english

BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

Tárgy: 3/a operatív technikai
rendszabály anyagaiból

ÉRTÉKELŐ JELENTÉS

Engedélyezett javaslat alapján „Festő” fn.-en bizalmas nyomozást folytatunk Galántai György (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) pártonkívüli festőművész, Budapest, Frankel Leó u. 68/b. sz. alatti lakos ellenséges tevékenységének felderítésére. Ellenőrzésére folyamatosan 3/a operatív technikai rendszabályt alkalmaztunk. Az elmúlt egy évben keletkezett anyagokból az alábbiak állapíthatók meg.

Galántai György rendszeresen, nagy számban használta az eszközt. 114. személlyel állt kapcsolatban, s közülük többen bizalmas nyomozás alatt állnak (Rajk László, Eörsi István, Pap Tamás, Solt Ottilia, Haraszti Miklós, Dalos György, Hegedűs Gyula, Nagy Bálint, Beke László, Bokros Péter, Molnár Tamás, Könczöl Csaba).

Kapcsolatai és tevékenysége jellegéből adódóan esetenként konspirációra való törekvés volt tapasztalható.

Fő tevékenysége 1983 januárjától az „Aktuális Levél” (AL) című kiadvány szerkesztése és terjesztése. Nagy segítséget kap ebben a munkában feleségétől, aki közreműködik a külföldi cikkek fordításában és az anyagok gépelésében. Egy-egy szám elkészítése (300 db) kb. két hónapot vett igénybe. Darabját 60 Ft-ért árulja, melyből több hivatalos intézmény – a Képző- és Iparművészeti Főiskola és szakközépiskola, valamint a pécsi múzeum is – vásárolt. Jelenleg a kilencedik szám összeállításán dolgozik. Beszélgetéseiben hangsúlyozza, hogy ez az utolsó és utána befejezi. Anyagi és egyéb nehézségeire panaszkodik, illetve hogy a rendőrség akadályozza munkájában. Megjegyezte, ő személy szerint szeretné folytatni, mert az általános vélemény az, „hogy egy kitűnő mű, ami bemutatja azt, amit a hivatalos kultúrpolitika nem.”

Ismerősei buzdítják a folytatásra, anyagi és egyéb támogatást ajánlanak fel részére.
Bernáth Sándor például nylonfóliát, Gyarmathy Katalin 60 liter hívófolyadékot adott.
Birkás Ákos ígéretet tett arra, hogy gyűjtést szervez, melynek során három „AL”-ra előre befizetteti az érdeklődőkkel az összeget. Nagy Pál a Magyar Műhely munkatársa kb. 3/4 órás telefoninterjút készített Galántaival, személyével, munkájával, terveivel kapcsolatban. Kilátásba helyezte a Magyar Műhely által nyújtandó segítséget is.

Az elmúlt év során egy esetben a Liget Galériában kapott kiállítási lehetőséget.
Tárgyalt még a Paksi Művelődési Ház vezetőivel egy tárlat ügyében, azonban az igazgató nem engedélyezte, mert nem tudták részére a kért összeget kifizetni. Galántai tervéről tájékoztattuk az illetékes megyei szerveket.

1984 januárjában rendezte meg a Fiatal Művészek Klubjában a „Magyarország a tiéd lehet” c. kiállítást, melyen számos külföldi „mű” is szerepelt. Kovács Gabriella kérésére Baló György, a Stúdió '84 számára felvételt készített. A kiállítást az anyagok ellenséges tartalma miatt a hivatalos zsűri nem engedélyezte megnyitni, ezért a felvételt a TV sem játszhatta le. Az eseményről a SZER is tudósított.

A BBS-ben befejezte „Bélyegfilmjét”, melynek elkészítéséhez Durszt György nyújtott technikai segítséget. Galántai sokat remél a film sikerétől, főleg külföldi forgalmazásától.

Külföldi mintára belefogott az ún. „kazettaújság” szerkesztésébe. Kazettára előadásokat, riportokat, „irodalmi alkotásokat” vesz fel, majd a kész anyagokat cserélik, illetve lejátsszák ismerős körökben. Elkészült „Életmű” című 250 oldalas könyve, ami róla és eddigi pályafutásáról szól. Szerinte ez igen jó ajánlólevél esetleges külföldi úthoz.

Lelkesedéssel készült a Lugossi László által tervezett fényképezési akcióra, azonban annak – a rendőrség közbelépése miatt történt – elmaradása felháborodást váltott ki belőle.

Szívesen ad kapcsolatainak tanácsokat, a fiatalokat, akiknek tevékenységével „elégedett”, felkarolja, segíti. Petőcz Andrásnak, a „Térképvers” elnevezésű csoport tagjának egy AL-hoz hasonló újság szerkesztéséhez ígért segítséget. Révész László is illegális kiadvány tervezéséhez kapott „Festő”-től ötleteket.

