BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

Adta: „Victor” fn. tmb.
Vette: Szabó Balázs r.szds.
Hely: Nyilvános
Idő: 1984. január 30.

Tárgy: Galántai György kiállítása

J E L E N T É S

„Victor” fn. tmb. szóban az alábbiakat jelentette:

„Barátom 1984. január 27-én részt vett – az FMK-ban megrendezésre került – Galántai György kiállításán.

A megnyitás előtt Kéri Ádám és Baranyai András tekintette meg a képeket, és úgy foglaltak állást, hogy a képek kiállíthatóak, nem kell hivatalos zsűri véleményét kérni.

Ennek ellenére, barátom véleménye alapján, az FMK vezetősége három képnek – szovjetellenessége miatt – nem engedélyezte a kiállítását.

A megnyitó után – mivel Baranyai András hivatalosan nem is zsűrizhet – barátom a jelenlévő Bán Andrást, Gyetrai Ágnest és Beke Lászlót kérte fel zsűrizésre, akik szintén jóváhagyták a kiállítást.

Az FMK vezetője, Sánta Áron ezt a véleményt sem fogadta el hivatalosnak, így a kiállítás tulajdonképpen hivatalos zsűri engedélye nélkül került megrendezésre.
A megnyitón kb. 300 fő volt jelen, az ismertebb személyek: Demszky Gábor, Solt Ottilia, Nagy András, Krassó György, a JAK teljes vezetősége (Csengey Dénes épp aznap mondott le titkári funkciójáról), Könczöl Csaba, Szilágyi Sándor, Tábor Ádám, Sáska Géza, Berkovits György, Bán András, Szaniszló Júlia, Veszely Anna, Katona János Tamás, Gecser Lujza, Murányi Sándor, Kukorelly Endre, Beke László Halász nevű fotós, Inconnu csoport, Jávor István.

Vargha Jánost Nagy András mutatta be. Vargha Pilisborosjenőn lakik, fő célkitűzése a nagymarosi vízlépcső építése elleni tiltakozások megszervezése, környezetvédelmi okokra hivatkozva. E témában rendszeres előadások megtartását szervezi, ehhez kért segítséget barátomtól, aki a konkrét választól tartózkodott.

A kiállított képek összehatása erősen irredenta, szovjetellenes volt. Magnetofonról az 50-es évek indulói hangzottak fel. A jelenlévők döntő többsége azonosult a képek sugallta mondanivalóval. A kiállításon megjelent Baló György, és a Stúdió '84 részére a magyar kiállítók képeiről felvételt készíttetett.

Gazsi Zoltán szintén videomagnóra rögzítette a képeket, és a kiállító művészekkel is interjúzott.

Durst György rejtve vette fel videóra a jelenlévő nézők hangulatát, a képek által kiváltott reagálásokat.
A kiállítás még hétfőn és kedden látható.

Barátom Krassóval külön is beszélgetett. Átadta a Hírmondó 2-t, majd elmondta, hogy a nyugaton megjelent írásaiért kapott pénzből tavasszal egy sokszorosító gépet fog behozatni. Jelenleg tűző- és fűzőgépet próbál szerezni, ehhez barátom segítségét is kérte.

1984. február 14-én az FMK-ban Csalog Zsolt Bata Imre társaságában tart élménybeszámolót amerikai útjáról.”

Értékelés:

A jelentés operatív értékű, részben ellenőrzött. A tmb. feladatának megfelelően mindent megkísérelt, hogy a képeket kiállítás előtt lezsűrizzék. Javaslatára három, szovjetellenes érzelmeket legjobban kifejező képet sikerült a kiállítandó alkotások közül visszatartani. „Victor” és Krassó György közötti jó viszonyra utal az, hogy Krassó a sokszorosítógép beszerzésével kapcsolatos terveiről is tájékoztatta hálózati személyünket.

Intézkedés:

A jelentés egy példányát lerakjuk a „Festő” fn.-ű ügydossziéba, Krassó Györggyel kapcsolatos információkat kivonatban megküldjük a BM III/III-3 Osztálynak.

Feladat:

A tmb. saját kiállításának megszervezése miatt konkrét feladatot nem kapott.

Budapest, 1984. február 04.

Szabó Balázs r.szds.

Nytsz.: 4/5-166.
K.: 5 pld-ban
1. pld - „Festő” fn. do.
2. pld – „M” do.
3. pld – III/III-B-Alo.
4. pld – Táj. vonal.
5. pld - III/III-3 Osztály (kivonat)

[az olvasó / kutató figyelmébe]