english

FILMÖTLETEK 70-ES ÉVEK


1973. július 6.

Filmötletem tegnap: csak felhők,mondjuk zenével. Különböző figurákat kiválasztani és azok elmúlását filmezni.


1974 eleje

Mozgó felvevővel mozgó állóképet felvenni és vetíteni szisztematikus és indokolt módon.
Vagy: mozgó tárgyat körbevetíthet az ember egy körteremben: pl. mintegy leírja.


1974 eleje

RÉSZFILM
a x b a vászon felülete, de mindig csak egy kis kitakart részt lehet látni.

FILM-TÉR
A film egy szobrot ír le, ez a tér.

IDŐ-FILM
Egységnyi idők különböző eseménysűrűséggel.


1976. december

FILMRONTÁS Egy izgalmas film módosítása kitakarással, rávetítéssel stb. (Valamilyen rend szerint.)


1977. november 2.

VETÍTÉS TERV
Két vetítővel egymással szemben vetítek, egyikkel pozitívot, másikkal negatívot egy középen elhelyezett vászonra, ahol (a vásznon) semmi sem fog látszani, mert amit az egyik nem takar ki, kitakarja a másik. A képek változnak és mi semmit sem látunk csak azt, hogy valami történik.


1979

KETTŐS INFORMÁCIÓ
Csinálni egy eseményt, vagy egy adott eseményt felvenni két olyan pontról, hogy az információ egészen más legyen. Majd ezeket együtt vetíteni.


1979

Videóötlet (vagy film)
Az áll, ami mozog. A kamerában mindig a mozgó áll, az álló mozog. (Ellendolgozni a történésnek.)

Videóötlet (a tévéből)
1. Kép hang nélkül
2. Hang kép nélkül (váltakozva)


1979

VIDEÓ VIDEÓ NÉLKÜL

Nézd a képet torziós tükörből!
Nézd magad a képernyőn tükröződve!
Keresd magadat a képernyőn!

Nézz mindig más csatornát!
Nézz fejtetőre állított képet!
Nézz oldalra állított képet!

Félszemmel nézd a hivatalos adást!
Manipuláld a hivatalos adást!
Kapcsold ki a hivatalos adást!


VIDEÓÖTLETEK, 80-AS ÉVEK


ISMÉTLÉS
Végtelenített videóanyagok olyan témáról, aminek a természete az, hogy ismétlődik.


Végtelenített hangszalag változó képekkel
A széteső filmet a hang fogja össze (pl. egy hang)


Vonaton: a felhő és a mozgó vonat áll, míg a táj elrohan mellettünk. (A távolság együtt van a mozgással, míg a közvetlen környezet eltűnik mellettünk.)


HOMÁLYOS FILM
Valamilyen homályos mozgókép. Ne lehessen tudni róla, hogy micsoda. Animációval, a színek változásával érzékenyebbé tenni, de nem értelmezni.


VIDEÓRAJZ terv

Cím: Az emlékek
1. Kiválasztani egy videót, amiben egyszerű formák (pl. fejek) vannak, és elkezdeni gyorsan rajzolni a képernyőn.
2. Persze a kép tovább megy, ezért az előző rajzot abba kell hagyni, és máris egy újat kell kezdeni.
3. Ez így ismétlődik addig, amíg egyáltalán valami látható.

Jegyzet: Az „emlékek” itt a rajzok, melyek sohasem fejeződnek be, félkész módon rakódnak egymásra, amíg a képet teljesen el nem sötétítik, vagyis megszűnik az emlékezéshez való új információ. (Az emlékek állandó jelenléte és halmozódása megszünteti az új információk felvételét.)

Egy másik változatban kitalálni, hogyan lehet az emlékeket állandóan törölve megtartani az új információk felvételéhez szükséges képességet. (Mi történik ilyenkor?) A felejtés metódusa.


