english

BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

Adta: „Pécsi Zoltán” fn. tmb.
Vette: Horváth Tibor r. szds.
Hely: „Zuglói” fn. „T” lakás
Idő: 1981. december 01.

J E L E N T É S

„Ismerősöm november 29-én látogatást tett Galántai Györgynél, annak Frankel Leó úti lakásán.

Rövidebb megbeszélés zajlott le, ugyanis Galántai ezen az estén egy több (becslés szerint 4-5) résztvevőt tömörítő összejövetelt hívott egybe. Az egyik meghívott Papp Tamás volt, aki késve érkezett 21.30 körül. (Papp korábban a Ganz-Mávag Művelődési Központ klubszervezője volt. Legalább 78 éve jól ismeri Galántait.)

Galántai elmondta, hogy az eredetileg szeptember 30. Határidővel meghirdetett „Bélyegterv”-pályázatot október-november hónapra meghosszabbította, de most már le kívánja zárni. Ezzel kapcsolatban három fontosabb ügyet említett.

1. A Fészek Művészklubban ki szeretné állítani a több mint 600 bélyegterv eredeti példányait. Ez egy önálló kiállítás lenne. Galántait a klub könyvtárvezetőnője támogatja, aki egyben a képzőművészeti kiállítások fő szervezője is. A kiállításokat egy bizottság zsűrizi. A bizottságban szerepel Zsigmond Attila, a Budapesti Képzőművészeti Igazgatóság vezetője.

Zsigmond Attila személyével kapcsolatban Galántai felháborodott hangnemben nyilatkozott. Szerinte Zsigmond a legszorosabb kapcsolatban van a belügyi szervekkel. Miközben bizonyos „gesztusokat tesz” Galántai felé (pld. a „Torony”-kiállítás zsűrizése), mindent megtesz „befeketítésére”. Galántai abban a hitben van, hogy a „posta és művészet” kiállításon az engedély nélkül árusított sokszorosítványok - kis méretű füzetek - egyikét Zsigmond Attila vette meg.
(E füzetek egyébként 100 forintos egységáron lettek árusítva.) Galántainak tudomására jutott, hogy Zsigmond különböző fórumokon bemutatta ezt a füzetet. Rámutatott arra, hogy előállítása illegális és hogy benne a hivatalos művészetpolitikával ellenkező, éles megfogalmazások vannak. Galántait ez az eljárás „felháborította”, mivel a kiadványokat legálisnak tartja.

Galántainak az a várakozása, hogy a Fészek Művészklubban mégis megtartják majd a kiállítást. Reménykedik ugyanis benne, hogy a bizottság többsége leszavazza Zsigmond Attilát.

Galántai szerint az az „ötlet”, hogy Zsigmondot meghívták a bizottságba, „visszájára sült el”. A cél az volt, hogy lekenyerezzék, és meggátolják különféle rendezvények hivatalos betiltását. Ezzel szemben - Galántai szerint - Zsigmond ott különféle információkhoz jut, amelyeket a belügyi szervekhez továbbít.

2. Talán a kiállításnál is jobban ragaszkodik Galántai az „assemblag”-készítéshez. December első napjaiban kezdi meg a beérkezett több mint 600 terv fotómásolatát, kicsinyítését és sokszorosítását. Ezt a munkát - felesége szerint - már jóval korábban el kellett volna indítani. Mintegy 2 héten át napi 6-10 órát vesz igénybe a feldolgozás. A cél egy katalógus-jellegű füzet elkészítése. Ennek minden lapján, sakktáblaszerű elrendezésben sok munka másolata szerepel bélyegméretben. Ha a „katalógus” elkészül, abból Galántai egy példányt minden közreműködőnek küldeni akar (a tengerentúliaknak is). Tehát minimum 500-600 példányt kell sokszorosítania. (Néhány művész több munkát is beküldött.)

3. Azok közül, akiket eredetileg Galántai felszólított a beküldésre, több száz külföldi a határidőig nem válaszolt. Galántai úgy gondolja, hogy ennek oka nem az érdektelenség, mindössze „elfelejtkeztek róla”, félretették a felhívást. Ezért a közelmúltban mintegy 200 külföldi művésznek emlékeztetőt postázott. Ezekre semmilyen választ nem kapott.

Galántai teljes biztonsággal meg van győződve afelől, hogy a felhívottak küldtek be munkákat. Azt hiszi, hogy - Zsigmond Attila intézkedésére - a hatóságok visszatartják ezeket. Tervezi, hogy a posta illetékes szervénél - Verseny utcai épület - a korábbihoz hasonlóan panaszt tesz. Erősen elhatározta, hogy ezt az „ügyet” minden lehetséges fórumon felveti és követeli a „küldemények kézbesítését”.

Ismerősöm 22 óra körül távozott, a Papp Tamás részvételével rendezett megbeszélés még ezután kezdődött meg. Galántai megállapodott ismerősömmel abban, hogy december 14-15-e körül telefonon beszélnek, s ezt követően hosszabb találkozásra is sor kerül.”

„Pécsi Zoltán”

Értékelés: Az információ operatív szempontból értékes, megbízható. Képet ad Galántai jelenlegi tevékenységéről, bélyegakciójáról, valamint kiállítási terveiről.

Intézkedés: Az információt felhasználjuk az éves értékelő jelentéshez, illetve egyéb információkkal kiegészítve tájékoztató jelentéshez.

Feladat: - A megbeszéltek szerint keresse fel ismételten Galántait.
- Látogassa meg a „Kéregetők” fn.-ű ügy egyik célszemélyét, Solt Otíliát. Tájékozódjon tevékenységükről, terveikről.

Budapest, 1981. december 20.

Horváth Tibor r.százados

Nytsz.: 4/5-1021/81.
K.: 4 pld.

[„Pécsi Zoltán” bocsánatot kér]

[az olvasó / kutató figyelmébe]