english

BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

E n g e d é l y e z e m:

Földesi Jenő hőr.vezérőrnagy
miniszterhelyettes

Tárgy: „Festő” fn. bizalmas nyomozásban összefoglaló

J E L E N T É S

Engedélyezett javaslat alapján 1979. augusztus óta „Festő” fedőnéven bizalmas nyomozást folytattunk G a l á n t a i György (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) pártonkívüli festőművész, Budapest, II., Frankel Leó u. 68/b szám alatti lakos ellenséges tevékenységének felderítésére és megszakítására.

Megállapítottuk, hogy Galántai György tovább folytatja a párt általános és kultúrpolitikája ellen irányuló fellazító tevékenységét. Szorosabbá tette kapcsolatát a belső ellenzék prominens képviselőivel, segítséget nyújt ellenséges tevékenységükhöz.

Továbbra is működteti és folyamatosan bővíti a hivatalos szervek engedélye nélkül Art Pool néven létrehozott archívumát. Ennek népszerűsítése érdekében – ez évben is – újabb propagandaanyagok ezreit készítette el és küldte szét kapcsolatainak. A nyomdai munkákat különböző állami nyomdákban dolgozó barátai, engedély nélkül, a társadalmi vagyonból eltulajdonított anyagok felhasználásával végezték. Erre több mint ötvenezer forintot fizetett ki.
Jelenleg mintegy háromezer nyugati állampolgárral tart főleg levelezői kapcsolatot. A külföldi kapcsolatok bővítésével párhuzamosan hazai, fiatal képzőművészek bevonására, a velük való együttműködés állandósításra is törekedett. Akcióiba esetenként 150-200 magyar állampolgár kapcsolódott be.

Propagandaanyagai, akciókra való felhívásai – a tudatosan kiválasztott témák miatt – politikailag kifogásolható, ellenséges tartalmú „alkotások” elkészítésére ösztönöznek. Ennek következtében az archívumba érkezett küldemények között egyre több tendenciózusan összeállított ellenséges tartalmú anyag is megtalálható. Több esetben a lengyelországi zavargásokkal szimpatizáló, a „Szolidaritás” tevékenységét méltató feliratokat, sztrájkfelhívásokat, ellenséges mondanivalójú újságcikkeket, képeket küldtek be. Nemegyszer a Szovjetuniót és a szocialista országokat, azok vezetőit becsmérlő küldemények érkeztek.

Saját tevékenysége mellett külföldi kiállításokra, rendezvényekre, azokon való részvételre hívja fel hazai kapcsolatai figyelmét. Előfordult, hogy – ösztönzése alapján – a különböző „pályázatokra” jelentkezett személyek címére nyugati országból ellenséges tartalmú képzőművészeti témájú összeállításokat küldtek, illetve újabb „alkotási” lehetőségeket teremtettek. Ilyen volt többek között Rugero Maggi olasz állampolgár által kezdeményezett és terjesztett propagandaanyag, amely a Lengyelországgal kapcsolatos „erőszakellenes” művek készítését szorgalmazta. E felhívást Galántai sokszorosította, és művésztársai közt tovább terjesztette.

Gyűjteménye folyamatos fejlesztése mellett kiállítások, különféle akciók szervezése vonatkozásában is fokozta tevékenységét. Bel- és külföldről összegyűjtött anyagaiból több kiállítást szervezett. Rendezvényein visszatérően a párt kultúrpolitikája ellen irányuló tudatos tevékenysége, a zsűrizés manipulálása volt tapasztalható.

„Művész bélyegek” című nemzetközi kiállítását a Fészek Művészklubban tartotta meg, melyre 34 országból 500 személy 2000 bélyeget küldött. Célszemélyünk a kiállítás anyagából – ezer példányban – színes katalógust készített, melyben ellenséges mondanivalójú bélyegek, pornográf és obszcén rajzok is megtalálhatók. Ilyen például:

– a Csáji Attila által készített bélyegsorozat, melyen a magyar zászló színeit variálta politikai események évszámaival (1919–1945–1956 stb.),
– az illegálisan tevékenykedő „Inconnu” csoport anyaga, melyen az ötágú vörös csillag „ismeretlen tárgy” felirattal van ellátva,
– Szentjóby Tamás szövege, mely szerint „Művészet mindaz, ami tilos. Légy tilos!”
– Márta Imre felirata „Fél évszázad ideggondozás”, melyet „Köszöntjük hazánk felszabadulásának ünnepét” jelszóval együtt alkalmazott,
– J. B. Ropiecki és J. Mikousky lengyel szolidaritás bélyegei stb.

