BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!
KÜLÖNÖSEN FONTOS!

N A P I   J E L E N T É S
Budapest, 1985. március 20-án

Klaniczay Júlia és férje, Galántai György („Festő”)Kortárs Művészeti Egyesületet akar létrehozni. A Művelődési Minisztérium az alapításra beadott kérelmükben több módosítást kért. Így például a műsoros rendezvényeket előre engedélyeztetni kell. Ezt Galántaiék mindenféleképp el szeretnék kerülni, az alapszabályba „kiskapukat” akarnak beépíteni.

A végleges engedélyezési eljárás során a Művelődési Minisztérium a Belügyminisztériumhoz fordul majd.

Az engedély megszerzése után Galéntaiék lapalapítási kérelmet is be kívánnak nyújtani, az egyesület nevében.

Információ forrása: 3/a
Forrás minősítése: megbízható, ellenőrzött
Információ minősítése: megbízható, ellenőrzött
Tervezett intézkedés: – tájékoztató munkánkban hasznosítjuk
– a bizalmas nyomozást folytatjuk.

Nagy János r.szds.

Nytsz.: 4/5-350/85.
Nytsz: 4-10/94/85.
Készült: 3 pld-ban
III/III-B.
11-OD-5206
”FESTŐ” do.

[az olvasó / kutató figyelmébe]