BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!
.... számú pld

Tárgy: 3/a operatív technikai rendszabály anyagából

ÉRTÉKELŐ JELENTÉS

„Festő” fn. személyi dosszié keretében bizalmas nyomozás alatt tartjuk Galántai György (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) pártonkívüli, festőművész, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakost.

Ellenőrzésére, kapcsolati körének megállapítására, nevezett programjainak figyelemmel kísérésére – a jóváhagyott intézkedési terv alapján – 3/a operatív technikai rendszabályt alkalmaztunk. A keletkezett anyagok alapján az alábbiakat állapíthatjuk meg.

Galántai György rendszeresen, nagy számban használta az eszközt. Sok személlyel állt kapcsolatban, közülük többen bizalmas nyomozás alatt állnak (Bokros Péter, Pálinkás Róbert, Rajk László, Nagy Jenő, Solt Ottilia, Eörsi István). Kapcsolatai és tevékenysége jellegéből adódóan esetenként konspirációra való törekvés volt tapasztalható.

Fő tevékenysége továbbra is – a már több éve elkezdett – Aktuális Levél (AL) című kiadvány szerkesztése és terjesztése. Nagy segítséget kap ebben a munkában feleségétől, aki közreműködik a külföldi cikkek fordításában és az anyagok gépelésében. Az egyes számok kiadása között eltelt idő általában két hónap. A kiadvány példányait magánszemélyeknek 100,- Ft-ért árulja, és különböző hivatalos intézményeknek is megküldi. Az AL kiadásával kapcsolatban gyakran hivatkozik anyagi és egyéb – nehezen tud sokszorosítani stb. – nehézségekre.

1985-ben megpályázta az MTA-Soros Alapítvány ösztöndíját. Az ösztöndíjpályázatot megnyerte és 240 ezer Ft-ot kapott a hivatalos engedély nélkül „Art POOL” néven létrehozott archívumában összegyűjtött anyagok rendezésére és az Aktuális Levél további megjelenésének biztosítására. Az MTA-Soros Bizottság egyedüli kikötése az, hogy Galántai koncepciót dolgozzon ki arra, hogy az anyagok mikor és milyen módon kerülnek közgyűjteménybe.

Anyagi helyzetének minél magasabb szintre emelése és tartása érdekében felhasználja ismerőseit, kapcsolatait. Ösztöndíjkérelmet adott be a DAAD nevű szervezethez is, melynek támogatásához Beke László és Konrád György segítségét kérte. Az ösztöndíjkérelmét elutasították.

A Párizsi Magyar Műhely Kassák-díjjal jutalmazta „munkásságát”. A díjátadó ünnepségre – melyet a Belvárosi Ifjúsági Házban tartottak – sok külföldi és hazai ismerőse kapott meghívót.

Az előző évektől eltérően, gyakrabban vett részt Magyarországon rendezett programokon is. 1985-ben a Dunaújvárosi Tanács Művelődési Osztálya meghívására részt vett a Dunaújvárosi Acélszobrász Alkotótelep munkáiban, ahol egy hónapot töltött el. Még ebben az évben a Győri Művésztelepre is meghívták. 1985 őszén a Petőfi Csarnokban alkotásaiból „Szobor-koncert” címmel kiállítást rendeztek, melyen a „Vágtázó Halottkémek” is felléptek.

Célszemélyünk aktívan támogatja az ellenséges ellenzék tevékenységét, részt vesz egyes propagandaanyagaik tervezésében, készítésében. Az Inconnu csoport tagjai Galántai javaslatait figyelembe véve, készítették el ellenséges kiadványaikat, illetve segítséget kaptak egyes anyagaik sokszorosításához.
Az IKV-tól műterem céljára – Budapest, II., Kavics u. 3. sz. házban – bérelt pincehelyiség rendbe hozatalát, átalakítását az elmúlt évben befejezte. Elképzelései szerint a pincében nyugodtan találkozhat barátaival, valamint zavartalanul szervezhet bármilyen rendezvényt. Az összejövetelek legalizálására „Kortárs Művészeti Egyesületet” akart létrehozni, melynek megalakítását a Művelődési Minisztérium többszöri kérelmére sem engedélyezte. A hivatalos ügyek intézése alatt „Festő” a háttérben maradt, alapító tagnak maga helyett feleségét, Klaniczay Júliát nevezte meg.
Galántai külföldről fénymásoló berendezést kapott ajándékba. A gép üzembe helyezéséhez a Művészeti Alapon keresztül akart engedélyt szerezni. Az elutasító válasz után Dubovszky Gábort, a Művészeti Alap munkatársát – hosszas rábeszélés után – megkérte, hogy az illetékes szervek felé írjon egy kérvényt, amelyben az szerepeljen, hogy a sokszorosító gép a Művészeti Alap tulajdona, és azt helyiség hiányában „Festő” műtermében helyezik el.
Célszemélyünk a sokszorosítási munkákat nem maga végzi, hanem a különböző nyomdákban lévő ismerőseivel, barátaival végezteti. A legtöbb sokszorosítási munkát az elmúlt évben is az Állatforgalmi Tröszt nyomdájában végezték.
A 3/a operatív technikai rendszabály útján keletkezett információk jól segítették Galántai György ellenséges ellenzéki tevékenységének figyelemmel kísérését, megerősítették a más úton szerzett adatokat, ezért ellenőrzése a jövőben is indokolt.
Kérjük az operatív értékkel nem bíró anyagok megsemmisítését a vonatkozó TÜK szabályok szerint engedélyezni.

Budapest, 1986. március „31”.

Nytsz.: 4/5-362/86.
K.: 3 példányban
1 pld. „Festő” fn. do.
1 pld. 11-OD-5206
1 pld. BM III/III-B. Alo.
Készítette: SI/HJné

[az olvasó / kutató figyelmébe]