A Fiatal Művészek Klubjában „Mindenki mindenkivel” elnevezésű akciót szervezett. Bemutatták a résztvevők által készített bélyegzőket és a jelenlévők pecsételési akciót hajtottak végre. Nagy forgalma volt az „Inconnu” csoport bélyegzőjének, amely a lengyel „Szolidaritás” betűtípusával készült.

Hasonló jellegű kiállítása volt még az „Újpesti Mini Galériá”ban és az ELTE Rózsa Ferenc kollégiumában.

Galántai György és felesége 1982. június 15-től egy hónapos turista úton járt nyugat-európai országokban. Utazási költségeinek fedezése céljából az „Európai Értelmiségi Kölcsönös Segélyalapítvány”-hoz fordult segítségért. Útja során több olyan személyt keresett fel, akikkel ez idáig csak levelező kapcsolatot tartott fenn.

Nyugatról történt hazatérését követően – az ott szerzett tapasztalatok hasznosítása érdekében – megfogalmazta további tevékenysége célját. Célja az, hogy segítse „a művészeti megújulásra irányuló tevékenységeket és egy egészséges művészeti közélet kialakítását”.

Egyes nemzetközi események hatására kapcsolatépítési törekvése fokozódott. Gyakoribbá váltak találkozásai Solt Ottiliával és Nagy Andrással, valamint a SZETA más vezetőivel, akik bevonják a szervezet akcióiba. A SZETA vezetők felkérésére szitanyomást végzett és a nyomdai munkák elvégzését tanácsaival, valamint bizonyos alapanyagok beszerzésével segítette. Grafikát adott a tervezett antológiába. Találkozásai Soltékkal – mivel közel laknak egymáshoz – szinte mindennaposak.

A belső ellenzék „sikerein” felbuzdulva azt tervezi, hogy egy „szamizdatirodához” hasonló, de „művészeti alapokon” nyugvó propagandaanyag-sokszorosítást és -terjesztést valósít meg. Az az elképzelése, hogy archívumában összegyűlt „érdekesebb” anyagokat több példányban elkészíti és azokat lakásán árulja. Az anyagokat – kezdetben – a tulajdonában lévő szitanyomó berendezéssel és fotótechnikai eszközökkel akarja sokszorosítani.

Támogatja, elősegíti azon kapcsolatainak törekvéseit, akik a hivatalos kultúrpolitikával szemben lépnek fel, ellenséges tevékenységet folytatnak.

Ezen alapállásból ad továbbra is segítséget Simon Zsuzsának az illegálisan létrehozott „Simon Zsuzsa Iroda” működéséhez. Az „iroda” megalakulása óta 4–5 akciót rendezett. A közelmúltban vette fel a „Rabinec közös műterem” nevet. Simon szerint ezzel létrehozták „a magyarországi progresszív művészeti központot”. Újabban különböző előadásokat is szervez. Például 1982. december 17-én „Ki az áldozat? Ki a tettes? Mi a teendő?” című előadást Birkás Ákos tartotta. Az összejövetelre több bizalmas nyomozás alatt álló személyt – Bán Andrást, Galántai Györgyöt, Solt Ottiliát, Nagy Andrást, Rajk Lászlót – és a radikális ellenzék egyéb képviselőit is meghívta.

Célszemélyünk elvi irányításával Swierkiewicz Róbert grafikus több csoportos kiállítást és akciót szervezett. Rendezvényei megnyitóin általában a hivatalos szervek vezetőivel – zsaroló jelleggel – folytatott beszélgetéseit játssza le magnetofonszalagról. Külföldi kapcsolatépítési törekvése fokozódott, számában megközelíti Galántaiét. Állandóan problematikus tevékenységére az illetékes kulturális szervek felfigyeltek, és a „Mini Galériában” lejárt szerződését nem újították meg.

„Festő” továbbra is tanácsokkal látja el Bokros Pétert és Molnár Tamást, az illegális „Inconnu” csoport vezetőit.

A Galántai György tevékenységét követők köre állandóan bővül, újabban Lengyel András, Kelényi Béla és Kéri Ádám is hasonló akciók lebonyolításával próbálkozik.

