[SELECTED] BIBLIOGRAPHY[NEM TELJES] BIBLIOGRÁFIA

PUBLISHED WORKS AND IDEASPUBLIKÁLT MŰVEI, GONDOLATAI

WORKS IN COLLECTIONS ATGALÁNTAI MŰVEK GYŰJTEMÉNYEKBEN

RÓNAY György: Ajánlás egy kápolnához (A Chapel to Visit), „Élet és Irodalom”, 1970.08.15.

HAEFFLER András: Art Colony in the Making. The Chapel Group, „Daily News”, 1970.08.28.

H. B. (HORÁNYI, Barna): Törvénytelen úton néhány avantgard (Some Avantgarde Artists Defy the Law), „Somogyi Néplap”, 1971.07.08.

MOLNÁR Gergely: New Hungarian Avant-garde Art, „Daily News”, 1971.

VADAS József: Új magyar avantgard? (New Hungarian Avantgarde Art?), „Új Irás”, 1971. május

MOLNÁR Gergely: Festival der Avantgarde. „Daily News”, 1972.

SZOMBATHY Bálint: Új magyar avantgard (New Hungarian Avantgarde Art), „Magyar Szó”, 1972.

SZABÓ László: Happening a kriptában (Happening in the Cript), „Népszabadság”, 1973.12.16.

NAGY Ildikó: Stúdió 74. „Kritika”, 1974/11.

PASSUTH Krisztina: Fiatalok Stúdiója (The Studio of Young Artists), „Tükör”, 1974/41.

BEKE László: Stúdi-Ó!, „Egyetemi Lapok”, 1974/10.

MOLNÁR Zs.: Vasszobrászok (Iron Sculptors), „Magyar Ifjúság”, 1975/38.

SZÉMANN Béla: Egy legenda vége a kék kápolnában (The End of a Legend in the Blue Chapel), „Művészet”, 1975/10.

VADAS József: Sematikus roncsok (Schematic Wreckages), „Élet és Irodalom”, 1976.01.10.

SINKOVITS Péter: Kortárs grafikák Krakkóban (Contemporary Graphic Art in Krakow), in: Művészeti Évkönyv, Budapest, 1976.

PATKÓ Imre (ed.): Les expériences de G. Galántai. „Les Arts Plastiques en Hongrie”, 1978/3.

GYETVAI Ágnes: Cseppben a tenger (The Ocean in a Drop of Water), „Művészet”, 1978/11.

BÁN András: Kisgalériák kora (Age of Small Galleries), „Magyarország”, 1979. április

VADAS József: Határkiállítás (A Marginal Exhibition), „Élet és Irodalom”, 1979.04.28.

P. SZŰCS Julianna: A 6. Országos Kisplasztikai Biennálé Pécsett, „Kritika”, 1979/10.

LÓSKA Lajos: Határesetek (Border-line Cases), in: Művészeti Évkönyv, Budapest, 1979.

CAVELLINI, G.A.: Cavellini in California and in Budapest, Brescia, 1980.

GYETVAI Ágnes: Meddig hámozható a rajz? (How Far Can a Drawing Be Peeled?), „Élet és Irodalom”, 1980.04.05.

KESERÜ Katalin: Az 1979-es szobrász alkotótelepekről (Symposiums of Plastic Art in 1979), „Művészet”, 1980/7.

BÁN András: Művészet és posta (Art and Post), „Új Tükör”, 1981.08.23.

BEKE László: Zur Tradition des Künstlerbüches in Ungarn, in: Künstlerbücher, Frankfurter Kunstverein, 1981.

PATAKI Gábor: A könnyű műfaj felé? (Light Art?), „Művészet”, 1981/10.

Velemi Textilművészeti Alkotóműhely 1978-1979 (Textile Art Symposium in Velem 1978-1979), Vas Megyei Múzeumok Katalógusai, 65., 1981.

KLANICZAY Júlia: Művészbélyegek (Artists' Stamps), „Élet és Irodalom”, 1982.04.19.

KOCH Júlia: Erste Künstlerbriefmarken Ausstellung in Ungarn, „Daily News”, 1982.04.20.

TRIBOLT L.: A Mű kész (The Art Work is Finished), „Üst”, 1982/23.

Velemi Textilművészeti Alkotóműhely 1980-1981 (Textile Art Symposium in Velem 1980-1981), Vas Megyei Múzeumok Katalógusai, 87., 1982

WESSELY Anna: About the World Art Post Competition, in: World Art Post, Artpool, Budapest, 1982, 6.

