english

1970. december 4.

Kiállítási terv a kápolnába

A kiállítás címe: „Életjel - létjel”

Grafika, festészet, szobrászat, mozgás, térképzetek, időbeliség - zene - vetítés, fényhatások - belső mozgó térkonstrukció /bemegy az ember/ és konkrét lenyűgöző hatást érez (a haladás iránya jelölve a padlózaton).

A képek nem a falakon, hanem attól függetlenül.
Paravánszerűen mozgatott festői felületek

Különböző függesztett amorf mozgók és állított, áttört felületek természeti hátterekkel. Kocka üvegből, oldalain belülről grafika. Különböző értelmező feliratok és útirányjelzők. Függesztett (lógatott) fekete kockák
Üvegkockák vagy gömbök

Fehér zongora. A zongorista fehér ruhában.
A követ is fehérre meszelni.

Este a mennyezet világítva (szórt fény)
Esetleg színes fény vagy változó fény

Halk zene

A kápolna mint autonóm valóságos tér van kapcsolatban a művekkel.


1970. december 26.

„Az amorf formák geometriája”

Jel: minden ami nem önmaga, hanem önmagán túlmutat,
ami valami helyett áll jelnek tekinthető.


1971. január 10.

Az amorf formák anatómiáját és pszichológiáját.


1971. február

Amit nem tudunk, azt nem tudjuk meghaladni.
(Ez is hasonlít valamiben egy geometriai axiómára.)


1974. november

SZENTENDREI AKCIÓ Didaktikus és dialektikus azonosítási próba

A szövegek Aradi Nóra „A szocialista képzőművészet jelképei” c. könyvéből (Kossuth-Corvina, Budapest, 1974) valók

1. Ablak 35. o.
2. Állványzat 42. o.
3. Fa, fatörzs 82. o.
4. Fal 83. o.
5. Háztető 106. o.
6. Keresztény mitologikus
témák 116-117. o.
7. Kereszt 118. o.
8. Lámpa, lámpás 130. o.
9. Menetelés 143. o.
10. Rács 197. o.
11. Szerszám 218. o.
12. Tégla 235. o.
13. Utcakő 247. o.
14. Virág 253. o.

A szövegek értelme az akció szempontjából, hogy - eltérően eredeti felhasználásuktól - éppen nem képekhez kapcsolódnak, és ezzel új értelmet adnak a tárgyaknak, de maguknak a szövegeknek is.


FÉNYMUNKÁK
Tervek, jegyzetek


1984

PLÁNUM 84
Almássy tér, Budapest

Fekete szoba (terv)

Hang - fény - tér
1. Ábrák - ultraviola (UV) fényben
2. Hangos tárgyak
3. Fényadó tárgyak - hangfény
4. Gyenge fények - a hangos tárgyakra


1989

Csakis az érzékelés szférájában érthető és fogható fel!

Az „amorf formák geometriája” kifejezésem csakis egy összefüggésrendszer, vagyis többféle alkotási szisztéma megvilágításához adhat segítséget.
Önmagában nem jelenti a művészetet.

A művészet megfogalmazhatatlan, a művészet magát fogalmazza.


1989

Szimmetria projekt I. / Kiállításhoz

A fordított fordítottja
Tükörrel fordított videófelvételek a „fal”-ról (Berlini fal), amelyek csak a falra szerelt tükörben láthatók helyesen.


1991

(Műcsarnok, Budapest)

Jegyzetek A FAL c. videóinstallációhoz

1. Alapötlet: hordozható fal (a Berlini falról) a mindenütt jelenlévő fal hangsúlyozására. A fal korszerű békeszimbólum. (A modern háborúban nincsenek falak.) A fal az állatkert-szerű béke szimbóluma, és a hallgatás félelmetes kultúrájának fontos motívuma (a falnak füle van). Ebben a békében elfojtott vagy leigázott a tudás, csak a mindenkori uralmon lévők kultúrájának van hangja.

2. Tükör
A videókamera tükörből nézte a falat.
A tükörből nézett fal-video nézi magát a tükörben a falon.
Az elektronikus kép nézi magát a tükörben.
A fal látja magát a falon.

3. Fal-fal interakció.
Az azonosítás fogalmi és felszabadító.
Az azonosulás érzelmi és szorongásos.

4. Szobor helyett miért videóinstalláció?
Az elektronikus információáradat láthatatlan falként vesz körül és észrevétlenül tölti be életünket. Ha nem akarunk az elektronikus állatkert hallgatáskultúrájában élni, akkor elektronikával szemben elektronikával, információáradattal szemben információ-áradattal kell védekeznünk.

