BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

Adta: „Pécsi Zoltán” fn. tmb.
Vette: Horváth Tibor r.szds.
Hely: „Zuglói” fn. „T” lakás
Idő: 1982. május 24.

J E L E N T É S

Budapest, 1982. május 31.
„Ismerősöm folyó hó 21-én a délutáni órákban felkereste az újpesti Mini Galériát (IV. ker., Árpád út). A fenti időpontban a kiállító teremben nem volt kiállítás, ott tartózkodott viszont Swierkiewicz Róbert, a galéria művészeti vezetője és Lengyel András, akikkel ismerősöm a helyszínen megismerkedett. Később egy negyedik, mintegy 20-22 éves férfi is megjelent ott, akit Swierkiewicz és Lengyel barátként üdvözölt.

A teremben még itt-ott láthatók voltak a korábbi Lengyel András-féle „Nature (Geometry) Esoteric” pályázat-kiállítás nyomai, illetve berendezési tárgyai. A két héttel korábbi állapothoz képest a külső bejárati fal eltérő volt. Itt ugyanis az eredeti festést fehér színnel újrafestették, és a Lengyel-féle képeslapokon szereplő kék háromszöget hatalmas méretben oda, figyelemfelhívónak kirajzolták. Nem ismeretes pontosan, hogy mi lehetett ennek a kifestésnek a célja. Lehetséges, hogy a kiállítás bezárásával kapcsolatos akció része volt. A 21-i látogatás alkalmával Lengyel elsősorban azért volt jelen, mert össze kívánta csomagolni a saját kiállításának tárgyait. Swierkiewicz-cel megbeszélték, hogy az ablakról eltávolítják a festést, műanyag felragasztást és egyéb applikációkat, valamint néhány nappal később közös erővel eltüntetik a fentebb említett utcai festést.

Lengyel csomagolandó kiállítási tárgyai mellett már ott voltak a Galériában a következő kiállítás egyes tárgyai.
Ez a Swierkiewicz által szervezett „VÍZIÓ-TREZOR” pályázat kollektív kiállítása lesz. Mint a már odaszállított tárgyakból kiderült, a résztvevőket a pályázati téma elsősorban a televízióra emlékeztette. Két képernyő is volt kiszerelt állapotban, különböző eljárásokkal átépítve, illetve megváltoztatva. Az egyikben (- amely feltehetően Swierkiewicz saját munkája volt -), egy szerkezet szappanbuborékot fúj, amely csöveken át a képernyőbe illesztett „cucli”-khoz áramlik tovább. Ezekből a nézők - Swierkiewicz tájékoztatása szerint - kiszívathatják a szappant. A „mű” a televíziós tájékoztatás egyfajta közvetett bírálata.

Swierkiewicz azt mondta, hogy a berendezés hosszabb ideig tart, és 2 héten belül aligha lesznek készen. Utána lesz a zsűrizés, majd a megnyitás, amelynek pontos dátumát 21-én még nem tudta. Megígérte, hogy erre ismerősömnek meghívót küld.

A jelenlévők - elsősorban Lengyel és Swierkiewicz - vitatkoztak a „XERTOX Emberkísérletek” kiállítás bezárásával kapcsolatos eseményekről. Bár ellentmondó vélemény is volt, lényegében a következő tényállás tűnt ki.
A kiállítást egy zsűri, amelyben a szervezők barátai, velük rokonszenvező művészek voltak jelen, elfogadta és hivatalos zsűrizési jegyzőkönyvet is készített. Kitűzték a megnyitást. A kiállítótermet biztosító Pesterzsébeti Múzeum igazgatója azonban (akit Swierkiewicz „jó akaratú, de nem túl vállalkozó szellemű” embernek minősített) kételkedni kezdett abban, hogy egy elsősorban helytörténeti profilú múzeumban van-e helye ilyen kiállításnak. Korábbi beleegyezését felfüggesztve, telefonált több olyan személynek, akiket ebben a kérdésben hozzáértőnek gondolt. Végül Zsigmondy Attilához, a Képzőművészeti Igazgatóság vezetőjéhez fordult. Zsigmondy kiment a helyszínre, és miután a kiállított anyagot nem találta megfelelőnek, telefonon kapcsolatba lépett a Művelődési Minisztérium illetékes főosztályával. Swierkiewicz szerint be is ment ez ügyben tárgyalni minisztériumi illetékesekkel és e megbeszélés eredménye volt a döntés, hogy a kiállítást bezárták. A bezárás még a megnyitó esemény előtt történt, tehát az azon megjelenő érdeklődők zárt ajtókat találtak.
Az indoklás fő eleme az volt, hogy külföldi művészek beküldött munkáit engedély nélkül nem lehet hazánkban kiállítani, de Swierkiewicz véleménye szerint ez csak ürügy, mert a bemutatott anyag jellege ellen volt kifogás.

Lengyel és Swierkiewicz - félig tréfásan - felvetette egy ülősztrájk gondolatát. Abból indultak ki, hogy mi történt volna, ha személyesen meghívják a megnyitásra Ko de Jonge-t, a holland „megnyitóművészt”. (De Jonge specialitása az, hogy megnyitókat tervez, Galántainak is küldött megnyitó pecsétet a pecsétkiállításhoz.) Swierkiewicz szerint ebben az esetben De Jonge sem tudta volna megnyitni a bezárt termet, hanem ő is és a megjelent magyar művészek is ülősztrájkkal tiltakoztak volna. Lengyel - szintén kissé tréfálkozva - megjegyezte, hogy ehelyett inkább éhségsztrájkot kellene tartani. A hangulat azonban a XERTOX kiállítással kapcsolatban inkább belenyugvó, mint lázadó.

Swierkiewicz a beszélgetés végén megjegyezte, hogy a most rendezendő kiállításnál a korábbiaknál súlyosabb technikai problémák várhatók. Videó berendezésre is szükség lenne, s a Galériát irányító Művelődési Központnak volna ilyen. Ezt azonban az ugyanott működő Térszínház rendelkezésére bocsátották. Ameddig onnan vagy más forrásból nem tudnak megfelelő videó berendezést kölcsönözni, addig a VÍZIÓ-TREZOR kiállítást Swierkiewicz nem kívánja megnyitni.”

„Pécsi Zoltán”

Értékelés:
„Pécsi Zoltán” fn. tmb. megbízható, operatív szempontból értékes információkat hozott a Swierkiewicz Róbert által Pesterzsébeten tervezett kiállításáról, a megnyitás problémáiról.
„Pécsi Zoltán” kapcsolatai Swierkiewicz és Lengyel András megismerésével bővültek. Nevezettek Galántai György szoros kapcsolatai, elvbarátai.

Intézkedés:
Az információt felhasználjuk szignalizációs tevékenységünk során.

Feladat: Menjen el Swierkiewicz kiállítására. Nevezettel a kialakult kapcsolat elmélyítésére törekedjen.

Horváth Tibor r.százados

Nytsz.: 4/5-610.
K.: 4 pld. - „M” do.
- „Festő” do.
- Táj. alo.
- Táj. ti.

[„Pécsi Zoltán” bocsánatot kér]

[az olvasó / kutató figyelmébe]