BEKE László: Pool-mail/Művészbélyegek. Galántai György gyűjteménye (Artists' Stamps - The Collection of G. Galántai), „Művészettörténeti Értesítő”, 1982/4., 324.

PERNECZKY Géza: Hogy van avantgard ha nincs vagy forditva? (How There Can Be an Avantgarde When There Isn't One, or the Other Way Round) II., Köln, 1983., 25.

HEGYI Lóránd: Film/Művészet (Film/Art), „Filmvilág”, 1983/7.

HEGYI Lóránd: Új szenzibilitás (New Sensibility), Magvető, Budapest, 1983., 249.

PAPP Tibor: Kis magyar hírmondók (Small News Digests from Hungary), „Magyar Műhely”, Paris, 68/1., 1983.

GYETVAI Ágnes: Nem vagyunk a vas és acél országa (We Are Not a Country of Iron and Steel), „Művészet”, 1983/11.

BEKE László: The neue ungarische Kunstszene, in: Grenzzeichen 1984. Neue Kunst aus Österreich und Ungarn, Amt der Burgenländischen Landesregierung, 1984.

SZŐKE Annamária: Galántai György, in: Grenzzeichen 1984, Amt der Burgenländischen Landesregierung, 1984.

Grenzzeichen 1984, egyórás tévéműsor az osztrák FS1-en (one hour program on the Austrian Channel FS1), 16. July 1984.07.16.

VARGA L.: Művésztelep zárás után (Art Symposium After the Closing), „Kisalföld”, 1984.07.29.

PÁTKAI T.: „Rába születése” ahogyan a szobrász megálmodta (The Birth of Rába, in the Sculptor's Dream), „Rába”, 1984.08.03.

CHAMBON, Ph.: Budapest: branchés informatique, branchés new wave, „Actuel”, 59., September 1984.

LUGO László: Plánum 84, „Élet és Irodalom”, 1984. november

PETŐCZ András: Plánum 84, „Magyar Műhely”, Paris, 70/1, 1984.

BEKE László: Almássy téri napló (Almássy Square Diary), „Polifon”, 1985. február

SCHRAENEN, Guy: Pour une approche des espaces alternatifs, 1. et 4., „Arte Factum”, 8/1985. and 11/1985.

M. I.: Elkészül-e Viktória? (Will Viktória Be Finished?), „Üst”, 1985.05.25.

GYETVAI Ágnes: Vaskori dizájn (Design from the Iron Age), „Magyar Nemzet”, 1985.08.03.

taju: Hajtókarokból műalkotás (A Work of Art Made of Crank Rods), „Rába”, 1985.07.15.

BENCZE György: Cenzúrázott és alternatív közlési lehetőségek a magyar kultúrában - Beszámoló a budapesti Kulturális Fórum alkalmából (Censored

and Alternative Ways of Communication in Hungary - Report on the Occasion of the

Cultural Forum in Budapest), „AB Hírmondó”, 1985/4.

SZKÁROSI Endre: Élni hagyott művészet. Fesztivál Bolognában (Art Let Live. Festival in Bologna), „Élet és Irodalom”, 1986.11.14.

VADAS József: Számítókép (Computer Image), „Élet és Irodalom”, 1986.12.12.

STURANI, Enrico: Cartes Postales d'Illustrateurs Hongrois, in: Catalogue Internationale de Cartes Postales, Paris, 1986., 445.

PERNECZKY Géza: Művészbélyegek (Artists' Stamps), in: Bélyegképek (Stamp Images), Szépművészeti Múzeum, Budapest, 1987.

(hajdu): Megskalpolt Washington. Mi a parafilatélia? (Washington Scalped. An Introduction to Paraphilately), „Esti Hírlap”, 1987.05.29.

KÁDÁR M.: Bélyegképek (Stamp Images), „Tolna Megyei Népújság”, 1987.06.20.

ACSAY Judit: Bélyegképek (Stamp Images), „Új Tükör”, 1987.06.21.

P. SZŰCS Julianna: Bélyegképek a Szépművészetiben (Stamp Images at the Museum of Fine Arts), „Népszabadság”, 1987.06.30.

SZEGŐ György: Bélyegképtár. Művészbélyegek és borítékok kiállítása (Stamp Gallery. Exhibition of Artists' Stamps and Envelopes), „Magyar Nemzet”, 1987.07.06.

