english

BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-6-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!
„Selejtezésig!”
..1.. számú pld

J Ó V Á H A G Y O M :

Jávor Miklós r.alezredes
osztályvezető

Tárgy: „FESTŐ” fn. bizalmas nyomozásban

H A T Á R O Z A T

Engedélyezett határozat alapján 1979 óta „FESTŐ” fedőnéven bizalmas nyomozást folytatunk:

GALÁNTAI GYÖRGY (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) pártonkívüli, festőművész, Bp., II., Frankel Leó út 68/b. szám alatti lakos anyagát.

ellenséges ellenzéki tevékenységének felderítésére és akadályozására.

GALÁNTAI GYÖRGY 1979-től a párt általános és kultúrpolitikája ellen irányuló fellazító tevékenységet folytatott. Részt vett az ellenséges ellenzéki személyek akcióiban, és illegális anyagok sokszorosítását, terjesztését is végezte.

Célszemélyünk ellenséges ellenzéki tevékenységének korlátozása, akadályozása céljából több esetben szóban szignalizáltunk az illetékes szervek, intézmények vezetői felé.

Megállapítható, hogy GALÁNTAI GYÖRGY intézkedéseink hatására – az elmúlt két évben – folyamatosan megszüntette ellenséges ellenzéki tevékenységét, felhagyott az illegális anyagok sokszorosításával és terjesztésével, ezért úgy

h a t á r o z t a m ,

hogy a „FESTŐ” fn. bizalmas nyomozást megszüntetem, nevezettet operatív nyilvántartásba veszem, és a keletkezett anyagokat irattározom.

Budapest, 1988. X. hó 07-én.

Horváth Tibor r.őrgy.

J A V A S L O M :

Szabó Balázs r.őrnagy
alosztályvezető

Nytsz.: 6/4-1278/88.
Készült: 3 pld-ban
1. pld „FESTŐ” do.
2. pld BM. III/III-7.
3. pld Táj. ti.

[az olvasó / kutató figyelmébe]