BELÜGYMINISZTÉRIUM

SZIGORÚAN TITKOS!

J E L E N T É S

A Belügyminisztérium szervei megbízható adatokkal rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy G a l á n t a i György festőművész a kulturális szervek engedélye nélkül működteti az „Art Pool Archívum”-ot. Ennek keretében „Aktuális Levél” elnevezéssel szamizdat kiadványt jelentet meg. Napjainkig öt szám készült el 200-200 példányban. Az állami vagyonból eltulajdonított anyagból készült kiadványt 60 forintos egységáron forgalmazza.

Az 1983 januártól megjelenő „Aktuális Levél” számainak tartalma azt mutatja, hogy Galántai György ezt a fórumot politikailag egyetértően felhasználja a radikális ellenzék koncepciója, tevékenysége, akciói nyílt támogatására és propagálására.

Reklámozza a „Feketében” c. SZETA antológia megjelenését, s a radikális ellenzékhez tartozó írókat – Eörsi Istvánt, Petri Györgyöt, Csalog Zsoltot és más személyeket.

Eörsi István Fiatal Művészek Klubja-beli előadóestjének „vágás” nélküli jegyzőkönyvét adja közre. Ebben a hivatalos kultúrpolitika ellen a legdurvább támadások szerepelnek. Eörsi István „Legyet fogtam a miniszternél” c. írásának célja, hogy lejárassa a művelődési minisztert és az általa képviselt politikát (3. szám).

A lap fontos szerepe, hogy az addig széttagolt képzőművészeti (filmes, zenei, színházi) „avantgárd” különféle nemzedékeit tömörítse, közelebb hozza egymáshoz a fiatalokat és az idősebbeket. Egyben erősíti a legagresszívebb, legdestruktívabb hangadók befolyását – pl. dr. Beke László és Erdély Miklós –, akik saját területükön vállalják a radikális ellenzék szerepét.
Erőteljes hangsúlyt kap a lapban a hazai „avantgárd”, illetve földalatti képzőművészeti csoportok, személyek korábbi években kifejtett tevékenységének értékelése is. Dicsőítik az agreszszív, tomboló, esetenként betegesen szadista törekvéseket képviselő, (jelenleg külföldön élő) Szentjóby Tamás tevékenységét, s az elhunyt Hajas Tibor „örökségét”. Követőik, a hasonló akciókat szervezők bő teret kapnak a kiadványban. Pl. Szirtes János „Avanti” c. vagy az Inconnu-csoport nézősokkoló, destruktív performance akciói (3–4. szám).

A hivatalos szervek által betiltott Balatonboglári Kápolna Tárlat rendezvényeiről, akcióiról – a 10. évforduló ürügyén – részletes dokumentációt közöl. Népszerűsíti a kivándorolt Szentjóby Tamás, Halász Péter, Najmányi László happening akcióit. Bemutatja, hogy fellépéseiknél a radikális ellenzék több prominens képviselője – pl. Rajk László, Haraszti Miklós – már akkor is részt vettek.

Figyelemreméltó a „mutánsosztály”-ról mint „új osztály”-ról készült interjú is. Példaként említi a lengyelországi eseményeket, s hangsúlyozza, hogy a „mutánsosztályt” – mint új osztályt – „a sztrájk teszi azzá, ami...” (5. szám).

Galántai György festőművész fenti tevékenysége miatt a Belügyminisztérium sajtórendészeti vétség címén eljárás kezdeményezését tervezi.

Budapest, 1983. október 6.

Nytsz.: 4/5-847/83.
K.: Aczél György elvtárs
Dr. Korom Mihály elvtárs
Óvári Miklós elvtárs
Dr. Tétényi Pál elvtárs
Varga Péter elvtárs

[az olvasó / kutató figyelmébe]