BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-6-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

Tárgy: Galántai György

J E L E N T É S

Jelentem, hogy 1987. november 4-én, szerdán a Frankel Leó út és Komjádi Béla utca sarkán találkoztam Galántai Györggyel, aki ott várakozott – mint mondta – „egy ismerősére”. Körülbelül fél órás, szívélyes hangnemű beszélgetést folytattunk, amelynek során Galántai megpróbálta összefoglalni, mi minden történt vele az utolsó hónapokban. Elsősorban az „ALMANACH”-ról beszélt. 11 szám után a korábbi „Art Pool Letter” (Művészeti Gyűjtemény Levél) előállítását megszüntette. Mint mondta, ez már nem érdekli és nincsen igazi kereslet sem iránta. Most újabb kiadványt akar megjelentetni „Almanach” címmel. Azért választották Klaniczay Júliával ezt a címet, mert egyrészt benne van a régi „A–L” betűs megjelölés, másrészt a szokványos almanachokhoz hasonlóan ez a sokszorosítvány időrendben és visszatekintő jelleggel ismertetné a hazai avantgárd művészeti élet eseményeit. Egy-egy almanach-szám egy esztendő eseményeinek kronológiáját próbálná egybefogni. Galántai szerint az 1984-es év anyaga már készen van, és az 1987-eshez is szinte minden anyagot összegyűjtött, rendezett. A közbeeső két év (1985, 1986) almanachját meg akarja később jelentetni, de ezek munkájába még nem fogott bele.

Galántai elmondta, hogy januárban Nyugat-Berlinbe utazik. Itt ösztöndíjjal egy évet akar tölteni. Kilátásba helyezte azonban, hogy ha „művészeti kutatásainak” szükségletei úgy diktálják, hosszabb ideig marad. Mint mondotta, „nem valószínű, hogy véglegesen kinn maradna Nyugaton” (később hozzátette, hogy az ő művészeti szerepe egyfajta misszionáriusi tevékenység, amit csak Magyarországon tud folytatni), de ezt a lehetőséget sem akarja teljesen kizárni. Videóval és számítógépes művészettel akar foglalkozni. Ezek saját maga számára is „új területek”.

Galántai elmondta, hogy előrelépés tapasztalható a „Kortárs Művészeti Egyesület” szervezésében. Ez egy régi ötlete, amelyet nem saját neve alatt, hanem más személyek (Klaniczay Júlia, továbbá Birkás Ákos, Jovánovics György, Ascher Tamás stb.) előtérbe állításával akart megvalósítani. Országos és nemzetközi kapcsolatfelvételre is jogosult modern művészeti egyesületet szeretett volna alakítani, amelyben a képzőművészeten kívül egyéb ágak (színház, zene, videó, sőt a szépirodalom) alkotói is helyet kaphatnak. Kérvényeit (amelyeket sohasem ő írt alá) a Művelődési Minisztérium illetékes osztályai változó megítéléssel fogadták. Az azóta elhunyt Tóth Dezső miniszterhelyettes állítólag többször kedvezően nyilatkozott, majd váratlanul elutasította a kérelmet. Most a „KÖNIG” gyűjtemény Magyar Nemzeti Galériában tartott megnyitóján Bereczky Loránd bemutatta Galántait Vajda György miniszterhelyettesnek, aki állítólag azt mondta, hogy az egyesület megalakításának újból „van esélye”. Galántai többször hivatkozott a „belügyre”, sőt egy alkalommal a „Belügy Kulturális Elhárító Osztálya” kifejezést is használta. Szerinte Tóth Dezső engedélyezte volna az egyesület bejegyzését, ha nem kap a belügyi szervektől ellenkező értelmű utasítást, ami említett levelének megírására késztette. Most Grósz elvtárs kormányalakításával Galántai azt gondolja, hogy a belügyi álláspont is „megváltozhatott”. Egyelőre azonban nem nagyon akarja szorgalmazni az egyesület ügyét. Sokkal jobban készül a berlini utazásra, és a fennmaradó két hónapban keveset tudna tenni az egyesület munkájának érdemi beindításáért.

Budapest, 1987. november 05.

E/Huszas r. szds. elvtárs információi szerint Galántai György újabb kiadvány megjelentetésének gondolatával foglalkozik, „Almanach” címmel, évente egy-egy számot akar kiadni.

Galántai 1988 januárjában Nyugat-Berlinbe utazik ösztöndíjjal, egy évet akar kinn maradni.

Budapest, 1987. november 06.

Horváth Tibor r.őrgy.

Nytsz.: 6/4-648/87.
K.: 3 pld
– „L” do.
– BM. III/III-7 osztály
– „Festő” do.

[E/Huszas r. szds. bocsánatot kér ]

[az olvasó / kutató figyelmébe]