K. M.: Bélyegképek (Stamp Images), „Élet és Tudomány”, 1987.08.28.

KOZMA György: Bemutatjuk Galántai György bélyeggyűjteményét (György Galántai's Stamp Collection), „Élet és Irodalom”, 1987.08.28.

JÓZSA Á.: Postatitkos művészet vagy titkos postaművészet (Postal Secret Art or Secret Postal Art), „Kritika”, 1987/9.

VADAS József: Eklektikus avantgárd (Eclectic Avant-garde), „Élet és Irodalom), 1987.11.27.

ANTAL István: A kommunikációművész. Beszélgetés Galántai György szobrásszal (The Communication Artist. An Interview with György Galántai, Sculptor), „Új Tükör”, 1987.12.06.

TIMÁR Katalin: Képzőművészeti sajtó Magyarországon (Art Press in Hungary), „Korszem”, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 1987/1.

Helyet a nap alatt (Space They Can Call Their Own), 40 perces tévé-műsor a több médiumban dolgozó művészekről (40 minute program on Hungarian TV 1. about artists working in more than one medium). 1987.03.07.

s. k.: Novemberi Utcagaléria (The Street Gallery in November), „Vas Népe”, 1987.07.06.

GAUVILLE, H.: Modem, Paris-Budapest. Vestiges d'une civilisation future, „Libération”, 19. October 1987.

KOZMA György: Öt perc (Five Minutes), „Élet és Irodalom”, 1988.01.08.

SZŐNYEI Tamás: Kommunikálni kell. Találkozás Galántai Györggyel (Communication is a Must. Meeting György Galántai), „Magyar Ifjúság” 1988/25., 1988.06.17.

RÓZSA Péter: Beszámoló az Új Hölgyfutár Revue 3. számáról (Account of the 3rd issue of the „New Lady Courir”), „Magyar Műhely”, 73/2., 1988, p.30.

ESTERHÁZY Péter: Ősmagyaros és féltlépő (Ancient Magyar and One-Legged), „Élet és Irodalom”, 1988.10.08.

PERNECZKY Géza: The Art Pool Archives, „The New Hungarian Quarterly”, 1989.

PERNECZKY Géza: Az Art Pool gyűjtemény (The Art Pool Collection), „Művészet”, 1989/8.

BABIAS, Marius: Auswärtsspiele, György Galántai in der DAAD Galerie, „Zitty”, 1989/20.

ARNDT, Jens: Galántai und der Faszination der Schuhsohle, „Berliner Morgenpost”, October 1989.

STEPKEN, Angelika: Stepstamps - György Galántai, in: Galántai (Catalogue), DAAD Galerie, Berlin, 1989.

FÖLDÉNYI F. László: Mit György Galántai in West-Berlin, in: Galántai (Catalogue), DAAD Galerie, Berlin, 1989.

FÖLDÉNYI F. László: Galántai Györggyel Nyugat-Berlinben (With G. Galántai in West-Berlin), „Jelenkor”, 1989/10.

PERNECZKY Géza: Magyar regények (Hungarian Novels) „Magyar Nemzet”, 1989.08.05.

TARDOS J.: Európa az ár ellen. Alternatív fesztivál Amszterdamban (Europe Against the Current. Alternative Festival in Amsterdam), „Magyar Nemzet”, 1989.09.22.

SZEGŐ György: A téma Magyarország (The Topic: Hungary), „Magyar Nemzet”, 1989.12.15.

SZŐNYEI Tamás: Az utolsó betiltott kiállítás. Magyarország a tiéd lehet (The Last Banned Exhibition: Hungary Can Be Yours), „Világ”, 1990.01.04.

KESERÜ Katalin: Historizálás és leleplezés. Egy kelet-európai avantgárd tradíciója (Historicism and Exposé. An Eastern European Avant-garde Tradition), „Jelenkor”, 1990. január

NAGY W. András: Az eltűnt téridő nyomában. Galántai revitalizációk (Looking for the Lost Space-Time. Revivals of Galántai), „Beszélő”, 1990.01.22.

KOZMA György: New Age, „Élet és Irodalom”, 1990.02.09.

BÁN András: Ki szavatolja a művészet szabadságát? (Who Guarantees the Freedom of Art?), „Magyar Nemzet”, 1990.02.09.

