BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-6-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!
... számú pld

Engedélyezem:

Forgács Lajos r.őrnagy
osztályvezető
07.31.

Tárgy: „Festő” fedőnevű bizalmas
nyomozásban

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

Engedélyezett javaslat alapján 1979 óta „Festő” fedőnéven bizalmas nyomozást folytatunk Galántai György (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) pártonkívüli, festőművész, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos ellenséges tevékenységének felderítésére és akadályozására. Megállapítottuk, hogy Galántai György tovább folytatja a párt általános és kultúrpolitikája ellen irányuló fellazító tevékenységét. Szorosabbá tette kapcsolatát az ellenséges ellenzék prominens képviselőivel, részt vesz akcióikban, segítséget nyújt ellenséges tevékenységükhöz, illegális anyagok sokszorosítását és terjesztését végzi. Továbbra is működteti a hivatalos szervek engedélye nélkül „Art Pool” néven létrehozott archívumát. Az itt gyűjtött anyagok egy része ellenséges tartalmú. Akcióinak részeként „Aktuális Levél” (AL) elnevezéssel szamizdatkiadványt jelentet meg.

Az időszaki lapnak minősülő kiadványban a cikkek nagy része a földalatti művészet dicsőítésével, propagálásával foglalkozik. Néhány tendenciózus cikk az ellenséges ellenzék létére, akcióira hívja fel a figyelmet. Tevékenységének támogatására az MTA-Soros Alapítvány az elmúlt évben 240 ezer forintot biztosított. Egyoldalú információink szerint bizonyos összeget ez évben is rendelkezésére bocsátanak. Különösen a képzőművészet területén elhelyezkedő ellenséges ellenzék tevékenységét támogatja, részt vesz egyes propaganda-anyagaik tervezésében, készítésében. Az „Inconnu” csoport tagjai célszemélyünk javaslatait figyelembe véve készítették el ellenséges kiadványaik nagy részét, illetve segítséget kaptak egyes anyagaik sokszorosításához. Az AL sorozat példányait Galántai az „Inconnu” csoport rendezvényein is árusította. Kiadványait a Molnár Tamás által szervezett „Illegális Könyvkiadás” című szamizdatkiállításon bemutatták.Az elmúlt évben Budapest, II., Kavics utca 3. számú házban egy pincehelyiséget bérelt ki az IKV-tól műterem céljára. A helyiség rendbehozatása, átalakítása befejeződött. Galántai elképzelése szerint a pincében nyugodtan találkozhat barátaival, valamint zavartalanul szervezhet „bármilyen” rendezvényt. Az összejövetelek legalizálására „Kortárs Művészeti Egyesülést” akart létrehozni, melynek engedélyezését a Művelődési Minisztériumtól kérte. A minisztérium a szervezet létrehozását szignalizációnk hatására nem engedélyezte. Külföldi kapcsolati körében számottevő változás következett be. Az elmúlt években nagy számban kialakult kapcsolatainak jelentős része – intézkedéseink hatására – lemorzsolódott. Újabb személyekkel létrejött együttműködése főleg különböző ösztöndíjak megszerzésére irányult. Ennek eredményeként a következő képzőművészeti szervezetektől kapott meghívást – kiutazásra azonban nem került sor.

- Mash Hawai (Franciaország) nevű szervezettől egy nagylemez megszerkesztésére, melyen 18 ország képviseltette magát.

- „Expanded Theatre”től (Lengyelország) nemzetközi találkozóra,

- „OFF Centre Centre”-től (Kanada), hogy vegyen részt a szervezet képzőművészeti munkájában,

- „CRKL 89,1 Rádió”-tól (Kanada) „Mosoly” című neoista zenei találkozóra,

- C.A.T. Gallery-től (Kanada) a „Video Culture Canada” fesztivál ünnepségeire,

- Egy amerikai ösztöndíj elnyerése érdekében J. V. Mladek USA állampolgárhoz fordult segítségért.

Nevezett ígérete ellenére sem tudott az ügyben segíteni. Hazai kapcsolatainak többségét az ellenséges ellenzék prominens képviselői, valamint az egyes csoportok perifériáján elhelyezkedő személyek teszik ki. Továbbra is nagy gondot fordít különböző nyomdákban dolgozó személyek felkutatására, az azokkal való megismerkedésre.

Tapasztalható, hogy nyomdász barátait más ellenséges anyagok sokszorosítást intéző személyeknek is felajánlja. Fokozott érdeklődést tanúsít hazai művészekkel való együttműködésre. A Dunaújvárosi Tanács Művelődési Osztálya megbízása alapján 1985. nyarán a helyi „Acélszobrász Alkotó Telepen” egy hónapot töltött el. Az ott alkotott szobrait a Petőfi Csarnokban „Szoborkoncert” címmel a Vágtázó Halottkémek elnevezésű együttes „közreműködésével” mutatták be. Újabb egy hónapot a győri „Művésztelepen” is alkotott. Galántai külföldről egy „Canon” típusú fénymásoló berendezést kapott ajándékba. A gép üzembe helyezéséhez a Művészeti Alapon keresztül akart engedélyt szerezni.

