BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

Tárgy: Galántai György

J A V A S L A T

Megbízható adataink szerint Galántai György (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) pártonkívüli, festőművész, Budapest, II., Frankel Leó u. 68/b. szám alatti lakos 1984. január 27-én a Fiatal Művészek Klubjában rendez „Magyarország a Tiéd lehet” címmel kiállítást.

Galántai György azt tervezi, hogy a kiállításon felhasznált Magyarország térképét szögesdróttal veszi körül, valamint dekorációként kiegyenesített sarlót és eltört kalapácsot is felhasznál. A nyugati állampolgárok által beküldött anyagokról az a véleménye, hogy azok egy „éhező Magyarországot” mutatnak be.

Legújabb információink szerint az FMK-ban rendezett kiállítás anyagát a MTV Stúdió '84 című műsorában 1984. január 31-én tervezik bemutatni.

Tekintettel arra, hogy a Galántai György által kiállított anyagok többsége ellenséges tartalmú, ezért azok MTV műsorában történő bemutatása, propagálása nem kívánatos.

Javasoljuk, hogy a fentiekről – a BM. III/III-5. Osztály segítségével – szóban adjunk tájékoztatást az MTV elnökének.

Budapest, 1984. január 25.

Horváth Tibor r.szds.

Nytsz.: 4/5-132/84.
K.: 4 pld-ban
1 pld – „Festő” do.
1 pld BM III/III-5. oszt.
1 pld 11–OD–5206
1 pld Táj. alo.

[az olvasó / kutató figyelmébe]