BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

Engedélyezem:

Tárgy: „Festő” fn. bizalmas
nyomozásban összefoglaló

J E L E N T É S

Engedélyezett javaslat alapján 1979 óta „Festő” fedőnéven bizalmas nyomozást folytatunk Galántai György pártonkívüli, festőművész ellenséges tevékenységének felderítésére és akadályozására. A feldolgozó munkát 1984-től a 4-1501/83. sz. BM intézkedésnek megfelelően folytattuk.

Megállapítottuk, hogy Galántai György tovább folytatja a párt általános és kultúrpolitikája ellen irányuló fellazító tevékenységét. Szorosabbá tette kapcsolatát az ellenséges ellenzék prominens képviselőivel, részt vesz akcióikban, segítséget nyújt ellenséges tevékenységükhöz, illegális anyagok sokszorosítását és terjesztését végzi. Továbbra is működteti a hivatalos szervek engedélye nélkül „Art Pool” néven létrehozott archívumát. Az itt gyűjtött anyagok egy része ellenséges tartalmú. Ez irányú tevékenysége célirányossá vált, közelebb került az ellenséges ellenzékhez. Akcióinak részeként „Aktuális Levél” (AL) elnevezéssel szamizdat kiadványt jelentet meg. Ez idáig 9 szám készült el.

Az időszaki lapnak minősülő kiadványban a cikkek nagy része a földalatti művészet dicsőítésével, propagálásával foglalkozik. Néhány, tendenciózusan összeállított cikk az ellenséges ellenzék létére, tevékenységére, akcióira hívja fel a figyelmet.

Az „Aktuális Levél” eddigi számait a MÜM Országos Vezetőképző Központ, a Húsipari és Gabona Tröszt, valamint az Országos Múzeum és Könyvtár nyomdáiban, állami vagyonból eltulajdonított anyagok felhasználásával készítették.

1984-ben az FMK-ban „Magyarország a tied lehet” címmel rendezett kiállítást. A kirakott anyagok jelentős része ellenséges tartalmú volt. Kiállításra került többek között az „Inconnu” csoport által készített Magyarország térkép, melyet az „alkotók” a csoport tagjainak megfigyeléséhez segédletként ajánlottak az áb. szervek részére. Több alkotás Magyarország rendőrállam voltát, kirablását, lerohanását igyekezett bizonyítani. A kiállítást a hivatalos zsűri nem engedélyezte. Az eseménnyel a Szabad Európa Rádió is foglalkozott.

Aktívan támogatja az ellenséges ellenzék tevékenységét, részt vesz egyes propagandaanyagaik tervezésében, készítésében. Az „Inconnu” csoport tagjai célszemélyünk javaslatait figyelembe véve készítették el ellenséges kiadványaikat, illetve segítséget kaptak egyes anyagaik sokszorosításához.

Az elmúlt években – Budapest, II., Kavics u. 3. számú házban – egy pincehelyiséget bérelt ki az IKV-tól műterem céljára. A helyiség rendbehozása, átalakítása jelenleg folyik. Galántai elképzelése szerint a pincében – a Balatonboglári Kápolna Tárlathoz hasonlóan – nyugodtan találkozhat barátaival, valamint zavartalanul szervezhet „bármilyen” rendezvényt. Az összejövetelek legalizálására „Kortárs Művészeti Egyesületet” akar létrehozni, melynek engedélyezését a Művelődési Minisztériumtól már kérte is. El szeretné kerülni, hogy a „műsoros rendezvények” tartására engedélyt kelljen kérnie, ezért a készülő alapszabályba „kiskapukat” tervez beépíteni.

Galántai kérésére, tevékenységének támogatására az MTA-Soros Foundation ez évre 240 ezer forint ösztöndíjat adott. A pénzt az általa összegyűjtött és kezelt anyagok rendezésére és az „AL” további megjelenésének elősegítésére kell fordítania. Az összeg a további évek során, rendszeres elszámolást követően ismét lehívható. Az MTA-Soros Bizottság egyedüli kikötése az, hogy Galántai koncepciót dolgozzon ki arra, hogy az „anyagok” mikor és milyen módon kerülnek közgyűjteménybe.

Célszemélyünk, az MNK Művészeti Alap által támogatott, szolgálati célú útlevéllel 1985 januárjában Franciaországba utazott. Külföldi útjával kapcsolatos információ még nem került birtokunkba.

Figyelemreméltó, hogy hazautazását követően egy külföldön befizetett Lada személygépkocsit kapott. Legújabb adataink szerint Franciaországból egy Canon típusú fénymásoló gép is érkezik részére.

Külföldi kapcsolatai körében számottevő változás következett be. Az elmúlt években nagy számban kialakult kapcsolatainak jelentős része – intézkedéseink hatására – lemorzsolódott. Újabb személyekkel létrejött együttműködése főleg különböző ösztöndíjak megszerzésére irányul.