1981

VÉGTELEN FILM, ÖLTÖZET TÉMÁRA
(a velemi projekt részeként)

1. Civilruhás emberek jönnek a képbe
2. „Cavellini-szöveges” asztal poharakkal, üvegekkel
- töltés, ivás, civilben isznak, koccintanak
3. Átvált a kép.
Cavellini-szöveges ruhában teszik vissza a poharakat,
majd elindulnak kifelé a cavellinis úton, ki a főútra, ahol kezdik letépni a ruhákat és eldobják, eltűnnek.

1. Civilruhás emberek jönnek a képbe stb.


Terv: Kollektív film/videó.
Szobrászati séta és beállások Magyarországon. Helyzetek az együttműködők tervei szerint. Az élő szobor életének kiterjesztése.
Kollektív tér - egyéni idők. Kollektív tudat. Kommunikáció.


1982

BÉLYEGFILM
A véletlen mint sajátos montázstechnika

1980 decembertől 1981 decemberig pályázati felhívásomra 35 országból kb. 600 művésztől 731 (ön)emlékbélyegterv érkezett hozzám. A világ különböző tájairól naponként érkező bélyegképek (fotó, grafikák, szövegek - mind azonos méretű, bélyegperforációt imitáló keretben) időrendi sorrendben számot kaptak. A képek, véletlen által kialakított, egymásutánja a napok múlásával értelmes sorozattá alakult, az egymás után következő képek folytatni látszanak egymást. Az a feltűnő eredmény, hogy a 731 bélyegkép egy összefüggő képsort alkot, adta a gondolatot e véletlen montázs filmrevételére.

A bélyegsorozat filmrevétele által egyrészt a léptékek növelésével, másrészt az egymásutániság kihangsúlyozásával, lehetővé teszi a néző számára azt, hogy a sorozat kiszámíthatatlan alakulásának izgalmát átélje.

A film zenei anyaga a filmi időben független a képanyagtól, csak időnként véletlenül kapcsolódik egy-egy képhez.

A hanganyag ugyanabból a művészkörből érkezett, mint a képek. Az összeállítás igyekszik követni a képi véletleneket.


Levél Ray Johnsonnak (terv)

Küldj egy hangkazettát bármi rád jellemző hanganyaggal, és bármilyen vizuális anyagot (fotót, szemetet stb.), ahhoz a filmhez, melyet rólad kívánok készíteni.

Cserébe a filmből küldök egy kópiát, ha elkészül.


Téma videóklipre (KAPCSOLATFILM)

BILL DE KOONING'S BICYCLE SEAT

Szétválogatni az anyagot valahány részre, különféle gondolkodás szerint, és 3-5 perces felvételeket készíteni róluk!
Kameramozgással, optikamozgással, vágással, részfelvételek sorolásával stb.
A zene kiválasztott vagy erre készített,a biciklizéssel kapcsolatban,több féle. (Minden klip más.)
Nemzetenként nemzeti zenével (pl., de lehet más is).


1989-90

AZ IDŐ ÁLLÓKÉPE (ötlet)

5 témát összekeverni

Szimultán több rendszer különféle módon mozogva íródik egymásra.

Az egyes rendszereknek időben lehet fejlődése oda-vissza, de a több rendszer egymás fölött működve egy időbeli állóképet hoz létre, amely mozog, változik, de csak az állókép marad: az idő állóképe.

(Egy képet mindig elront minimum egy másik kép )


VIDEÓRECEPT

- Fogj egy kamerát, vedd fel életlenül a környezetedet.
- Nézd az esti híreket a televízióban, vedd fel belőle a tüntetéseket vagy háborút, vagy más botrányos dolgot.
- Vágd össze a kedvenc költőd vagy zenészed alkotási szisztémája szerint.
- Ez az én videóm lesz.

Budapest, 1991.

