english

BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!
.... számú pld

Tárgy: „K” ellenőrzés anyagából

ÉRTÉKELŐ JELENTÉS

Engedélyezett javaslat alapján „Festő” fedőnevű személyi dosszié keretében bizalmas nyomozás alatt tartjuk Galántai György pártonkívüli, festőművész xxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakost.

Személyének ellenőrzésére, kapcsolati körének megállapítására, tervezett programjainak figyelemmel kísérésére a jóváhagyott intézkedési terv alapján „K” ellenőrzést vezettünk be.

A birtokunkba jutott „K” anyagok alapján az alábbi információkról szereztünk tudomást:

Célszemélyünk továbbra is szoros kapcsolatot tart fenn több külföldi – főleg képzőművészettel foglalkozó, illetve menedzselő – személlyel.
Az elmúlt években nagy számban kialakult kapcsolatai jelentős része – intézkedéseink hatására – lemorzsolódott. Újabb személyekkel létrejött együttműködése főleg különböző ösztöndíjak megszerzésére, kiállításokra, rendezvényekre való meghívásokra irányul. A különböző képzőművészeti csoportokhoz, szervezetekhez tartozó kapcsolatai előadói és bemutató utakra hívták meg célszemélyünket. Meghívást az alábbi „képzőművészeti” szervezetektől, illetve személyektől kapott:
– MASM-Hawai (Franciaország) nevű szervezettől egy nagylemez megszerkesztésére, melyen 18 ország képviseltette magát.
– „Expanded Theatre”-től (Lengyelország) nemzetközi találkozóra.
– „Off Centre Centre”-től (Kanada), hogy vegyen részt a szervezet képzőművészeti munkájában.
– CRKL 89,1 Rádiótól (Kanada) egy „Mosoly” című neoista zenei találkozóra.
– G.A.T. GALLERY-től (Kanada) a „Video culture Canada” fesztivál ünnepségeire.

Célszemélyünk kiutazására azonban nem került sor.
Anyagi helyzetének minél magasabb szintre való emelése érdekében segítséget kért J. V. Mladek USA állampolgártól, egy amerikai ösztöndíj elnyerésére. Nevezett ígérete ellenére sem tudott ez ügyben segíteni.

Galántai kérésére tevékenységének támogatására az MTA-Soros Alapítvány 1985-re 240 ezer forint ösztöndíjat adott. A pénzt az általa összegyűjtött és kezelt anyagok rendezésére és az „Aktuális levél” elnevezésű kiadványok további megjelenésének elősegítésére kell fordítania. Az összeg a további évek során rendszeres elszámolást követően ismét lehívható. Az MTA-Soros Bizottság egyedüli kikötése az, hogy Galántai koncepciót dolgozzon ki arra, hogy az anyagok mikor és milyen módon kerülnek közgyűjteménybe. A Soros ösztöndíj elnyerésének hatására továbbra is működteti a hivatalos engedély nélkül „Art POOL” néven létrehozott archívumát. Gyűjteményébe továbbra is rendszeresen érkeznek különböző anyagok. A forgalom azonban – az előző évekhez viszonyítva – jelentősen csökkent.

Célszemélyünk tovább folytatja az „Aktuális levél” (AL) elnevezésű, illegális úton sokszorosított kiadványának szerkesztését és terjesztését. Az időszaki lapnak minősülő kiadvány cikkeinek egy része a „földalatti művészet” dicsőítésével, propagálásával foglalkozik. Az „AL” számait nemcsak Magyarországon forgalmazza, hanem barátai részére külföldre is eljuttatja.

Édesapja gyönki címére eljuttatta a „Beszélő” 1984. 2. számát, és egyben felajánlotta, hogy a helyi plébániának anyagokat sokszorosíttat.

A Dunaújvárosi Tanács Művelődési Osztálya megbízása alapján 1985 nyarán a helyi „Acélszobrász Alkotó telepen” egy hónapot töltött el. Az ott alkotott szobrait a Petőfi Csarnokban állították ki.

Az IKV-tól műterem céljára – Budapest, II. Kavics u. 3. számú házban – bérelt pincehelyiség rendbehozatalát, átalakítását az elmúlt évben befejezte. Elképzelései szerint a pincében nyugodtan találkozhat barátaival, valamint zavartalanul szervezhet „bármilyen” rendezvényt. Az összejövetel legalizálására „Kortárs Művészeti Egyesületet” akar létrehozni, melynek megalakítását a Művelődési Minisztérium többszöri kérelme ellenére sem engedélyezte. A hivatalos ügyek intézése alatt „Festő” a háttérben húzódott meg, alapító tagnak maga helyett feleségét, Klaniczay Júliát szerepeltette.

Összegezve megállapítható, hogy a „K” ellenőrzés bevezetése hasznos volt. Célszemélyünk ellenséges tevékenységéről, terveiről, elképzeléseiről, valamint kapcsolatépítési törekvéseiről operatív szempontból értékes információk keletkeztek. A „K” ellenőrzés fenntartása a jövőben is indokolt.

Kérjük az operatív értékkel nem bíró anyagok megsemmisítését a vonatkozó TÜK szabályok szerint engedélyezni.

Budapest, 1986. március 28.

Nytsz.: 4/5-385/86.
K.: 3 példányban
1 pld. „Festő” do.
1 pld. 11-OD-5206
1 pld. III/III-B.
Készítette: SI/Mné

[az olvasó / kutató figyelmébe]