BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-6-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!
„Selejtezésig!”
..1.. számú pld

E N G E D É L Y E Z E M :

Jávor Miklós r.alezredes
osztályvezető

Tárgy: „FESTŐ” fn. bizalmas nyomozásban

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

Engedélyezett határozat alapján 1979 óta „FESTŐ” fedőnéven bizalmas nyomozást folytatunk.

Galántai György (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) pártonkívüli, festőművész, Budapest, II., Frankel Leó út 68/b. szám alatti lakos

ellenséges ellenzéki tevékenységének felderítésére és akadályozására.

GALÁNTAI GYÖRGY a párt általános és kultúrpolitikája ellen irányuló fellazító tevékenységet folytatott. Szoros kapcsolatot épített ki az ellenséges ellenzék prominens képviselőivel, részt vett akcióikban, és illegális anyagok sokszorosítását és terjesztését is végezte.

A hivatalos szervek engedélye nélkül „Art Pool” néven archívumot hozott létre. Az itt gyűjtött anyagok egy része ellenséges tartalmú volt.

Akcióinak részeként „Aktuális Levél” elnevezéssel szamizdat kiadványt jelentetett meg, melyben néhány tendenciózus cikk az ellenséges ellenzék méltatásával foglalkozott.

Tevékenységének támogatására az „MTA Soros Alapítvány Bizottsága” két esetben adott nagyobb összeget.

A munkatervben meghatározott feladatokat alapvetően teljesítettük:

– Az ellenőrzésére bevezetett 3/a. operatív technikai rendszabály üzemeltetését meghosszabbítottuk.
– Személyére a szoros „K” ellenőrzést továbbra is fenntartottuk.
– Tovább mélyítettük az E/Huszas r. szds. et., valamint „KALOCSAI”
fn. tmb. hírszerző lehetőségét.
– Ellenséges ellenzéki tevékenységének korlátozása, akadályozása, megszakítása vonatkozásában eredményesen működtünk együtt a BM III/III-5. és a BM III/III-2. osztállyal, valamint a BRFK és
több megyei RFK III/III. osztályával.
– A keletkezett információkat folyamatosan értékeltük, több esetben ellenséges ellenzéki tevékenységének korlátozására, akadályozására tettünk javaslatot, és szóban szignalizáltunk illetékes szervek, ill. intézmények vezetői felé.

Megállapítottuk, hogy GALÁNTAI GYÖRGY ellenséges tevékenységét – az elmúlt két évben – intézkedéseink hatására folyamatosan megszüntette. Kapcsolatait az ellenzéki személyekkel megszakította, felhagyott illegális sokszorosító tevékenységével és művészi munkáját helyezte előtérbe.

A fentieket figyelembe véve javasoljuk a „FESTŐ” fedőnéven 4/1501/83. számú BM intézkedés alapján elrendelt bizalmas nyomozás megszüntetését, és a keletkezett anyagok TÜK szabályok szerinti irattározását.

Budapest, 1988. X. hó 07-én.

Horváth Tibor r.őrgy.

J A V A S L O M:

Szabó Balázs r.őrnagy
alosztályvezető

Nytsz.: 6/4-1284/88.
K.: 1. pld - „Festő” do.
2. pld - III/III-7. oszt.
3. pld - Táj.ti.

[E/Huszas r. szds. bocsánatot kér]

[az olvasó / kutató figyelmébe]