Hazai kapcsolatainak többségét az ellenséges ellenzék prominens képviselői, valamint az egyes csoportok perifériáján elhelyezkedő személyek teszik ki. Továbbra is nagy gondot fordít különböző nyomdákban dolgozó személyek felkutatására, az azokkal való megismerkedésre. Tapasztalható, hogy nyomdász barátait más ellenséges anyagok sokszorosítását intéző célszemélyeknek is felajánlja.

A munkatervben meghatározott feladatokat alapvetően teljesítettük:

Az ellenőrzésére bevezetett 3/a operatív technikai rendszabály üzemeltetését meghosszabbítottuk. A rendszabály alkalmazása rendkívül hasznos volt, sok, operatív szempontból értékes információ került birtokunkba. Időben értesültünk terveiről, elképzeléseiről, illegális sokszorosító tevékenységéről.

Személyére a szoros „K” ellenőrzést továbbra is fenntartottuk. Fontos adatok keletkeztek, követni tudtuk kapcsolatépítési törekvéseit.

Széles körű kapcsolatai között folyamatos hálózati tippkutatást végeztünk. Két személy tanulmányozására tettünk javaslatot.

Sikeresen vezettük be „Grafikus” fn. és „Viktor” fn. tmb.-ket „Festő” és fontosabb kapcsolatai mellé.

Tovább mélyítették „Pécsi Zoltán” és „Kalocsai” fn. tmb.-k hírszerző lehetőségét. Hálózati úton szereztünk tudomást célszemélyünk ellenséges ellenzéki személyekkel való kapcsolatáról, illegális sokszorosító és terjesztő tevékenységének fontosabb mozzanatairól.

A célszemély ellenséges tevékenységének korlátozása, akadályozása vonatkozásában eredményesen működtünk együtt a BM III/III-5. és a BM III/III-2. osztállyal, valamint a BRFK és a Szolnok megyei RFK III/III. osztályával.

A keletkezett anyagokat folyamatosan értékeltük. Ellenséges tevékenységéről, akcióiról, illegális lapsokszorosítási és -terjesztési törekvéseiről a felső vezetést tájékoztattuk. Ennek keretében az illegálisan megjelenő kiadványokat rendszeresen megküldtük.

„Festő” és szoros kapcsolatai ellenséges tevékenységének megelőzése, akadályozása, ellenséges nyugati kapcsolatainak számbeli csökkentése érdekében mintegy 95 db propagandaanyag, valamint külföldről érkezett, ellenséges tartalmú küldemény végleges visszatartását kezdeményeztük. Esetenként az anyagok differenciált késleltetésére tettünk javaslatot.

A szamizdatkészítés, -sokszorosítás akadályozása, korlátozása érdekében fokozott figyelmet fordítottunk a nyomdai lehetőségek felszámolására. Ennek érdekben szóban szignalizáltunk:

– a MÜM Országos Vezetőképző Központ igazgatójának,
– az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum főigazgatójának,
– a Húsipari és Gabona Tröszt vezérigazgatójának.

Tájékoztatásunk hatására a nyomdai lehetőségek a fenti vállalatoknál megszűntek.

„Festő” fn. célszemélyünk ellenséges tevékenysége – intézkedéseink ellenére – felerősödött, sokoldalúvá vált. Egyre jobban érzékelhető kapcsolatai felé a konspirációra való törekvés.

Nagy erővel dolgozik az illegálisan sokszorosított és terjesztett „Aktuális Levél” elnevezésű kiadványán, ebben jelentős segítséget kap feleségétől, Klaniczay Júliától. Nőtt az ellenséges ellenzékhez fűződő kapcsolata, támogatja azok ellenséges terveinek, elképzeléseinek végrehajtását.

Összességében megállapítható, hogy a célszemély ellenséges ellenzéki tevékenységével továbbra is számolni kell, ezért a bizalmas nyomozást a 4-1501/83. sz. BM intézkedés alapján tovább folytatjuk.

Nagy gondot fordítunk hírszerző lehetőségeink bővítésére. Kiemelten kezeljük a hálózati jelöltek kiválasztását, tanulmányozását, meggyorsítjuk a hálózati munkára alkalmas személyek beszervezését.

Megvizsgáljuk – Kavics u. 3. szám alatt készülő műtermében – 3/e operatív technikai rendszabály útján történő ellenőrzésének lehetőségét. Szükség esetén javaslatot teszünk a rendszabály beépítésére.

A fő hangsúlyt továbbra is ellenséges ellenzéki tevékenységének korlátozására, akadályozására helyezzük. Figyelmet fordítunk sokszorosítási lehetőségeinek felderítésére, jelentős csökkentésére. A felderített nyomdák vezetői felé szóbeli szignalizációra teszünk javaslatot.

Budapest, 1985. március 27.

Javaslom:

Nytsz.: 4/5-406/85.
K.: 3 pld.
1 pld. „Festő” fn. do.
1 pld. Táj.vonal
1 pld. BM III/III-B. alo.
K.: HT/HJné

[„Pécsi Zoltán” bocsánatot kér]

[az olvasó / kutató figyelmébe]