ACSAY Judit: Magyar Mail Art, avagy keletkezéstörténet levelekben elbeszélve (Hungarian Mail Art from the Beginnings...), „Világ”, 1990.02.22.

GYÖRGY Péter: Föld alatt, föld felett. Avantgárd az Aczél-korszakban (Underground, Above Ground. Avant-garde in the Aczél Era), „Magyar Napló”, 1990.02.22.

VOGEL, Sabine A.: Landflucht mit Gehstörungen. „Bauwelt” 7/8, 1990. február, 23.

FRANK János: Köjál, „Élet és Irodalom”, 1990.02.23.

BOROS Géza: Múzeum a margón (A Marginal Museum), „Világ”, 1990.03.22.

PATAKI Gábor: Sugárkanyarok (Ray-Curves), „Élet és Irodalom”, 1990.04.13.

GYÖRGY Péter: Az elsüllyedt sziget (The Lost Island), „2000”, 1990. április. Újraközölve/republished: Gy. P.: Az elsüllyedt sziget. Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 1992., 5-35.

MULLIGAN, Tom: Hungarian Underground Art, 1970-1990. „Art Monthly (UK)”, Nr.137., 1990. június

BASSAN, Raphael: La Hongrie met un ordinateur dans son art, „Libération”, 1990.06.01.

CHIKÁN Bálint: Balatonboglár: Kiállítás a föld alól (Balatonboglár: Exhibition from the Underground), „Kelet-Nyugat”, Nagyvárad, Nr.18., 1990.06.08

V. K.: A tiltást is ki kell érdemelni (Being Banned Too Is Something One Has to Deserve), „Reform”, 1990.07.13.

SZŐKE Annamária: Magyar kompjúterművészet Lille-ben (Computer Art from Hungary in Lille), „Belvedere”, 1990/6-7. Németül in: Nike, New Art in Europe, No. 34. 8. Jhg. Juli/Aug/Sept 1990., 44-46.

PONANT, Pierre: György Galántai. Art Pool studio: le reseau hongrois. in: P. P.: Carnets et voyages, „Reflex”, 1990. 34.

Támadás a kápolna ellen. (Assault Against the Chapel), Markovits Ferenc dokumentumösszeállítása, Kossuth Rádió, Budapest, 1990.10.09.

BELLÉR Ágnes: Kápolna-botrány Balatonbogláron (The Chapel Scandal at Balatonboglár) „Riport”, 1990. november

MARKOVITS Ferenc (ed.): Kápolna.tárlat. Balatonboglár, 1970-1973 (Chapel Exhibitions, Balatonboglár 1970-1973), „Kultúra és Közösség”, 1990/4, újraközölve/republished: „Holmi”, 1990. január

PATAKI Gábor: Belvedere, in Folyóiratszemle, „Új Művészet”, 1991/1.

ABODY Rita: Idézet májusban (Quotation in May), „Magyar Napló”, 1991.05.31.

NAGY Ildikó (ed.): Hatvanas Évek (The Sixties), Képzőművészeti Kiadó, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 1991., 190.

PERNECZKY Géza: A háló (The Network), Héttorony Könyvkiadó, Budapest, 1991.

FABÉNYI Júlia: Galántai György. in: Metafora / Metaphor, Pécsi Galéria, Pécs, Hungary; Kennesaw, Atlanta, Georgia, USA, 1991. Műcsarnok, Budapest, 1991.

E. B. (BABARCZY Eszter): Hommage à Greco. in: Hommage à El Greco. Szépművészeti Múzeum, Budapest, 1991., 146.

FORGÁCS Éva: Image de la Hongrie, in: 6 artistes hongrois contemporains. A l'occasion du 3e Festival du Pied 1991. La Hongrie dans la nouvelle Europe. Die, 1991.

PASSUTH Krisztina: L'art hongrois d'aujourd'hui, in: 6 artistes hongrois contemporains. A l'occasion du 3e Festival du Pied 1991. La Hongrie dans la nouvelle Europe. Die, 1991.

BEKE László: A videóinstalláció néhány műfaji sajátossága (Some Characteristics of Video Installation as an Art Form), in SVB Voce catalogue, Műcsarnok, Budapest, 1991.

STARK R. László: A kommunizmust a videó buktatta meg? (Was Communism Overthrown by the Video?), „Magyar Hírlap”, 1991.09.03.

HAJDÚ István: Kirendezett terek (Decked Out Spaces), „Beszélő”, 1991.09.28.

