english

BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

Adta: „Pécsi Zoltán” fn. tmb.
Vette: Horváth Tibor r. szds.
Idő: 1980. december 16.
Hely: „Zuglói” fn. „T” lakás

Tárgy: Galántai György

J E L E N T É S

„Ismerősöm látogatást tett Galántai György Frankel Leó úti lakásán, ahol hosszabb beszélgetést folytatott Galántaival. (Felesége és gyermeke csak néhány perces időszakra volt jelen.)

Galántai bemutatta művészeti „gyűjteménye”, az Art Pool újjárendezett irattárát. Átalakította a helyiséget, számos új szekrényt, polcsort készített. Jelenleg itt - és nem a korábbi emeleti helyiségben - tárolja az Art Pool anyagát. Körülbelül 8-10 folyóméternyi, gondosan rendezett iratállományról van szó. A rendezés úgy történik, hogy a küldemény feladójának (művész vagy művészcsoport) van külön iratgyűjtője. Ahol sok küldemény érkezett, egy feladónak több dossziéja is van. A dossziék számát ezerre becsülhetjük. A „levelező társak” kb. 90%-a külföldi, ezen belül 15-20% tengerentúli (Egyesült Államok, Kanada), további 65-70% nyugat-európai (főként Olaszország, Franciaország, NSZK, Anglia). Elenyésző számban előfordulnak szocialista országokban élő művészek (Csehszlovákia, Lengyelország) is.

Galántai a közeljövőben „bélyegakciót” tervez. Az „Art Pool Window” kiadványsorozat 6. Számaként kinyomtatott egy felhívást, amelyben angol nyelvű szöveg van. Ez a szöveg a címzett művészeket felszólítja, készítsenek emlékbélyegeket, a lap másik felén található üres hely felhasználásával. Galántainak az a terve, hogy a beérkező terveket lekicsinyíti és 30-asával tablókba rendezi. Ezeket a tablókat egy katalógusban nyomtatná ki. A katalógust elküldené mindazoknak, akik közreműködtek, tehát valamilyen bélyeggrafikát küldtek Galántainak. Ez az akció pontosan illeszkedik Galántai korábbi elképzeléséhez, amelynek lényege: kapcsolatba hozni egymással az eddig ismeretlen művészeket.

Galántai elmondotta, hogy 2000 címre akarja elküldeni a felhívást. Ez a „kör” tágabb, mint bármelyik addigi kiadvány terjesztési köre. Feltételezhető, hogy mindazoknak a külföldi művészeknek és művészcsoportoknak szándékozik küldeni, akiknek a címével rendelkezik. Maga ezt úgy fogalmazta meg, hogy „hajlandó mindazoknak küldeni, akik nem üzletként foglalkoznak művészettel”.

Galántai megmutatta a Cavellinitől kapott nyomtatott, könyv formájú kiadványt, amely Cavellini kaliforniai (Egyesült Államok) és budapesti látogatásáról szól. A budapesti kiállításról, Galántai Hősök terén végrehajtott akciójáról több fotót is tartalmaz.”

„Pécsi Zoltán”

Értékelés: Operatív szempontból értékes információt hozott Galántai terveiről. Megbízhatóságát támasztja alá az a tény, hogy Galántai a felhívás terjesztését megkezdte.

Intézkedés: Javaslatot teszünk a terjesztés korlátozására.

Feladat: Továbbra is kísérje figyelemmel Galántai tevékenységét, terveit.

Horváth Tibor r. százados

Nytsz.: 4/5-988.
K.: 4 pld - „M” do.
- „Festő” do.
- Táj. alo.
- Táj. ti.

[„Pécsi Zoltán” bocsánatot kér]

[az olvasó / kutató figyelmébe]