BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III CSOPORTFŐNÖKSÉG

SZIGORÚAN TITKOS!

Dr. Wéber Gyula r.ezredes elvtársnak,
BM III/1. osztály vezetője

B u d a p e s t

Kedves Wéber Elvtárs!

Csatoltan megküldöm a „Kortárs Művészeti Egyesület” létrehozására irányuló anyagokat. Az egyesület megalakításának megakadályozását operatív érdekeink teszik szükségessé.

Kérlek, szíveskedj soron kívül megvizsgáltatni, hogy az elutasításra milyen jogi lehetőség nyílik.

Budapest, 1985. április 16.

Elvtársi üdvözlettel:

Dr. Horváth József r.ezredes
csoportfőnök

Nytsz.: 4/5-449/85.
Készült: 2 példányban
1 pld Címzett
1 pld Lerakva
K.: HT/HJné

[az olvasó / kutató figyelmébe]