Az elutasító választ követően Dubovszky Gábort, a Művészeti Alap munkatársát – hosszas rábeszélés után – igyekezett rávenni, hogy az illetékes szervek felé írjon egy kérvényt, amelyben szerepeljen az, hogy a sokszorosító gép a Művészeti Alap tulajdona és azt helyiség hiányában „Festő” műtermében helyezik el.

Szignalizációnk hatására nevezett a kérést nem támogatta.

A munkatervben meghatározott feladatokat alapvetően teljesítettük: Az ellenőrzésére bevezetett 3/a operatív technikai rendszabály üzemeltetését meghosszabbítottuk. A rendszabály alkalmazása rendkívül hasznos volt, sok, operatív szempontból értékes információ került birtokunkba. Időben értesültünk terveiről, elképzeléseiről, illegális sokszorosító tevékenységéről. Személyére a szoros „K” ellenőrzést továbbra is fenntartottuk. Fontos adatok keletkeztek, követni tudtuk kapcsolatépítési törekvéseit. Széles körű kapcsolatai között folyamatos hálózati tippkutatást végeztünk. Két személy tanulmányozására javaslatot tettünk. Tovább mélyítettük E/20-as SZT-tiszt és „Kalocsai” fn. tmb. hírszerző lehetőségét. Hálózati úton szereztünk tudomást célszemélyünk ellenséges ellenzéki személyekkel, való kapcsolatáról, illegális sokszorosító és terjesztő tevékenységének fontosabb mozzanatairól.A célszemély ellenséges tevékenységének korlátozása, akadályozása vonatkozásában eredményesen működtünk együtt a BM III/III-5. és a BM III/III-2. osztállyal, valamint a BRFK és a Szolnok megyei RFK III/III. osztályával.A keletkezett anyagokat folyamatosan értékeltük. Ellenséges tevékenységéről, akcióiról, illegális lapsokszorosítási és -terjesztési törekvéseiről a felső vezetést tájékoztattuk. A megjelent „AL” kiadványokból 1-1 példányt megküldtünk. „Festő” és szoros kapcsolatai ellenséges tevékenységének megelőzése, akadályozása, ellenséges kapcsolatainak számbeli csökkentése érdekében mintegy 35 darab propagandaanyag, valamint külföldről érkezett, ellenséges tartalmú küldemény végleges visszatartását kezdeményeztük. Esetenként az anyagok differenciált késleltetésére tettünk javaslatot. A szamizdatkészítés, -sokszorosítás akadályozása, korlátozása érdekében fokozott figyelmet fordítottunk a nyomdai lehetőségek felszámolására. Ennek érdekben szóban szignalizáltunk– A MNK Művészeti Alap igazgatójának,

– a Húsipari és Gabona Tröszt vezérigazgatójának. Tájékoztatásunk hatására a nyomdai lehetőségek átmenetileg megszűntek az „AL” 10-es száma megjelenését egy évvel késleltettük. „Festő” fedőnéven célszemélyünk ellenséges tevékenysége – intézkedéseink ellenére – időszakonként felerősödött, sokoldalúvá vált. Egyre jobban érzékelhető kapcsolatai felé a konspirációra való törekvés. Összességében megállapítható, hogy a célszemély ellenséges ellenzéki tevékenységével továbbra is számolni kell, ezért a bizalmas nyomozást a 4-1501/83. sz. BM intézkedés alapján tovább folytatjuk. Nagy gondot fordítunk hírszerző lehetőségeink bővítésére, kiemelten kezeljük a hálózati jelöltek kiválasztását, tanulmányozását, meggyorsítjuk a hálózati munkára alkalmas személyek beszervezését.A fő hangsúlyt továbbra is ellenséges ellenzéki tevékenységének korlátozására, akadályozására helyezzük. Figyelmet fordítunk sokszorosítási lehetőségeinek felderítésére, jelentős csökkentésére. A felderített nyomdák vezetői felé szóbeli szignalizációra teszünk javaslatot.

Budapest, 1986. július 31.

Horváth Tibor r.őrnagy

Javaslom:

Jávor Miklós r. alezredes
alosztályvezető

Nytsz.: 4/5-430/86.
K.: 3 példányban
1. pld. „Festő” do.
2. pld. Táj. vonal
3. pld. BM III/III-B. alo.
Készítette: SI/Ln

[E/20-as „SZT” tiszt bocsánatot kér]

[az olvasó / kutató figyelmébe]