BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-6-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

NAGY LAJOS r. ezredes elvtárs!
BM III/I-2. osztály vezetője

Tárgy: Galántai György

B u d a p e s t

Értesítjük, hogy a Művelődési Minisztérium az alább megnevezett személyt Nyugat-Berlinbe ösztöndíjasnak javasolja kiküldeni:

Galántai György: (MNK Művészeti Alap festőművész foglalkozású, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Nevezettet „FESTŐ” fedőnéven bizalmas nyomozás alatt tartjuk, ezért kiutazását követően hírigényt küldünk.

Kiutazásával kapcsolatban észrevételt nem tettünk.

Budapest, 1988. 02. hó „ ”

Jávor Miklós r.alezredes
osztályvezető

Szabó Balázs r.őrnagy
alosztályvezető

Nytsz.: 6/4-162/1988.
Készült: 2 példányban
1 pld Címzett
1 pld „Festő” do.
Készítette: HT/Lné

[az olvasó / kutató figyelmébe]