BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

Adta: „Pécsi Zoltán” fn. tmb.
Vette: Horváth Tibor r. szds.
Hely: „Pongrácz” fn. „K” lakás
Idő: 1980. június 03.

Tárgy: Galántai György

J E L E N T É S

„Folyó év május 23-án ismerősöm részt vett a Guglielmo Achille Cavellini olasz „Művész” műveiből rendezett kiállítás megnyitásán a Fiatal Művészek Klubjában. A kiállítás fő szervezője Galántai György volt, aki korábban Olaszországban is járt Cavellininél és elkötelezte magát tevékenységének népszerűsítése mellett. A megnyitón mintegy 200 fő jelent meg, köztük nagy számban 20 év körüli, ismeretlen fiatalok.
A megnyitásban jelentős szerepe volt Galántain és családján kívül Forgách Péternek és Somogyi nevű barátjának, aki megnyitó szöveget olvasott fel. A szöveg olvasását videokamera segítségével közvetítették a helyszínen felállított videó készülék képernyőjére. Később Cavellini által magával hozott videofilmeket vetítettek kazettáról, amelyeken a „Serittura sul Corso” (Írás a testfelszínre) című akció volt látható. Ennek lényege, hogy önkéntesen ajánlkozó férfi és női modellek meztelen testére írja tollal „önéletrajzának” egy részét, egészen addig, míg az egész testfelületet írás borítja el. A megnyitón jelenlévő művész számos személy portréját is elkészítette, köztük elsőként Forgáchét, akivel ezt a mozzanatot is valószínűleg előre egyeztette.

A kiállítás Cavellini több száz, túlnyomó többségben nyomdai úton előállított művét (könyvrészletek, fotók, postabélyegek hamisítványai, plakátok és így tovább) mutatta be.
Ezek az úgynevezett „autostoricizzazione” (öntörténetesítés) elvét követik. Ezen Cavellini azt érti, hogy saját életrajzát meghamisítva és a nagyzási hóbortot, a művészi hiúságot nevetségesen eltúlozva önmagát 1914-től 2014-ig élt történeti személyiségnek, a művészettörténet legnagyobb alakjának tünteti fel. Ehhez kapcsolódó, alacsony színvonalú „ötletei” közül néhány a következőben jellemezhető: Hamis másolatot készít egy nem létező lexikonból, saját magát ismertető szócikkről. Megváltoztatja neves filozófusok, írók, történeti személyiségek munkájának címét, mintha azok mind róla, Cavelliniről szólnának (Arisztotelész, Shakespeare, Freud, Sartre, Kant és mások mellett Karl Marx Tőkéjének címét is „Cavellini tőkéjé”-re módosította, és ennek a hamis „könyvnek” a címlapját kiállította). Könyvben adta ki saját gyermekkori fényképeit.

Látható volt magának a kiállításnak az előkészítéséből több mozzanat. Így egy-két levél, feljegyzés, amelyet a kiállítás tervéről Galántai számára készített, illetve küldött meg, beleértve a legapróbb részleteket is (videokazetták bérlése, ragasztós címkék biztosítása és így tovább).
Ugyancsak kiállította a Galántai olaszországi utazása alkalmával készített és gyermekes feljegyzésekkel összefirkált fényképek sorozatát.

Galántai a kiállítást felhasználta arra, hogy saját maga által rendezett „Művek Cavelliniről” kiállítással kösse egybe. Ez nem volt más, mint az egyik terem egyik falán bemutatott, mintegy 30 - javarészt fiatal - művésztől származó, Galántai gyűjteményébe került mű. Ezek Cavellinihez kapcsolódnak, vele hoznak összefüggésbe különböző - javarészt gyermeteg - ötleteket. Szerepelt azonban egy magyar fordításban kiállított cikk is, amely az Agent című amerikai lapból származott. Ezt is postai úton juttatták el hozzá, és Cavellini tevékenységét viszonylag tárgyilagosan bírálja el. Megírja, hogy munkája alacsony színvonalú, silány, szellemtelen termék, és éppen azért tudott eljutni a nyugati közönség igen széles rétegeihez, mert a szerző a legprimitívebb reklámtrükkökkel dolgozik. Megírja azt is, hogy Cavellini a világ számos országában rendelkezik „barátokkal”, akik hajlandók tevékenységét népszerűsíteni. Ebben a cikkben olvasható emellett az a közlés, hogy a fentebbi tevékenységet Cavellini műkereskedői tevékenységének bevételéből tudja fedezni, amelynek révén igen jelentős vagyont halmozott fel.

„Pécsi Zoltán”

Értékelés: „Pécsi” fn.-ű tmb. Jól hajtotta végre feladatát. Megbízható, ellenőrzött információt hozott a Galántai által szervezett Cavellini kiállításról.

Intézkedés: Az információt felhasználjuk tervezett szignalizációs jelentéseinkhez.

Feladat: Látogassa meg Galántait. Szerezzen információkat tevékenységéről, terveiről.

Budapest, 1980. június 05.

Horváth Tibor r. százados*

Nytsz.: 4/5-472.
K.: 4 pld - „M” dosszié
- „Festő” do.
- Táj. alo.
- Táj. tiszt.

* Kézzel aláírta: Horváth Tibor, valamint Rácz Sándorné is.

[„Pécsi Zoltán” bocsánatot kér]

[az olvasó / kutató figyelmébe]