A falat fallal, kutyaharapást szőrével.


TÜKÖR TRANSZPARENS (tüntetésekhez)

Szimmetria projekt II. / Akcióhoz

Jegyzet:

A „mellesleg” munkák, nem törekszenek az örökkévalóságra. Attól válnak „örökkévalóvá”, hogy a jelenség, amelyhez kapcsolódik (vagy amelyre utal) örök.


FÉNYINSTALLÁCIÓ


HELYI VILÁGÉRZÉS
(Műcsarnoki változat) (ábra)

1 - 2 - 3 - 4

Anyagigény: videókivetítő, rossz kuka, homok, terepszínű katonai ponyva, tükör 4 db, UV-lámpa 1 db.

Olyan „erősre” kell csinálni, hogy a tárgyak átfunkcionálódjanak. Ez valamiféle szimbolikus realizmus.

A kuka belül ezüstre van festve, egy hangszóróból a videó hangját hallani, aminek a fénye szintén a kukából világít (villog), ami le van takarva piros, gyűrt fotópapírral, így a fehér lámpa piros lesz, mintha égne valami a kukában.

Részkérdések

Hangfal, fényújság elhelyezése, videóvetítő méretek.
Színes világító kavicsok a homokban, világító festék + UV-lámpa.
Anyagot venni vagy csinálni, amivel behúzni a videókivetítőt, és lyukat hagyni a megfelelő helyen. 4 szín: világos zöld, sárga, sötét zöld, barna

A vetített kép értelmezi a tárgyegyüttest, a fényújság mindkettőt.
A tél és nyár egyszerre jelenik meg. Hideg és meleg érzés.
Hideg: időjárás-jelentés, szánkó, homok mint hó, karácsonyfaégők, „kukatűz”.
Meleg: strandhangulat (táskarádió, homok és a videóképeken nyár van), diszkós hang, a szemeteskuka nyár is.

Olyan hangulata legyen, mintha egy elhagyott strand (vagy kemping) lenne, ahol ott hagyták a szemetet.

Flusser szövege idézőjelbe teszi az egész szituációt (fényújság)

„A természet mint egész, olyan rendszer, amelyben az információk ... állandóan felbomlanak. Az ember szembeszegül ezzel a természeti entrópiával, amikor az információkat nemcsak befogadja, tárolja és továbbadja, hanem - és ebben az összes többi élőlénytől különbözik - szándékosan is előállít információkat. Ezt a speciálisan emberi és egyben természetellenes képességet „szellemnek” hívják, és ennek következménye a kultúra: nevezetesen valószínűtlenül formált, informált tárgyak.”

HANGANYAGGYŰJTÉS

A Danubius rádióból
A háború, a világ
Szöveg + reklám + szöveg + reklám minél pergőbben
A szövegben jellegzetes mondatok úgy, hogy kirajzolódjanak a háború jellegzetességei
(pl. rádióelektronika)
A vágáslehetőség elég rossz, ezért még rá is kell tenni egy lapáttal. Olyan legyen, mint amikor pasztózusan festek és az ecsetvonások kilógnak
a „forma alól”.
A reklámban (ez nagyon érdekes kortörténeti dokumentum) mit reklámoznak? Hogyan? Változatosan. Ha ismétlődik, ne legyen egyformán vágva.
Lehet, hogy lesz egy második vágás, de igyekezni kell minél rövidebben.
A véletlennek döntő szerepe van!

Kossuth Rádióból hanggyűjtés
Hazai történések ebben az időben
Idő (pontos idő, kevés változóval, pl. szignál, harangszó) + időjárás-jelentés + közlekedés, balesetek

A háború háttérjelenségei beszűrődhetnek (áttételesen), pl. a magyar elővigyázatosságok és más indirekt hírek (benzinár). (Csak foszlányosan, hogy önmagában csak sejtésszerű legyen.) Ez az a szemlélet, hogy: valahol háború van, de mi nyugisan vagyunk, csak kicsit gondolunk rá.

