ÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

Adta: „Pécsi Zoltán” fn. tmb.
Vette: Horváth Tibor r. szds.
Hely: „Zuglói” fn. „T” lakás
Idő: 1980. március 05.

Tárgy: G. A. Cavellini

J E L E N T É S

Guglielmo Achille Cavellini sokszorosított „levelezőlapjának” hátoldalán angol szöveg olvasható. Ennek pontos fordítása a következő: „Sürgős és rendkívüli fontosságú felhívás. Sürgősen felhívom a Föld valamennyi népét, és felszólítom őket arra, hogy mindent tegyenek meg egy képtelen és katasztrofális nukleáris háború kitörésének elkerülése érdekében, ami csak hatalmukban áll; és ezáltal segítsék elő az általam teremtett műalkotások megőrzését; ezek a művek ugyanis olyan örökséget képeznek, amelyet az utókorra kell hagynunk és meg kell becsülnünk, ezzel szolgáljuk az egész emberiség és az egyetemes történelem (haladás) ügyét.

A fotón - amelyet, nyilván Cavellini montázsa alapján, Ken Damy fotós készített - együtt látható Marx, Castro, Mao, Ho Shi Minh, Hitler, Mussolini, Che Guevara és mások. Valószínűnek tartom, hogy a személyek - portréfotók - összevágásánál Cavellini egy korábbi munkájára hagyatkozott, amelyben híres vagy hírhedt történelmi alakok (hadvezérek, filozófusok) főbb műveinek címlapját „csavarta ki” oly módon, mintha ezek a művek más (sic!) címükben is róla, Cavelliniről szólnának.

A „levelezőlapon” szereplő személyek ugyanis legalábbis részben megegyeznek ennek az (ugyancsak sokszorosított) korábbi kiadványnak a „szerzőivel”.
A levelezőlap azt sugallja, hogy a rajta szereplő személyek - így Marx, Lenin, Mao, Castro és mások - felelősek azért, hogy a történelem során pusztító háborúk robbantak ki. A szöveg ugyanakkor gúnyt űz a béketörekvésekből, a békeharcokból. Elején az olvasó joggal gondolja, hogy valóban a nukleáris háború ellen szól Cavellini. Később azonban váratlanul kiderül, hogy a háború elkerülését elsősorban azért támogatja, hogy saját - az „egyetemes történelem” jelentős „alkotásainak felnagyított - munkái az utókorra maradhassanak.”

„Pécsi Zoltán”

Értékelés: A tmb. feladata volt a Cavellini által terjesztett angol nyelvű propagandaanyag fordítása és értékelése. Az értékelés alapján keletkezett információ operatív szempontból értékes.

Intézkedés: Az információt G. A. Cavelliniről tervezett értékelő jelentéshez felhasználjuk.

Feladat: Vegyen részt Hajós Tibor temetésén, kísérje figyelemmel a résztvevők magatartását, tevékenységét. Szerezzen információt a célszemélyek terveiről.

Budapest, 1980. augusztus 21.

Horváth Tibor r. százados

Nytsz.: 4/5-645.
K.: 4 pld - M dosszié
- „Festő” dosszié
- Táj. alo.
- Táj. ti.

[„Pécsi Zoltán” bocsánatot kér]

[az olvasó / kutató figyelmébe]