BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

Adta: „Pécsi Zoltán” fn. tmb.
Vette: Horváth Tibor r.szds.
Idő: 1981. november 24.
Hely: „Zuglói” fn. „T” lakás

J E L E N T É S

„Ismerősöm folyó hó 22-én az esti órákban telefonbeszélgetést folytatott Galántai Györggyel, akit Frankel Leó úti lakásán hívott fel. A beszélgetés közvetlen előzménye az az október 29-i találkozás volt, melynek során megegyeztek Galántaival még egy „bélyegterv” átadásában.

E korábbi beszélgetésre hivatkozva ismerősöm érdeklődött a Minkoff svájci művész által tartott előadás - „performance” - kimeneteléről. Ezt az előadást kifejezetten Galántai és felesége szervezték meg a művész számára, lehetőséget a Fiatal Művészek Klubjának egyik helyiségében biztosítottak. Szinte bizonyosra vehető, hogy érvényes engedélyük a külföldi művész felléptetésére nem volt. Galántai szerint - mivel mindössze 1 nappal korábban dőlt el az előadás időpontja - csak kis számú közönség jött össze, de a technikai feltételek (instant fotó berendezések) kielégítőek voltak. Minkoff meg volt elégedve a Galántai által nyújtott lehetőséggel. Az előadás lezajlása után néhány nappal Galántai tudomást szerzett arról, hogy a Budapesti Képzőművészeti Igazgatóság szigorúan tiltakozott a Minkoff-féle előadás megtartása ellen: bizonyosan azért, mert arra megfelelő engedélyt Galántai nem kért. Nem közvetlenül Galántainak küldtek figyelmeztetést, hanem egy művész ismerősük értesült róla, hogy egy későbbi, tervezett performance-t a Galántai-ügyre hivatkozva tiltottak be.

Galántai a telefonbeszélgetés során bosszús hangnemben bírálta a Képzőművészeti Igazgatóságot.

Elmondta, hogy ez az újabban alakult szerv vette át a Képzőművészeti Lektorátus korábbi engedélyezési jogkörét, a „lényeg azonban nem változott”. Az Igazgatóság - Galántai megfogalmazása szerint - mindazokkal a szervekkel áll kapcsolatban, amelyekkel korábban a Képzőművészeti Lektorátus állt. Ez a célzás kétségkívül arra utal, hogy Galántai szerint a Képzőművészeti Igazgatóság a belügyi szervekkel rendszeres kapcsolatban van és utóbbiak utasítása szerint cselekszik. Ez a felfogás az „avantgarde” művészek más képviselőinél is megvan.

Ismerősöm érdeklődött az Újpesti Mini Galériában rendezett „Torony” kiállítás sorsáról, miután folyó hó 20-án és 22-én kétszer is felkereste a kiállítótermet, de mindkét alkalommal zárva találta azt. A nyitva tartási idő - a kifüggesztett tábla szerint - nem változott, más magyarázó felirat vagy tájékoztatás nem volt. A kerületben - IV. kerület - ugyanakkor számos helyen nagy plakátok hirdetik a kiállítást. Galántai elmondta, hogy a „Torony” kiállítást megnyitották ugyan, de 2 nappal később bezárták, arra hivatkozva, hogy 3-4 „kép” nem ment zsűrizésre. A zsűrizés formálisan zajlott le. Galántai közléséből kitűnt, hogy Swierkiewicz Róbert, a Galéria felelős vezetője - Galántai közeli barátja - magának Galántainak játszotta át a zsűrizés jogát, Galántai egy másik művésszel együtt gyakorlatilag nem bírálta el a képeket, hanem egy formális zsűrizési jegyzőkönyvön valamennyit elfogadta, kiállíthatónak minősítette. Jellemző Galántai felfogására és eljárására, hogy azokat a képeket is beíratta a zsűrizés jegyzőkönyvébe és „átengedte”, amelyek a zsűrizés időpontjában még nem érkeztek meg, és amelyek elkészüléséről magánúton értesült. A problémát az okozta, hogy még az utóbbi „távollétükben zsűrizett” képeken kívül is küldtek be egyes kiállítók a zsűrizési időpont után műveket.

Ezeket, a zsűrizési jegyzőkönyvön már egyáltalán nem szereplő műveket is kiállították. Ez volt a kiállítás bezárásának közvetlen indoka. Minthogy Galántai a zsűri tagja volt, „elvárja”, hogy pótzsűrizésre hívják be. Ez azonban 22-én estig nem történt meg, amiből arra következtet, hogy vagy új összetételű - őt és az „avantgarde” művészeket figyelmen kívül hagyó - zsűrit hívnak majd egybe, vagy hogy egyáltalán nem lesz pótzsűrizés. Galántai azt a lehetőséget is megemlítette, hogy a fenti „ürüggyel” a kiállítást még egy-két napig zárva tartják és ezzel elérhetik azt, hogy egyáltalán ne nyíljon meg újra, ugyanis a következő beütemezett kiállítás kezdőpontja előtt az már nem történhet meg.

Ismerősöm abban állapodott meg Galántaival, hogy 25-27-e között telefonon ismét beszélnek és ekkor Galántai tájékoztatást ad, vajon újra megnyitották-e a „Torony” kiállítást. Ezenkívül - feltehetően 28--29-én - személyes találkozásra is sor fog kerülni.”

„Pécsi Zoltán”

Értékelés: Az információ operatív szempontból értékes. Az illetékes szervek felfigyeltek Galántai „önzsűriző tevékenységére”, ez irányú manipulációira, így a kiállítást betiltották.

Intézkedés: Tájékoztató jelentéshez felhasználjuk.

Feladat: Feladatot Galántai György vonatkozásában kapott.

Budapest, 1981. december 30.

Horváth Tibor r. százados

Nytsz.: 4/5-1017/81.
K.: 4 pld - „M” dosszié
- „Festő” do.
- Táj. ti.
- III/III B.o.

[„Pécsi Zoltán” bocsánatot kér]

[az olvasó / kutató figyelmébe]