BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

Adta: „Pécsi Zoltán” fn. tmb.
Vette: Horváth Tibor r.szds.
Idő: 1984. 07. 10.
Hely: „Zuglói” fn. „T” lakás

Tárgy: Galántai György

J E L E N T É S

„F. hó 9-én este Nagy András és Solt Ottilia lakásán megjelent Klaniczay Júlia. Elmondta, hogy a közelmúltban szolgálati útlevéllel – valószínűleg Galántai Györggyel együtt – Ausztriában egy művészeti találkozón vett részt. A találkozó a burgenlandi határtérségben, a Fertő tó övezetében zajlott le. Az esemény keretében happeninget (”performance”-t) rendeztek, melynek során egy pincehelyiségben „börtönt” alakítottak ki. Itt egy videofilmet vetítettek, amelyen Galántai és Klaniczay évekkel ezelőtti, Hősök terén tartott akciója volt látható. Számos osztrák művész volt jelen, akik érdeklődéssel fogadták az előadást. A burgenlandi tartományi televízió forgatócsoportja is kiszállt. Klaniczay szerint hosszabb filmet készítettek a találkozóról, és ezt az osztrák televízió nemsokára műsorra fogja tűzni.”

„Pécsi Zoltán”

Értékelés:

„Pécsi Zoltán” fn. tmb. megbízható, részben ellenőrzött, operatív szempontból értékes információkat hozott Galántai György ausztriai utazásáról. Nevezett a MNK Művészeti Alap által biztosított kiutazását politikailag kifogásolható, ellenséges „performance” szervezésére használta fel.

Intézkedés:

Az adatokat pontosítjuk, kiegészítjük és javaslatot teszünk – a MNK Művészeti Alap igazgatója felé történő – szignalizációra.

Feladat:

„Fürdős” fn. célszemély vonatkozásában kapott feladatot.

Budapest, 1984. július 31.

Horváth Tibor r.szds.

Nytsz.: 4/5-742.
K.: 4 pld-ban
1. pld - „M” do.
2. pld – „Festő” fn. do.
3. pld – III/III-B-Alo.
4. pld – Táj. vonal.
K.: HT/Hné

[„Pécsi Zoltán” bocsánatot kér]

[az olvasó / kutató figyelmébe]