BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

Adta: „Pécsi Zoltán” fn. tmb.
Vette: Horváth Tibor r.szds.
Hely: „Zuglói” fn. „T” lakás
Idő: 1982. március 03.

J E L E N T É S

„Ismerősöm - a kapott meghívó felhasználásával - folyó hó 1-én délután látogatást tett a Fiatal Művészek Klubjában (VI. ker., Népköztársaság útja), a „Pecsét-kiállításon”. A kiállítást még lényegében érintetlenül találta, sőt jelen volt a kiállítást szervező Galántai György és Klaniczay Júlia is. Más néző csak egy-kettő vetődött be, ezek is inkább a klub presszójának állandó vendégei.

Galántai azért tartózkodott a pénteken, február 26-án megnyitott kiállításon, mert mintegy 30 fotót készített a kiállított „lapokról”. Ezeket a nagyméretű fehér lapokat nem ő készítette, hanem a megnyitó vendégei. Galántai elmondotta, hogy a kiállítás megnyitása rendkívül aktív, sőt izgatott hangulatban zajlott le. A résztvevők közt kevés volt a pecsétpályázatban ténylegesen tervvel jelentkező művész (pl. Swierkiewicz és Farkas Tamás, akiket Galántai név szerint említett), ám épp ezért a jelenlévőknek a legtöbb „művészpecsét” új volt. Lázas pecsételés kezdődött, a Galántai és felesége által odavitt fehér lapokat telepecsételték, sőt több pecsétet el is loptak. Galántai nemcsak a pecsétpályázatra érkezett tervek nyomán készített pecséteket vitte el a megnyitóra, hanem két másik sorozatot is, amely régebben a tulajdonában volt. Az egyik saját jelszavait tartalmazó pecsétekből áll. A másik sorozat gyermekjáték (egy olyan készlet, amelyben pl. zsiráfot, orrszarvút, házat stb. ábrázoló kisméretű pecsétek vannak). Ez utóbbiról Galántai azt állította, hogy szeméttelepen, guberálás közben bányászta ki.

A jelszópecsétek közt szerepelt: My art loves your art (Az én művészetem szereti a művészetedet), Art bona nihil aliud (jó művészetet és semmi mást), Art non olet (A művészetnek nincs szaga) és mások. Több, a pályázatra beérkezett pecsét is szöveges, de a szövegekben politikai motívum nem fedezhető fel. Sokan használták Erdély Miklós, az Inconnu Group és Kováts Albert (Alban) pecsétjeit.

Mint Galántai beszámolt róla, Ko de Jonge holland művész megnyitópecsétjével „szerepelt” ugyan a kiállításon, de személyesen nem volt jelen. Klaniczay Júlia szerint Ko de Jonge tulajdonképpen „kiállítás megnyitó művész”, különböző „művészi akciói” különféle eseménymegnyitások. Ezért hívták meg erre a kiállításra, hogy nyissa meg. A „megnyitás” abból állt, hogy Ko de Jonge tervezett egy „megnyitás” feliratú pecsétet, amelyet Galántai a többi pecséttel együtt elkészített, illetve szakemberrel kivágattatott. A Ko de Jonge-féle pecsétet azután - a többitől eltérően csak egy nyomattal - minden telepecsételt lap sarkába odanyomta. A megnyitást szolgálta ezen kívül egy rövid filmszalag többszöri levetítése. A filmet egy Szirtes nevű filmes készítette, és azt ábrázolja, ahogyan egy nő karjának bőrét festéket bélyegzővel lepecsételik (Galántai szerint nem karját, hanem ülepét bélyegezték le a filmen).

Galántai a pecsétkiállításhoz - ha utólag is - de katalógust szerkeszt. Ez különleges füzet lenne, amelyben a lapok más és más méretűek. Egyik lap tehát kilátszik a másik mögül. A lapokon egyrészt a pecséttervek, másrészt a lefényképezett pecsételt „lapok” láthatók. A katalógus elkészítéséhez néhány hét kell.

Galántai elmondta, hogy kevéssel a megnyitás előtt egy másik akció is lezajlott a Fiatal Művészek Klubjában, amelynek fő résztvevője Mártha István zeneszerző volt. A pinceteremben természetes faágakból „erdőt” építettek fel, a faágakon tisztított baromfi, illetve baromfitestrészek függtek. Egy „vadász” ezekre vadászott, míg giccses vadászdalokat lehetett hallani. Végül a közönséget bevezették a terem hátsó részébe, ahol Mártha énekelt és hangszereken játszott, de az „erdő” füves talapzatán egy meztelen nő is látható volt. A „happening” után a baromfiárut eltüntették, de az ún. installáció - az ágak, a fű - még 1-én is a teremben volt.

Galántai beszámolt a bélyegkiállítás előkészületeiről is. A bélyegek kicsinyítését, fotózását még mindig nem fejezte be. A Fészek klubbeli kiállítás megnyitását azonban már kitűzték, április 6-án 18 órára. Erre a megnyitásra ismerősömet meghívták.”

„Pécsi Zoltán”

Értékelés:
„Pécsi Zoltán” fn. tmb. a Galántai György által szervezett „pecsétkiállításról” hozott megbízható, operatív szempontból értékes információkat.
A jelentésből kitűnik, Galántai fokozza azon törekvését, hogy a nyilvánosság előtt egyre gyakrabban jelenjen meg.

Intézkedés:
Az információt a „Festő” fn.-ű bizalmas nyomozásban tervezett intézkedéseinkhez felhasználjuk.

Feladat: A „Stúdiós” fn. bizalmas nyomozásban kapott feladatot.

Budapest, 1982. március 17.

Horváth Tibor r.százados

Nytsz.: 4/5-....
K.: \O(3;4) pld -

[„Pécsi Zoltán” bocsánatot kér]

[az olvasó / kutató figyelmébe]