Danubius - kontra - Kossuth
Világ - kontra - „valahol máshol”


„HELYI VILÁGÉRZÉS” jegyzetek
(Inspiráció: az Öbölháború; vágási terv a videóhoz)

1. Csak az angol-magyar (CNN) anyagokat.
2. Csak a nagyon személyes anyagokat.
(A háborút az emberek úgy csinálják, mintha műalkotást hoznának létre.)
3. Lehetőleg csak rövid anyagokat egymásután vágni, mozaikszerűen.
4. A résztvevők:
- katonák („művészek”)
- politikusok („menedzserek”)
- közönség (tüntetők és reagálók, „kritikusok”, kommentátorok)
- úgy próbálni előadni, mintha a művészeti életről szólna
- minél több kifejező arc, szöveg és ellentmondás.

Egy órás anyagot csinálni, és nem kell okvetlenül végig menni, vagy mindent felvenni, mert úgy sem nézi végig senki sem. Lényeg, hogy minden része érdekes, tartalmas legyen egyenletesen végig.


1991. augusztus

Hogyan jelenik meg az emberi magatartás az öbölháborúban? A kontextusban fejeződik ki.

Megbízók - végrehajtók, (OK - OKOZAT), politika, üzlet - realitás !?, érdekellentét - háború, különbözőség - harc, hatalom - leigázás, vallás - átejtés.

Egymással is keveredve a XX. század végi technikai szinten rendkívül komikus, gyermekded összhatást nyújtanak. Ez lenne egy „művész” magatartása? Vagy mit tehet ő ez ellen? Mellé áll? Hogyan? (Vagy tüntet vele?)


AZ ERŐDÍTMÉNY
(Komáromi terv)

Monitorokon csak kép

1M Hosszú álló felvétel a helyi környezet lassú mozgásáról.
2M Megvágott híradófelvétel az öbölháború földi jeleneteiből.
3M Közvetlen kép a kamerával az ajtóban állóról.

Hangok és fényhang

1H Hírek és hirdetések váltakoznak.
2H Időjárás és közlekedés váltakoznak
Tábla-képek 1T, 2T, 3T, 4T a földön csak UV-lámpával megvilágítva. Átkígyózik rajtuk két (jobbról és balról induló) futó fény, melyet a hangok irányítanak.

A KÚT
A kút alján elhelyezett monitoron az öbölháború égi csatái láthatók, mintha a kút vizében tükröződnének. Ugyanakkor van egy ezzel ellentétes jelentése is, amit a magyar nyelv úgy mond, hogy „kútba esett”.


KUTATÁS, GYAKORLATOK (összefoglaló)

Szobroknál

1. nyelvi kapcsolatok
2. hangi kapcsolatok
3. szobrok - képeken (műfaj csere)
4. ellentétes anyagok használata
5. ellentétes gondolkodás
6. azonosságok és különbözőségek
7. újdonságtartalom a jó és a rossz helyzetben

Projektek, Szervezés, Artpool

1. kiterjesztett gondolkodás
2. nincs lehetetlen: feladatok
3. A sokféle „idegen” kultúra megértése fejleszti az érzékenységet.
4. Tolerancia a technikaival szemben a gondolat javára.
5. Igyekezet a vágyakozás növelésére az ismeretlen iránt.
6. A felismerések az azonosságok és különbözőségek szeretettel átélt katartikus élményét nyújtják, és ez egy idő után a lét élményévé válik. (Ez lesz a haszna a gyakorlatoknak.)


A találmány lényege, hogy a lét gyakorlata a lét élményévé válik, és a lét élménye a lét értelme.

A kérdés: Mikor tud az alapkutatás beleszólni a gyakorlatba?
A válasz: ha „válság” van, vagyis ha minden kis változtatás eredménytelen (ilyenkor előkerülnek a tudomásul nem vett tényezők).

Mi és milyen a gyakorlat?
Ez a változtatás helye! Minden feltaláló figyel erre!

Az „alapkutatók” a gyakorlat előtt is járnak és a gyakorlat után is.


1993. október: Galántai „Életmunkák” című összefoglaló kiállítása az Ernst Múzeumban. A kiállítóteret műveivel lakásként rendezi be.


(1995. április 4.)

Az „AMORF FORMÁK GEOMETRIÁJA”:
A véletlen alakulatok egymáshoz viszonyított rendszere, vagy szabályos alakulatok véletlen kapcsolatai. A lényege az, hogy az ismert és az ismeretlen egyensúlyi helyzetben van, és ezt sohasem érezzük kielégítőnek.

english