english

BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-6-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!
... számú pld

Engedélyezem:

Jávor Miklós r.alezredes
osztályvezető
07.01.

Tárgy: „Festő” fedőnevű bizalmas
nyomozásban

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

Engedélyezett javaslat alapján 1979 óta „Festő” fedőnéven bizalmas nyomozást folytatunk Galántai György (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) pártonkívüli, festőművész, Budapest, II., Frankel Leó út 68/b. szám alatti lakos ellenséges tevékenységének felderítésére és akadályozására.

Megállapítottuk, hogy Galántai György tovább folytatja a párt általános és kultúrpolitikája ellen irányuló fellazító tevékenységét. Az értékelt időszakban ellenséges tevékenysége mérséklődött, külföldi ösztöndíja érdekében művészi munkáját helyezte előtérbe. Azt tervezi, hogy a Kölni Egyetem Film-, Színház és TV Tudományintézete meghívására ez év nyarán egy éves időtartamra az NSZK-ba utazik.

Célszemélyünk külföldi kapcsolatai bővültek, több külföldi művészeti kiadóval, illetve személlyel tart kapcsolatot. Kint jár Olaszországban a „Művészetek új színterei” című kiállításon.
Utazását az MNK Művészeti Alap támogatta.
Galántait a holland „Het Fort Szakoo” könyvkereskedés két munkatársa meghívta az 1988 tavaszán Amszterdamban tartandó alternatív könyvvásárra. E rendezvény címe: „Az európai alternatív és disszidens ellenzéki radikális mozgalmakat bemutató információhordozók vására”.
A könyvkiadó munkatársai az alábbiakra kérték fel célszemélyünket:
– Kutassa fel a Magyarországon tevékenykedő ismeretlen radikális csoportokat és folyamatosan küldjön ezekre vonatkozó információkat, dokumentumokat.
– Képviselje azokat a személyeket és csoportokat, akik nem vehetnek részt a rendezvényen, illetve nem utazhatnak Amszterdamba.

Célszemélyünknek a MTA Soros Alapítványa ez évben is biztosította a 240.000 forintot, az „AL” elnevezésű kiadványai megjelentetésére, valamint az „Art pool” gyűjteményének további fejlesztésére. Az „AL” elnevezésű kiadvány megjelentetését viszont a felkutatott nyomdáknál tett intézkedéseink hatására megszüntette.

Galántainak a Budapest, II., Kavics utca 3. számú ház alatti pincében lévő műterme mellett Sebeő Talán Gyula (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Budapest, IX., Erkel utca 18. szám alatti lakos – célszemélyünk régi kapcsolata – bérel egy pincehelyiséget, ahol egy „művészettel, irodalommal” foglalkozó, nagyobb létszámú társaság tart hetente összejöveteleket.

Tudomásunkra jutott, hogy a ház gondnoka több esetben tett bejelentést rendzavarás, hangoskodás miatt. A helyszínen történt igazoltatások során keletkezett adatokból kitűnik, hogy az összejöveteleken részt vett személyek (28–30 fő) között „Festő” kapcsolatai, valamint az Inconnu és SZETA rendezvényeken több esetben megjelent személyek is voltak.
A munkatervben meghatározott feladatokat alapvetően teljesítettük.

Az ellenőrzésére bevezetett 3/a operatív technikai rendszabály üzemeltetését meghosszabbítottuk. A rendszabály alkalmazása rendkívül hasznos volt, sok, operatív szempontból értékes információ került birtokunkba. Időben értesültünk terveiről, elképzeléseiről.

Személyére a szoros „K” ellenőrzést továbbra is fenntartottuk. Fontos adatok keletkeztek, követni tudtuk kapcsolatépítési törekvéseit.

Széles körű kapcsolatai között folyamatos hálózati tippkutatást végeztünk. Az „Amatőrök” fedőnevű bizalmas nyomozásban tanulmányozott személyeket úgy választottuk ki, hogy – esetleges beszervezésüket követően – hírszerző lehetőségeiknél fogva „Festő” mellé bevezethetők legyenek.

Tovább mélyítettük E/20-as „SZT” tiszt elvtárs hírszerző lehetőségét, segítségével tudomást szerzünk célszemélyünk ellenzéki ellenséges személyekkel fenntartott kapcsolatáról.

„Festő” ellenséges tevékenységének korlátozása, akadályozása vonatkozásában eredményesen működtünk együtt a BM III/III-5., a BM III/III-2., valamint a BRFK és a Fejér megyei RFK III/III. osztályaival.

A keletkezett anyagokat folyamatosan értékeltük. Ellenséges tevékenységéről, akcióiról a felső vezetést tájékoztattuk.
Figyelemmel kísértük kapcsolatépítési törekvéseit, valamint külföldre történő kiutazásának intézési folyamatát.

Ellenséges tevékenységének megelőzése, akadályozása, külföldi kapcsolatainak csökkentése érdekében a holland „Het Fort Szakoo” könyvkereskedéstől kapott propagandaanyagot végleg visszatartottuk.

Javaslatot készítettünk a Budapest, II., Kavics utca 3. számú ház pincéjében tartott, egyébként feloszlóban lévő összejövetelek felszámolására. Rövidesen megkezdjük az összejöveteleken részt vett személyek operatív meghallgatását.

Összességében megállapíthatjuk, hogy „Festő” ellenséges tevékenysége az utóbbi időszakban mérséklődött, de számolnunk kell avval, hogy nyugati útjáról visszatérve ismét aktívan bekapcsolódik az ellenzéki munkába, ezért a bizalmas nyomozást a 4-1501/83. sz. BM intézkedés alapján tovább folytatjuk.

Továbbra is nagy gondot fordítunk a hálózati jelöltek kiválasztására, tanulmányozására, meggyorsítjuk a hálózati munkára alkalmas személyek beszervezését.

A fő hangsúlyt továbbra is ellenzéki ellenséges tevékenységének korlátozására, akadályozására helyezzük. A Belügyminisztérium III/I. Csoportfőnökség illetékes osztályán keresztül megszervezzük célszemélyünk külföldön tartózkodása alatti ellenőrzését.

Budapest, 1987. június 30.

Szegedi István r.törzszászlós

Javaslom:

Szabó Balázs r.őrnagy
alosztályvezető

Nytsz.: 6/4-211/87.
K.: 3 példányban
1 pld. „Festő” do.
1 pld. Táj. ti.
1 pld. BM III/III-7.
Készítette: SZI/Lné

[E/20-as „SZT” tiszt bocsánatot kér]

[az olvasó / kutató figyelmébe]