english

BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

J E L E N T É S

Megbízható adataink szerint G a l á n t a i György (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) pártonkívüli festőművész, Budapest, II., Frankel Leó u. 68/b szám alatti lakos engedély nélkül működtetett „Art Pool” tevékenységének részeként „Aktuális Levél” elnevezéssel szamizdat kiadványt jelentet meg.

A havonta megjelenő „AL” összeállításánál abból indult ki, hogy válogatás nélkül mindent el kell mondani. A „fésületlenül és javítatlanul” megjelent írások nagy része a hivatalos szervek tevékenységét kritizálja, annak lejáratására törekszik. Támadja a párt általános és kultúrpolitikáját.

A már elkészült 1-2-3. számban többek között az alábbi írások találhatók:

– Galántai György nyugati turista útjáról történt beszámolók.
– Magánlakáson tartott kiállítások alkalmával elhangzott előadások, viták, beszélgetések szövege, melyben korábban ellenséges tevékenységet folytató, jelenleg külföldön élő személyek „rehabilitását” hangsúlyozzák.
– A SZETA által „Feketében” címmel megjelentetett antológia propagálása.
– Eörsi István 1983. január 19-én a Fiatal Művészek Klubjában tartott előadása és az arról készült írások.
– A Franciaországban élő Cziffra György által létrehozott „Cziffra Alapítvány” elnevezésű ösztöndíj odaítélésének körülményei.


Az „Aktuális Levél” 1-2-3. száma több száz példányban az Országos Vezetőképző Központ nyomdájában, állami vagyonból eltulajdonított anyagok felhasználásával készült. A nyomdai munkákat operatív úton keletkezett adataink szerint Szilágyi Lászlóné (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) pártonkívüli, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx és Hudák János (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) pártonkívüli, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx alatti lakosok végezték.

A kiadványokat Galántai több külföldi személynek is megküldte. Hazai kapcsolatai körében 60 forintért árulja.

Galántai György az „Aktuális Levél” következő számaiban több, a hivatalos szervek által korábban visszautasított írás megjelentetését tervezi. Elképzelései között szerepel, hogy az augusztusi számot a hivatalos szervek által 1973-ban betiltott balatonboglári „Kápolna Tárlat” 10 éves évfordulójára állítja össze. Várható, hogy az anyagban a tanácsi és kulturális szervek intézkedései és a rendőri akciók, illetve az ezekről készült dokumentumok, visszaemlékezések is helyet kapnak.

Nagy András, a SZETA egyik vezetője több esetben javasolta Galántainak, hogy az „Aktuális Levél” elnevezésú anyagot a „szamizdat butik” részére, árusításra adja át. Célszemélyünk ezidáig ettől az ajánlattól elzárkózott. A radikális ellenzékkel való szoros kapcsolata azonban lehetőséget adhat döntése megváltoztatására.

Galántai György folyamatos tevékenysége – szamizdat anyagok szerkesztése, sokszorosítása és terjesztése, valamint a nyomdai anyagok eltulajdonítása – társadalomra veszélyes, bűncselekmény gyanújára utal, ezért annak megszüntetése, akadályozása szükséges.

Javasoljuk az „Aktuális Levél” 1-2-3. számát jogi véleményezés céljából a Vizsgálati Osztálynak megküldeni.

Budapest, 1983. április 20.

Horváth Tibor r.szds.

Nytsz.: 4/5-399.
K.: 3 pld
1 pld Do.
2 pld Táj.alo.
3 pld Táj.ti.

[az olvasó / kutató figyelmébe]