BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-6-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!
.... számú pld

E N G E D É L Y E Z E M :

Dr. Horváth József r.vezérőrnagy
csoportfőnök

Tárgy: Galántai György

J E L E N T É S
Budapest, 1988. február 02-án

A Művelődési Minisztérium véleményezésre megküldte:

GALÁNTAI GYÖRGY (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
pártonkívüli, festőművész, az MNK Művészeti
Alapjának tagja, Budapest, 1023, Frankel Leó út 68/B.
szám alatti lakos anyagát.

Nevezettet és feleségét a Művelődési Minisztérium Nyugat-Berlinbe – egy évre – ösztöndíjasnak javasolja kiküldeni. Kiutazásának időpontja várhatóan: 1988 május–június.

GALÁNTAI GYÖRGY-öt – a párt általános és kultúrpolitikája ellen irányuló fellazító tevékenysége miatt – 1979 óta bizalmas nyomozás alatt tartjuk. Ellenséges tevékenységében az utóbbi két évben csökkenés tapasztalható.

Lazultak kapcsolatai az ellenséges ellenzéki személyekkel, nem vesz részt azok akcióiban.

A Művelődési Minisztérium az elmúlt években többször utaztatta Ausztriába szolgálati útlevéllel, ahol különböző kulturális rendezvényeken vett részt.

1986-ban turista útlevéllel járt több nyugat-európai országban.

GALÁNTAI GYÖRGY kiutazása operatív érdeket nem sért, kérelme az útlevéltörvény szerint teljesíthető, ezért javasoljuk útlevelét kiadni.

Horváth Tibor r.őrnagy

Jávor Miklós r.alezredes
osztályvezető

Szabó Balázs r.őrnagy
alosztályvezető

Nytsz.: 6/4-160/1988.
K.: 1 pld-ban / Do.
Készítette: HT/Lné

[az olvasó / kutató figyelmébe]