Galántai rendszeres és biztos jövedelmét már évek óta a Hungexpo megbízásából szerzi. Grafikákat, prospektusokat készített a vállalat részére, azonban júliusban felmondtak neki, az irreálisan magas áraira hivatkozva. Ez lesújtotta, ugyanis ez egy állandó jövedelemforrást biztosított részére.
Újabban iskolák, vállalatok részére is vállalnak feleségével különböző munkákat. A Bánki Donát Szakközépiskolának ballagótarisznyát, a Bútorkereskedelmi Vállalatnak prospektust készítettek.

1984. decemberében egy régi tervét valósította meg, a Bp. II., Kavics u. 3. sz. házban egy pincehelyiséget bérelt ki az IKV-tól, műterem céljára. Elképzelése szerint itt nyugodtan találkozhat barátaival, és a helyiség minitárlatoknak is helyt adhat. Jelenleg folyik az átépítése.

„Festő” minden lehetőséget megragad arra, hogy külföldi ösztöndíjat szerezzen. Feleségével együtt pályázatot nyújtott be egy belga ösztöndíjra, aminek a folyamata megszakadt.
Tervében áll a „DAAD” és a „Soros”-féle ösztöndíj megpályázása, aminek érdekében már tett lépéseket.

Jelenleg ausztriai útját intézi, Bécsben egy kiállításon szeretne részt venni. Többek között a nemrégen elkészült „Bélyeg-filmjét” is ki akarja vinni, amihez a hivatalos szervektől szándékosan nem kért engedélyt.

Kapcsolatai körében átrendeződés tapasztalható. Közeledése mutatható ki az ellenséges ellenzéki személyek irányába (például Solt Ottilia, Rajk László, Nagy Bálint), Haraszti Miklóssal is szorosabb barátságot alakított ki, vele utazott le Szolnokra, az „Inconnu” tárgyalására.

Bokros Péter és Molnár Tamás ügye rendkívüli módon foglalkoztatja, rendszeresen informálódik a Szolnokon történtekről.
Adataink arra utalnak, hogy több, Bokrosék által terjesztett anyagot Galántai lakásán, az ő közreműködésével készítettek. A fenti személyek „Festő”-t lakásán többször felkeresték.

Az AL szerkesztése és terjesztése, valamint eladása során nagymértékben nőtt a fiatalokkal való kapcsolata.

A füzetek technikai összeállításában, sokszorosításában, újabb és újabb gépírókkal, nyomdai dolgozókkal működött együtt. Leggyakrabban az alábbi személyekkel dolgoztatott:

Hudák János – Országos Vezetőképző Központ, Tóth Tibor – SZOT Társadalombiztosító Főigazgatóság, Thurza Gábor – Képző- és Iparművészeti Főiskola, Halász Iván – Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat, Imre Sándor – Kossuth Nyomda, Imreh Tibor – Athenaum Nyomda, Füzesi Ferenc Mihályné – Egészségügyi Minisztérium Nyomdája, Fehérvári Ottó – Kossuth Könyvkiadó, Puskás Endre – MTI, László István – Canon szerviz, Valosek Zoltán – Pannónia Filmstúdió, Gazsi Zoltán – Pannónia Filmstúdió, Csíki Gábor – Országos Pedagógiai Könyvtár, Szilágyi Lászlóné – OVK, Zahár Andrásné – Húsipari Tröszt.
Az utóbbi időben a felsoroltak közül Hudák János, Csíky Gábor, valamint a jelenleg is foglalkoztatott Zahár Andrásné sokszorosított Galántainak.

Összességében megállapítható, hogy „Festő” ellenőrzésére bevezetett 3/a operatív technikai rendszabály alkalmazása célszerű volt. Az ezúton keletkezett információk nagymértékben elősegítették folyamatos tájékoztató és szignalizációs tevékenységünket.

Beigazolódott, hogy a célszemély tovább folytatja a párt általános és kultúrpolitikája ellen irányuló fellazító tevékenységét. Nem mondott le az illegális kiadványok sokszorosításáról, terjesztéséről.
Erősítette kapcsolatát az ellenséges ellenzéki személyekkel, akikkel gyakrabban találkozik, esetenként segíti azok ellenséges tevékenységét.

A 4-1501/1983 BM. intézkedésnek megfelelően a 3/a operatív technikai rendszabály alkalmazását a bizalmas nyomozás lezárásáig folytatjuk.

Kérem az operatív értékkel nem bíró anyagok megsemmisítését engedélyezni.

Budapest, 1984. szeptember „ ”

Nytsz.: 4/5-885.
Készült: 3 pld-ban
1. pld. „Festő” do.
2. pld. III/III–B-Alo.
3. pld. Táj. vonal.

[az olvasó / kutató figyelmébe]