BELLÁK Gábor: The Art Research Center in Budapest, „Artworld Europe”, Vol. III, No. 1, November/December 1992.

GALÁNTAI György: Pooling the Arts. The Artpool Art Research Centre, „New Hungarian Quarterly”, Vol. XXXIII, No. 125, Spring 1992., 96-100.

(bán): Intézményes rendszerbosszantó (Institutional System Irritant), „Népszava”, 1992.03.13.

SZEGŐ György: Artpool-Lakásmúzeum (Artpool, Home-Museum), „Élet és Irodalom”, 1992.04.10.

BÓKAI B. László: A lélegző kiállítás. Beszélgetés Galántai Györggyel (The Breathing Exhibition. Inteview with G. Galántai) „Magyar Napló”, 1992.07.10.

DÁRDAI Zsuzsa: „Nem egyformán fújja a zászlókat a szél”. Fluxus zászlók a Liszt Ferenc téren. Beszélgetés Galántai Györggyel (Fluxus Flags on the Liszt Ferenc Square. Interview with G. Galántai), „Magyar Narancs”, 1992.10.15.

BEKE László: A szocreál különös utóélete. in: György Péter - Turai Hedvig (eds.): A művészet katonái. Sztálinizmus és kultúra (Soldiers of Art. Stalinism and Culture), Corvina, Budapest, 1992., 109-116.

Szubjektív Artpool. (Subjective Artpool), „Magyar Narancs”, 1993.02.22.

MARTOS Gábor: „Folyékony” művészet (Liquid Art), „Magyar Hírlap”, 1993.04.02.

MARTOS Gábor: Artpool időutazás (Artpool Time-travel), „Magyar Hírlap”, 1993.06.14.

MARTOS Gábor: Nem aktuális Aktuális Levelek (AL Passé), „Magyar Hírlap”, 1993.08.18.

MARTOS Gábor: Fluxus az Artpoolban (Fluxus in the Artpool), „Magyar Napló”, 1993.09.03.

KOCSIS Klára: Nem flúgosoké s fluxus (Fluxus is Not for Fools) „Pesti Hírlap”, 1993.10.02.

SIPOSS Zoltán: Privát közgyűjtemény (A Private Public Collection), „Köztársaság”, 1993/13. 71-72.

P. Sz. E.: Piranesitől a pop-artig (From Piranesi to Pop Art), „Magyarok világlapja”, III./11., 1993. november, 41.

(K.): Kizsűrizve, bezsűrizve (Juried Out , Juried In) „Esti Hírlap”, 1993.10.20.

ACSAY, Judit: A man in constant action., „Daily News”, 1993.10.29-11.04.

P.SZŰCS Julianna: Háromszor egy. Októberi impressziók (Three Time One. Impressions in October), „Népszabadság”, 1993.10.30.

VADAS József: Limlom glóriával (Junk with a Halo), „Magyar Hírlap”, 1993.11.09.

KÓTAI József: A rendszerváltozás képzőművészeti vetületei (The Ramification of the Political Changeover for Visual Arts), „Magyar Nemzet”, 1993.11.10.

BARNA, Frances: An Artist Looks Back on Repression, „Budapest Sun”, 1993.11.11-18.

DÁRDAI Zsuzsa: Underground a hegy tetején. Galántai (Underground Upon the Hill. Galántai), „Magyar Narancs”, 1993.11.18.

(Kádár): Galántai: Életmunkák az Ernst Múzeumban (Galántai: Life Works at the Ernst Museum), „Somogyi Hírlap”, 1993.11.19.

FÖLDÉNYI F. László: Művészi szabadságharc. Galántai György életmű-kiállítása (The Artist's Fight for Freedom. Exhibition of Galántai's Life Work), „Balkon”, 1993/2., 23-24.

BOHÁR András: Galántai György életmunkái (Galántai's Life Works), „Kritika”, 1993/12. 47.

TIMÁR Katalin: Fax- und Mailart des Artpool im Wandel politischer Systeme (Fax- and Mail Art of the Artpool in the Change of Political Systems), in: In Control. Mensch - Interface - Maschine, Graz, 1993., 72-74.

BÁN András: Galántai-összes (The Complete Works of Galántai), „Művészet”, 1994/4.