A munkatervben meghatározott feladatokat alapvetően teljesítettük.
– Ellenőrzésére 3/a operatív technikai rendszabályt alkalmaztunk.
– Személyére és legszorosabb kapcsolataira – Szemadám György, Swierkiewicz Róbert és Simon Zsuzsa – a szoros „K” ellenőrzést továbbra is fenntartottuk.
– A „Stúdiós” és „Kezdeményező” fedőnevű bizalmas nyomozásokban alkalmazott „K”-ellenőrzések és 3/a operatív technikai rendszabályok segítségével is értékes információkat szereztünk.
– Széleskörű kapcsolatai között folyamatos hálózati tippkutatást végeztünk. Hat személy tanulmányozására tettünk javaslatot. Négy jelölt személyes megismerését végrehajtottuk. „Kárpáti” fn. tmb.t hazafias alapon beszerveztük.
– Tovább mélyítettük „Pécsi Zoltán” fn., „Kalocsai” fn. és „Győri” fn. tmb.k hírszerző lehetőségét. Sikeresen vezettük be a Belügyminisztérium III/III-4-a alosztály által foglalkoztatott „Erika” fn. és „Gál” fn. tmb.t. „Festő” és fontosabb kapcsolatai tevékenységéről, terveiről megfelelő időben értesültünk.
– Az illetékes megyei osztályokkal koordinálva megszerveztük vidéki kapcsolatainak ellenőrzését. Jó kapcsolatot alakítottunk ki a Szolnok és a Komárom megyei RFK III/III Osztályaival.
– Eredményesen dolgoztunk együtt a BRFK III/III-b alosztályával, valamint a Belügyminisztérium III/III-2 és III/III-5 osztályokkal.
– A keletkezett információkat folyamatosan értékeltük. Ellenséges tevékenységéről, terveiről, akcióiról a felső vezetést tájékoztattuk.
– Tovább javítottuk szignalizációs tevékenységünket. Engedélyezett javaslat alapján az első félévben öt, a második félévben három esetben szignalizáltunk. Tájékoztatásunk hatására az illetékes állami és kulturális szervek megfelelő politikai intézkedésekkel korlátozták, akadályozták célszemélyünk és szoros kapcsolatai tevékenységét.

A II. félévben szóbeli szignalizációt adtunk:
1.) A MNK Művészeti Alap igazgatójának arról, hogy Galántai György a külföldről bejövő ellenséges propagandaanyagokat tovább terjeszti, kapcsolatait ellenséges akciókban való részvételre biztatja.
2.) A Budapest, IV. kerületi Tanács VB elnökhelyettesének, hogy Swierkiewicz Róbert az Újpesti „Mini Galériát” ellenséges anyagok sorozatos kiállítására használja fel.
3.) A MNK Művészeti Alap igazgatójának a „Simon Zsuzsa Iroda” illegális működéséről, terveiről.
– „Festő” és szoros kapcsolatai ellenséges-ellenzéki tevékenységének megelőzése, akadályozása, ellenséges nyugati kapcsolataiknak számbeli korlátozása érdekében mintegy ötszáz propagandaanyag, valamint külföldről érkező ellenséges tartalmú küldemény végleges visszatartását kezdeményeztük. Esetenként az anyagok differenciált késleltetésére tettünk javaslatot.

„Festő” fn. célszemélyünk növekvő ellenséges tevékenysége, fokozódó kül- és belföldi kapcsolatépítési törekvése, nagy számban szétküldött – a hivatalos küldemények látszatát keltő – propagandaanyagai zavarják nemzetközi kulturális kapcsolatainkat. Akciói során olyan külföldi személyekkel tevékenykedik együtt, akik nagy számban küldenek be ellenséges „alkotásokat”. Aktívan támogatja a radikális ellenzék tevékenységét, részt vesz a SZETA egyes akcióiban, propagandaanyagaik tervezésében és elkészítésében. Egy „művészeti” témájú „szamizdatiroda” létesítésének tervével foglalkozik.

Erősödő, sokoldalúvá váló ellenséges tevékenysége miatt javasoljuk a bizalmas nyomozás és a célszemély ellenőrzésére alkalmazott 3/a operatív technikai rendszabály üzemeltetésének 1983. december 31-ig történő meghosszabbítását.

Budapest, 1982. december „ ”

Horváth Tibor r.szds.

Dr. Antal József r.alezredes
osztályvezető

Jávor Miklós r.őrnagy
alosztályvezető

Harangozó Szilveszter
r.vezérőrnagy
főcsoportfőnök I. helyettese

Nytsz.: 4/5-1213.
K.: 3 pld
- Do.
- Táj.alo.
- Táj.ti.

[„Pécsi Zoltán” bocsánatot kér]

[az olvasó / kutató figyelmébe]