BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA
Budapest, V., József Attila u. 2–4.
10–432/1985.

Postacímünk: 1903 Budapest
Postafiók 314.
Hiv.szám: 828/1985/I.

Dr. FÜR SÁNDOR elvtársnak
főosztályvezető
Művelődési Minisztérium

B u d a p e s t

Kedves Für elvtárs!

A „Kortárs Művészeti Egyesület” elnevezésű országos egyesület szervezésével összefüggésben a Belügyminisztérium állásfoglalásáról az alábbiakban tájékoztatom:

A tárgyban szereplő egyesület szervezésének engedélyezése előtt a döntéshozatalhoz szükségesnek tartanánk, hogy a Művelődési Minisztérium vizsgálja meg az egyesület létrehozásának indokoltságát, a felsorolt célkitűzéseinek összhangját a szocialista kultúra fejlesztésével, az egyesület létjogosultságának személyi és anyagi garanciáit.

E kérdésekben kialakított művelődési minisztériumi állásfoglalás a Minisztertanács 2037/1981. (XII.29.) határozata 1. pontjában előírt véleményadás feltétele.

Budapest, 1985. április 24.

Elvtársi üdvözlettel:

Dr. Stefik László/
r. alezredes
osztályvezető

[az olvasó / kutató figyelmébe]