MŰVELŐDÉSI MINISZTÉRIUM

Postacím: 1884 BUDAPEST, Pf. 1.
Telefon: 530-600 - Telex: 22-5935
Ügyiratszám: 828/1985.I.

Tárgy: Kortárs Művészeti Egyesület
Hiv. sz:
Melléklet: 1 db

Előadó:

Dr. Geller Sándor r.ezredes elvtársnak
a Minisztériumi Titkárság vezetője
Belügyminisztérium
B u d a p e s t

Kedves Geller Elvtárs!

A 2037/1981./XII.29./Mt.H.számú határozat 1. pontjának megfelelően értesítem, hogy a következő személyek országos egyesületet kívánnak szervezni:

Klaniczay Júlia szerkesztő, Akadémiai Kiadó (Budapest, V.,
Alkotmány u. 21.)
lakcíme: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Birkás Ákos festőművész, Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola
(Budapest, IX., Török P. u. 14/B.)
lakcíme: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ekler Dezső építész,
lakcíme: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Forgács Péter grafikus, Népművelési Intézet (Budapest, I. Corvin
tér 8.)
lakcíme: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Szemző Tibor zenész,
lakcíme: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dr. Hegyi Lóránd művészettörténész, MTA Művészettörténeti
Kutatócsoport (Budapest, I., Úri u. 2.)
lakcíme: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jovánovics György szobrász, Magyar Népköztársaság Művészeti Alapja
(Budapest, V. Báthori u. 10.)
lakcíme: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ascher Tamás színházi rendező,
lakcíme: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wilheim András zeneesztéta, MTA Zenetudományi Intézet, Bartók
Archívum (Budapest, I., Országház u. 9.)
lakcíme: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bak Imre festőművész, Magyar Népköztársaság Művészeti Alapja
(Budapest, V. Báthori u. 10.)
lakcíme: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nádas Péter író, Magyar Népköztársaság Művészeti Alapja (Budapest,
V. Báthori u. 10.)
lakcíme: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Az egyesület célja a kiemelkedő és újszerű kortárs művészet fejlesztése, eseményeinek figyelemmel kísérése és támogatása. Az egyesület feladatai közé tartozna művészeti bemutatók szervezése, ismeretterjesztő előadások tartása, a kortárs művészeti események dokumentálása.

Jelen átiratunkhoz mellékeljük az alapszabály-tervezet egy másolati példányát.

Kérjük szíveskedjenek véleményt nyilvánítani az egyesületekre irányuló szervezőmunka kérdésében.

B u d a p e s t , 1985. március 26.

Elvtársi üdvözlettel:

/Dr. Für Sándor/
főosztályvezető

[az olvasó / kutató figyelmébe]