BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

Tárgy: „Festő” fn. ügyben
szóbeli szignalizáció végrehajtásáról

J E L E N T É S

Engedélyezett javaslat alapján – 1985. február 7-én – szóban szignalizáltunk a Húsipari és Gabona Tröszt vezérigazgatójának a nyomdában folyó illegális sokszorosítási munkákról.

Tájékoztatásunk után azonnal ellenőrzést tartottak, és közölték, hogy a nyomdában engedély nélküli anyagokat nem találtak. Ígéretet kaptunk arra, hogy a jövőben az ellenőrzést megszigorítják, és gondoskodnak a nyomdai munkákhoz szükséges anyagok biztonságos tárolásáról.

Operatív úton megállapítottuk, hogy a végrehajtott ellenőrzéskor különböző illegális sokszorosításra váró anyagok voltak a nyomdában. Ezek Galántai György tulajdonát képezték. Az intézkedés során ezen anyagokat megsemmisítették, és az érintett két nyomdai dolgozó ellen fegyelmi eljárást indítottak.

A fentiek alapján úgy értékelhető, hogy szóbeli szignalizációnk eredményes volt, mert hatására az illegális sokszorosítási tevékenységet a Húsipari és Gabona Tröszt nyomdájában megszüntették.

A javaslatban foglaltaktól nem tértünk el.

Budapest, 1985. február 18.

Horváth Tibor r.szds.

Nytsz.: 4/5-218/85.
K.: 3 pld-ban
1. pld - Festő fn. do.
2. pld - III/III-B-Alo.
3. pld – Táj. vonal.
K.: HT/Hné

[az olvasó / kutató figyelmébe]