BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!
.... számú pld

Tárgy: „Festő” fn. bizalmas nyomozásban

J E L E N T É S

Megbízható adataink szerint Galántai György (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) pártonkívüli festőművész, Budapest, II., Frankel Leó u. 68/b szám alatti lakos kéréssel fordult a MNK Művészeti Alap igazgatójához.

Előadta, hogy a közeljövőben Franciaországból egy Canon típusú fénymásoló gépet fog kapni. Az Alap igazgatójától olyan igazolást kért, hogy művészi munkájához a gép feltétlenül szükséges, és ezért annak behozatalára vámkedvezményt kaphasson.

Galántai György ellenséges ellenzéki tevékenységének nagy részét illegálisan, sokszorosított anyagok terjesztése útján fejti ki, ezért javasoljuk:

– A BM III/III-5 Osztály az igazolás kiadását – SZT tiszt elvtárs útján – akadályozza meg.

Budapest, 1985. március „ ”

Horváth Tibor r.szds.

Nytsz.: 4/5-331/1985.
Készült: 3 pld-ban
„Festő” fn. do.
III/III-B-Alo.
Táj.vonal.

[az olvasó / kutató figyelmébe]