BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

Adta: „Pécsi Zoltán” fn. tmb.
Vette: Horváth Tibor r. szds.
Idő: 1981. július 14.
Hely: „Zuglói” fn. „T” lakás

J E L E N T É S

„Ismerősöm folyó hó 10-én látogatást tett Galántai Györgynél, annak Frankel Leó úti lakásán. Galántai több folyamatban lévő akcióról adott hírt.

Befejezés előtt áll a „Textil textil nélkül” című gyűjtemény összeállítása. Galántai erős papírlemezből nyomtatott borítót készíttetett, amely ilyen módon könyvvé fűzi össze a gyűjteményt. A felszólítás szerint minden beküldő művész 300 példányt kellett hogy postázzon: így kb. 300 „gyűjteményt” készített Galántai is. A hátlapon a „Vas megyei Múzeumok katalógusai” felirat szerepel. Galántai elmondta, hogy valójában nem ott készült az anyag, sőt a részletes tartalmát a Vas megyei Múzeumi Igazgatóság nem is ismeri. Csupán engedélyt adtak a felirat alkalmazására, és azt is - mint Galántai gúnyosan megjegyezte - egyelőre csak szóban. Írásos engedélye nincs.

A 70-80 résztvevő művész nagy többsége magyar. Köztük sok a nem avantgarde művész, valamint számos ismeretlen fiatal, főiskolás szerepel. Galántai már a közeli napokban postázni kívánja a gyűjteményt mindazoknak, akik szerepelnek benne.

Újpesten, a Mini Galériában Galántai - Swierkiewicz Róberttel közösen - július 21-én készül kiállítást rendezni. A legutóbbi „Art Pool Window” körlevelekben rövid felhívással utalt a kiállításra, de rendkívül kevés anyagot kapott. Vita folyik Swierkiewicz-cel, hogy kiállítsák-e az utóbbi által szervezett postai akció beküldött anyagát. Swierkiewicz lyukkártyára nyomtatott - filozofikus jellegű - szöveget küldött szét, és átalakított formában 50-60 „műalkotást” kapott vissza. Ezek azonban nem tükrözik a teljes hazai „avantgarde” művészetet és az anyag térbelileg is csekély helyet foglal el. Galántai arra akar törekedni, hogy ne állítsanak ki „vegyes” anyagot. Inkább a saját Art Pool gyűjtemény első 4-5 esztendőben beérkezett tételeiből saját maga állítana össze tablókat. Ezeken képeslap méretű alkotástól egészen a művészek plakátjaiig minden műfaj szerepel. Galántai szerint egy ilyen kiállítás bemutatná a mai magyar avantgarde művészet „létezési módját”.

A bélyegtervezési akció keretében Galántai újabb terveket kapott. Jelenleg kb. 250 bélyegterv van gyűjteményében.
Máris dolgozik ezek kialakításán és sokszorosításán (fényképezés), a különböző technikával készült alkotásokat csoportokba sorolta aszerint, hogy hogyan kell majd fényképezni őket.

Decemberben Galántai az anyagból kiállítást is kíván rendezni, mégpedig a Szépművészeti Múzeum „Grafikai termében”.

Ezen válogatás nélkül állítani ki az obszcén, pornográf tartalmú műveket is.
Kiderült, hogy esetleg az lesz az „ára” az engedélyezésnek, hogy gyűjteményét a Múzeumnak kell ajándékoznia.

Galántait erősen foglalkoztatja számos magyar művész állítólagos „passzivitása”. Felrázó, emlékeztető akciót tervez, amelyhez az 1970-es Cavellini látogatás során, a Hősök terén készült fotókat akarja felhasználni. Ezeken Cavellini, valamint Galántai és felesége látható, utóbbiak Muhina szovjet szobrász ismert szobrát hozzák. A fotóhoz olyan - képregényszerű - fő iratot rajzol majd Galántai, amelyből kiderül, hogy nem tudják, mivel foglalkozik a címzett művész. Galántai provokációnak szánja ezt az akciót: azt reméli, hogy a címzettek válaszként bélyegtervet vagy más alkotást küldenek neki.

A közelmúltban Galántai két kisméretű sokszorosított füzetet készített. Ezeket ugyancsak postai úton terjeszti. Mindkét füzet a Mail Art-ról szól. Az egyikben válogatott idézetek fordításai találhatók, míg a másikban egy hosszabb írás kivonata Ken Friedman „postai művész” tollából. Az idézetek arra is utalnak, hogy a Mail Art lehet a politikai tiltakozás eszköze, a hivatalos és keletiessé vált művészet elleni fellépés egyik formája.”

„Pécsi Zoltán”

Értékelés:
Galántai jelenlegi tevékenységét tükrözi a jelentés. Az információk operatív szempontból értékesek, megbízhatóak, ellenőrzöttnek tekinthetők.

Intézkedés:
Az információkat felhasználjuk tájékoztató tevékenységünk során. Galántai legújabb terveire odafigyelünk, szükség esetén az illetékes szerveknek szignalizálunk.

Feladat:
Vegyen részt a Galántai által rendezett „Mail Art” kiállításon.
A BM III/III-4-a alosztály hírigénye alapján látogasson le a Balatonon üdülő lengyel gyermekekhez, illetve teremtse meg annak feltételeit, hogy oda lejuthasson.

Budapest, 1981. augusztus 05.

Horváth Tibor r. százados*

Nytsz.: 4/5-588.
K.: 4 pld
1. pld „M” do.
2. pld Táj. alo.
3. pld „Festő” do.
4. pld Táj. ti.

* Kézzel aláírta: Horváth Tibor, valamint Rácz Sándorné is.

[„Pécsi Zoltán” bocsánatot kér]

[az olvasó / kutató figyelmébe]