BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-6-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

Tárgy: Szamizdatkészítés és -sokszorosítás
akadályozása, korlátozása.

J A V A S L A T

Megbízható adataink szerint – „Festő” fn. bizalmas nyomozás célszemélye – Galántai György (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) pártonkívüli, festőművész, Budapest, II. Frankel Leó u. 68/b. szám alatti lakos „Aktuális Levél” elnevezéssel szamizdat kiadványt jelentet meg. Ez idáig 9 szám készült el több száz példányban. Ezeket 100 Ft-ért árusítja.

Az időszaki lapnak minősülő kiadványban közölt cikkek nagy része a földalatti művészet dicsőítésével, propagálásával foglalkozik. Néhány tendenciózusan összeállított írás az ellenséges ellenzéki személyek tevékenységére, akcióira hívja fel a figyelmet.

Az „Aktuális Levél” eddigi számait a MÜM Országos Vezetőképző Központ, a Húsipari és Gabona Tröszt, valamint az Országos Pedagógiai Múzeum és Könyvtár nyomdáiban álalmi vagyonból eltulajdonított anyagok felhasználásával készítették. Szignalizációnk hatására a fenti nyomdákban az engedély nélküli sokszorosítási munkák időszakosan megszűntek.

„Festő” fn. célszemélyünk az „AL” 10-es számát összeállította. Legújabb adataink szerint annak sokszorosítását a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat – Budapest, Fő u. 32. – Fotóüzemében tervezi elkészíttetni. A nyomdai munka elvégzését az üzem két dolgozója, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx gépkezelő és xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx betanított munkás elvállalta.

A szamizdatkészítés, -sokszorosítás és -terjesztés akadályozása, korlátozása, illetve ezen tevékenység mélyebb felderítése érdekében a következő javaslatok megvalósítása látszik szükségesnek:

1.) Az „Aktuális Levél” 10. számának előkészületi munkáit figyelemmel kísérjük. Az anyagok nyomdába kerülését követően az operatív úton keletkezett információink ellenőrzése céljából a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat Fotóüzemében „NYÜZSGŐ” fn.-en titkos kutatást hajtunk végre, olyan időpontban, amikor az épületben senki nem tartózkodik.

A kutatást a vállalat vezérigazgatója – aki a BM. III/III-5 Osztály hivatalos kapcsolata – segítségével, közrendészeti és vagyonbiztonsági ellenőrzés legendájával végezzük. Kapcsolatunk a behatoló brigád vezetőjének jelzést ad – telefonon – arról, hogy az épületben nem tartózkodnak, biztosítja bemenetelünket és benntartózkodásunkat, valamint azt, hogy az akciócsoport után az épületbe más, illetéktelen személy ne tudjon bejutni. A szolgálatban lévő portást ez irányban eligazítja, és felkéri, hogy ne hagyja el a részére kijelölt helyiséget.

A behatolást követően a hivatalos kapcsolattal – annak kivonása céljából – az akció ideje alatt, külön helyiségben Kummer György r.alhdgy. et. folytat beszélgetést. A brigád többi tagja a titkos kutatást végrehajtja, az ott talált ellenséges anyagokat fotózással – „Szöcske”, Polaroid – rögzíti.

Az akció befejezését követően az akciócsoport a kapcsolat segítségével hagyja el az objektumot.
Az akció végrehajtásához szükséges operatív erők, eszközök:
Behatoló csoport vezetője: Horváth Tibor r.szds.
Tagjai:
Kummer György r.alhdgy.
BM. III/V-1 Osztály műszaki op. tisztje
1 db személygépkocsi
1 db „Szöcske” típ. készülék
1 db Polaroid gép
Az akció végrehajtásáért Jávor Miklós r.alezr. elvtárs felelős.
A végrehajtás előtt a Budapest, V., Néphadsereg u. 9. sz. alatti objektum 605. sz. szobájában eligazítást tartunk.

2.) Az eredményes akció végrehajtását követően a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat vezérigazgatóját szóban tájékoztatjuk a nyomdában lévő illegális anyagok létezéséről, pontos helyéről, Bak Zsigmond és Krisker György sokszorosítók tevékenységéről és megkérjük, rendeljen el – másnap reggel – a Fotóüzemben belső ellenőrzést. Amennyiben az ellenőrzés felfedi az általunk jelzett anyagokat, erről a tényről tegyen bejelentést – az anyagok beküldésével egy időben – szerveinknek. Ezzel párhuzamosan az érintettekkel kapcsolatban fegyelmi eljárást kezdeményezzen.

3.) A bejelentés nyomán a BM. III/1 Osztály bevonásával Galántai Györgyre sajtórendészeti szabálysértésért indított eljárás keretében maximális pénzbüntetést kiróni.

„Festő” fn. bizalmas nyomozásban kialakult operatív helyzet figyelembevételével javasoljuk a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat Fotóüzemében – amennyiben az szükségessé válik – a titkos kutatást több alkalommal végrehajtani.

Budapest, 1985. május 14.

Horváth Tibor r.szds.

Nytsz.: 4/5-564/85.
K.: 1 pld. / „Festő” do.

[az olvasó / kutató figyelmébe]