Galántai György


1990

Flusser: A fotográfia filozófiája (idézet)

„A diszkurzusnak négyféle módszerét különböztethetjük meg. Az első: a befogadók a leadót félkörben veszik körül, mint a színházban. A második: az adó egy sor információközvetítőt (reléállomást) használ, mint a hadseregben. A harmadik: az adó az információkat dialógusoknak osztja el, és ezek gazdagítva továbbítják azt, úgy mint a tudományos diszkurzusban. A negyedik: az adó az információt szétsugározza a térben, mint a rádió. A diszkurzus mindegyik módszerének megfelel egy bizonyos szituáció - az elsőnek a felelősségteljesség, a másodiknak az autoritás, a harmadiknak a haladás, a negyediknek az eltömegesedés.”


1991

VILÁGHÍREK (hang + vetített kép és szöveg)

Hang: a világ különböző magyar nyelvű rádióállomásának szignálja, rövid tájékoztató és zene.

Állomások: Szülőföldünk (Novi Sad), Moszkva, Szabadeurópa Rádió (München), kanadai rádió (Montreal), Amerika Hangja (Washington), angol rádió (London), Tirana

Vetített képek (dia): napi tévé-adásokból, napi politikusok és közéleti emberek, háborús jelenetek, tüntetések stb.

Vetített szövegek (dia):

KINYÚLNI A SEMMIBE ÉS ÁTHÚZNI MAGAD
AZ ERŐSZAK EGYRE INKÁBB SZIMBÓLUMKÉNT JELENIK MEG
AZ ELNYOMOTTAK SZÉLES TÖMEGEI A HALLGATÁS KULTÚRÁJÁBAN ÉLNEK
A BÉKE MA MÉG TÖBBNYIRE ELFOJTOTT ÉS LEIGÁZOTT TUDÁS
Stb.

Koncepció: A történéseket minden kultúra a maga szempontjai szerint értékeli.


1991

Aki nem épül az károsodik.
Nagy az esélyed, ha sorsod mások sorsának része, és ha részed van mások sorsában.

Ajándéklánc - Szkárosi Endre, Galántai György, St. Auby Tamás [videó]


1991. január 16.

Az emberek felosztása:
Művelt: okos, buta
Műveletlen: okos, buta


1991. március

Hommage à El Greco

A keret és a kép úgy egészítik ki egymást, mint egy találkozóra szóló meghívókártya és maga a találkozás.

„Interaktív képek” feliratú kettős képemen a keret és a kép egymás ellentéteként jelenik meg. Az első kép, a meghívó keretben, egy történelem utáni találkozóra invitál El Grecoékhoz, Budapestre.

A második képet a Szépművészeti Múzeumban található hét Greco kép részeiből állítottam össze. Ez a kép nem is kép, hanem a képrészek halmaza: „agycetlik”. A vizuális megjelenés konceptualizálódott. A találkozó lényege nem a látvány, hanem egyfajta kommunikáció demonstrálása.

A keret, díszítőfunkciójával a kép üzenete ellen dolgozik, idézőjelbe teszi azt, dísztárggyá funkcionálja át, saját jelentésszférájába vonja be (interakcióban vannak). A keret és a kép szétbontásával visszaállítottam azok eredeti jelentését és felmutattam a különbséget.

A képi jelentés hangsúlyozására egyesítettem a hét Greco képet.
A képen belül be kívántam mutatni Greco festészetének jellegzetességeit:

Atmoszférikus tere önkényes és ésszerűtlen. Földi és mennyei alakjai ugyanolyan valóságértékűek, a különböző korok sajátosságai természetesen keverednek.

Az „agycetlik” változó (nem rögzített, nem hű, nem pontos) fényképfelvételi módja lehetőséget adott a típusalkotó és azt ismételgető, variáló grecoi egyéniség újraformálására.

A fotózás termelés- és gyártásjellege, valamint a tömeges előhívás és nagyítás előre nem tervezhető technikai adottságai Greco opálos, szürkés lazúrral összhangolt színeinek új hangulatértéket adnak.

Végül a legnagyobb önkény, amit elkövettem, a magyar trikolor szerepeltetése. Greco, aki se nem görög, se nem olasz, sem pedig spanyol, lehetne akár magyar is. Vagyis minden a miénk, amit magunkévá tudunk tenni, úgy hogy közben másoktól sem vesszük el.

english