BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

E N G E D É L Y E Z E M :

Dr. Horváth József r.ezredes
csoportfőnök

Tárgy: Szamizdat anyagok készítésének
akadályozása, korlátozása

J A V A S L A T

Megbízható adataink szerint Galántai György (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) pártonkívüli, festőművész, Budapest, II., Frankel Leó út 68/b. szám alatti lakos „Aktuális Levél” elnevezéssel szamizdat kiadványt jelentet meg. Ez idáig 9 szám készült el kb. 3-300 példányban, ezeket 100 forintért árulja.

Az „Aktuális Levél”-ben közölt írások egy része művészetpolitikai kérdésekkel foglalkozik. Több cikk rosszindulatúan állítja be a hivatalos szervek tevékenységét, azok lejáratására törekszik. Néhány tendenciózusan összeállított írás és kép a radikális ellenzék létére, tevékenységére, egyes akcióira hívja fel a figyelmet.

Operatív úton keletkezett információink szerint az „Aktuális Levél” több számát az Állatforgalmi és Húsipari Tröszt nyomdájában Zachár Andrásné sz. Végső Mária (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), valamint az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Nyomdájában Csiky Gábor (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) készítette. Nevezettek egyéb anyagok sokszorosítását és végezték.

Csiky Gábor Solt Ottilia kapcsolataként is látókörünkbe került, rendszeresen látogatja a „SZETA szemináriumokat”. Feltételezhető, hogy Solt megbízásából a „Hírmondó” elnevezésű szamizdat kiadvány vagy egyéb ellenséges tartalmú anyagok sokszorosításába is befolyhat.

A szamizdat anyagok készítésének akadályozása, korlátozása érdekében javasoljuk:

Adjunk szóban tájékoztatást az Állatforgalmi és Húsipari Tröszt igazgatójának Zachár Andrásné, illetve az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum főigazgatójának – a BM. III/III-2 Osztály segítségével – Csiky Gábor ügyében.

Szignalizációnk során az „Aktuális Levél” egy számának megmutatása mellett mondjuk el, hogy megbízható adataink szerint a nyomdában a fenti személyek hosszabb idő óta illegális sokszorosítási munkákat végeznek. Az állami vagyonból eltulajdonított anyagok felhasználásával – a bemutatotton kívül – egyéb kiadványokat is nyomtak. Hívjuk fel a figyelmet az illegálisan előállított anyagok veszélyeire.

Kérjük engedélyezni a fenti intézkedések végrehajtását.

Budapest, 1985. január „31”

Horváth Tibor r.szds.

Forgács Lajos r.őrnagy
osztályvezető

Jávor Miklós r.őrnagy
alosztályvezető

Nytsz.: 4/5-92/85.
K.: 1 pld-ban / do.

[az olvasó / kutató figyelmébe]