BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!
.... számú pld

J E L E N T É S

Jelentem, hogy vezetői utasításra megvizsgáltam a „Kortárs Művészeti Egyesület” létrehozásának engedélyezését kérő beadványt, és az alábbiakat állapítottam meg:

Megbízható adataink szerint a „Kortárs Művészeti Egyesület”-et Galántai György festőművész és felesége, Klaniczay Júlia tervei, elképzelései alapján akarják megalakítani. A szervezés menetét, a tagok kiválasztását – a hivatalos beadványon nem szereplő – Galántai György a háttérből irányította. Ismerve eddigi tevékenységét, ambícióit, csak az egyesület engedélyezését követően kapcsolódik be nyíltan a munkába. Várható, hogy az „Alapszabály” adta lehetőségeket kihasználva a jövőben vezető pozícióba kerülhet.

Galántai Györgyöt 1979 óta „Festő” fedőnéven bizalmas nyomozás alatt tartjuk. Nevezett a hivatalos szervek engedélye nélkül „Art Pool” néven archívumot hozott létre, melyben – főleg külföldről érkező – ellenséges tartalmú anyagokat is tárol. Az elmúlt év elejétől feleségével közösen „Aktuális Levél” elnevezéssel szamizdat kiadványt szerkesztenek, azt több száz példányban sokszorosítják és terjesztik, rendszeresen, egyéb ellenséges anyagokkal együtt árulják. Az időszaki lapnak minősülő újságban a cikkek nagy része a „földalatti” művészet dicsőítésével, propagálásával foglalkozik. Néhány tendenciózusan összeállított anyag burkoltan ellenséges tartalmú, illetve az ellenséges ellenzék létére, tevékenységére hívja fel a figyelmet. Illegális tevékenységük támogatására az MTA-Soros Foundation évi 240 ezer Ft-ot biztosít.

A Belügyminisztérium III/1. osztály véleménye szerint Galántai sokszorosító tevékenysége miatt „alaposan gyanúsítható sajtórendészeti vétség elkövetésével, amely miatt a büntető eljárás jogilag megalapozottan megindítható”.

A Galántai György által szervezett kiállítások többségét – melyen az egyesületet megalakítani akaró képzőművészek is részt vettek – a hivatalos szervek betiltják, vagy csak jelentős szelekció után engedik megtartani. 1984-ben a Fiatal Művészek Klubjában „Magyarország a tiéd lehet” címmel tartottak kiállítást. A kirakott anyagok jelentős része ellenséges tartalmú volt. Kiállításra került többek között az „Inconnu” csoport által készített Magyarország térkép, melyet az „alkotók” a csoport tagjainak megfigyeléséhez segédletként ajánlottak az áb. szervek részére. Több alkotás hazánk rendőrállam voltát, kirablását, lerohanását igyekezett bizonyítani. Az időközben betiltott kiállítást, valamint Galántai bátor tevékenységét a Szabad Európa Rádió is méltatta.

„Festő” a Budapest, II., Kavics u. 3. szám alatti házban egy 80 m2 alapterületű pincehelyiséget bérelt ki. Elképzelései szerint ott zavartalanul szervezhet különböző rendezvényeket. Az a törekvése, hogy összejöveteleikre, műsoros programjaikra engedélyt a hivatalos szervektől ne kelljen kérnie. Ennek elérésében megfelelő hátteret ad a „Kortárs Művészeti Egyesület” létrehozása. Az ellenőrzés nélküli rendezvények megtartását az alapszabályban „kiskapuk” beiktatásával igyekeznek biztosítani. Azt tervezik, hogy az egyesület fenntartásához szükséges anyagi fedezet biztosítása érdekében a Soros-Alapítványhoz fordulnak segítségért.

Az egyesület létrehozását kérő személyek – kivétel nélkül – aktív kapcsolatot tartanak az ellenséges ellenzék prominens képviselőivel. Részt vesznek összejöveteleiken, támogatják terveiket. Közülük például Wessely Anna a „Beszélő” című ellenséges kiadvány több száz példányát is tárolta lakásán.

Az alapszabály lehetőséget ad arra, hogy az egyesületbe más ellenséges ellenzéki személyek is bekerüljenek. Várható, hogy többek között az „Inconnu” csoport tagjai, a „Stúdiós” és a „Kezdeményező” fn. bizalmas nyomozás célszemélyei is kérik felvételüket.

Összességében megállapítható, hogy az egyesület létrehozását kérő, valamint a későbbiek során belépő személyek egy része Galántai irányításával, jelenleg is a párt általános és kultúrpolitikája ellen irányuló fellazító tevékenységet folytatnak. Ismerve eddigi tevékenységüket, számítani lehet arra, hogy a „Kortárs Művészeti Egyesület”-ben egységes – képzőművészet területén működő – ellenséges gócot alakítanak ki, ezért célszerűnek látszik kérelmük elutasítása.

Budapest, 1985. április 16.

Nytsz.: 6/4-449/85.
K.: 4 pld.
1 pld. Felterjesztve
1 pld. „Festő” fn. do.
1 pld. Táj. vonal
1 pld. BM III/III-B. Alo.
K.: HT/HJné

[az olvasó / kutató figyelmébe]