BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

Szelőczei István r.őrnagy elvtárs
BM III/III-5. osztály vezetője

H e l y b e n

Megbízható adataink szerint Galántai György festőművész megkérte Dubovszki Gábort, a Magyar Népköztársaság Művészeti Alap dolgozóját arra, hogy egy külföldön vásárolt fénymásoló gép üzemeltetésének engedélyezéséhez nyújtson segítséget.

Dubovszki beleegyezett abba, hogy ír a BM-nek egy kérvényt, melyben az szerepel, hogy a fénymásoló a MNK. Művészeti Alap tulajdona, de azt csak Galántai műtermében tudják elhelyezni. A gép üzemeltetésével Galántait bízzák meg.

Kérjük megakadályozni, hogy a fénymásoló gép Galántai György tulajdonába kerüljön.

Budapest, 1985. november 19.

Forgács Lajos r.őrnagy
osztályvezető

Jávor Miklós r.alezredes
alosztályvezető

Nytsz.: 4/5-1405/85.
Készült: 2 példányban
1 pld Címzett
1 pld „Festő” do.
Készítette: HT/Mné

[az olvasó / kutató figyelmébe]