PUBLISHED WORKS AND IDEAS • PUBLIKÁLT MŰVEI, GONDOLATAI

Az „Élet és Irodalom” egyes számaiban a 90-es évekig folyamatosan (In the Hungarian weekly on literature and art - continuously up to the '90s)

„Doc(k)s”, ed.: Julian Blaine, Le Moulin de Ventabren, France, Nr.35/1981, 50/1982, 60/1983-84.

Geiger 9 (antológia) 1982, ed.: Adriano Spatola, Mulino di Bazzano, Italy

Tam Tam 31, 1982, ed.: Adriano Spatola, Mulino di Bazzano, Italy

„Mozgó Világ” (Hungarian cultural monthly), 1980/2.

„Interpressgrafik - International Quarterly for Visual Culture”, 1982/4.

Vers(z)iók (Versions, Form and Experiment in Recent Hungarian Lyrics), Magvető, Budapest, 1982.

„Lotta Poetica”, 11-12, 1983.

VEC Audio Exchange Programme No.8.: Still, ed.: Rod Summers, Maastricht, 1981.

INFERMENTAL, International Magazine on Videocassettes, No.III., 1984, Gymnich-Hamburg-Budapest

Feketében (In BLack) - Literary and Graphical Anthology for the Support of the Poor in Hungary, Budapest, 1982.

„Buda-Pest” audio programme broadcasted in Newsounds Gallery, Co-op Radio CFRO-FM, Vancouver, Canada, April 10. 1984.

„Metal-Music” sound work broadcasted by Co-op Radio CFRO-FM, Vancouver, Canada, 14. August 1984

Liget Galéria Almanach, Budapest, 1985.

GARACZI, L.: Plasztik. JAK Füzetek 20., Magvető, Budapest, 1985 (all illustrations by Galántai)

Film és Képzőművészet (Film and Visual Arts), „Filmvilág”, 1987/9. p. 48 and 52.

Banán. Art and Freud, Belvedere, Budapest, 1989, p. 29.

SZKÁROSI, E. - GALÁNTAI, Gy.: Szellőzőművek (Airing Systems), JAK Füzetek 50., Magvető, Budapest, 1990. (visual adaptation of Szkárosi's poems; the illustrations and graphic design).

Artpool Rádió, hangmunka/sound work in „Táskarádió”, Petőfi Rádió, Budapest, January 14. 1990.

Vágott Hangtér (Edited Sound Space) hangmunka/sound work in „Táskarádió”, Petőfi Rádió, Budapest, March 3. 1991.

Hangszobrok (Sound Sculptures), in „Táskarádió”, Petőfi Rádió, Budapest, March 29. 1991.

Természetes Rádió (Natural Radio), in „Táskarádió”, Petőfi Rádió, Budapest, June 1991.

Hangmánia (Soundmania), 3 viTre dischi, Ungheria-Italia, 1992.

Kultúr/Galántai/domb, 38' TV-film. rendezte/directed by Galántai György, MTV V. Stúdió, Friz produkció, 1992.

FORGÁCS P. - GALÁNTAI Gy. - PETRI Gy.: Petrified forEast, könyvmunka (book-work), Arizona State University, 1993.

továbbá kiállítási katalógusok,
az Artpool katalógusai, kiadványai, az AL számai stb.

as well as exhibition catalogues,
the catalogues and publications of Artpool, all issues of AL, etc.

WORKS IN COLLECTIONS AT • GALÁNTAI MŰVEK GYŰJTEMÉNYEKBEN

Magyar Nemzeti Galéria (Hungarian National Gallery), Budapest;

Ludwig Múzeum, Budapest;

Budapest Történeti Múzeum (Budapest Historical Museum);

Pécsi Modern Képtár (Modern Art Collection of Pécs);

Savaria Múzeum, Szombathely;

Dunaújvárosi Modern Gyűjtemény (Modern Collection, Dunaújváros);

Jean Brown's Collection at the Getty Museum, California;

Kupferstichkabinett, Dahlem Museum, Berlin;

Sárospataki Képtár (Sárospatak Gallery);

István Király Múzeum, Székesfehérvár;

Paksi Városi Képtár (Paks Gallery);

Franklin Furnace Archives, New York;

Gilbert and Lila Silverman Collection, USA;

Ed and Nancy Kienholz Collection, USA;

Ruth and Marvin Sackner Archives of Visual Poetry, USA,

valamint magángyűjtemények és számtalan mail art gyűjtemény a világban
> (as well as numerous private collections and mail art archives the world over)