BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

Tárgy: „Festő” fn. bizalmas nyomozásban felmerült nyomdászok

J E L E N T É S

Galántai György (Bikács, 1941., Szameth Krisztina) pártonkívüli festőművész, Budapest, II., Frankel Leó u. 68/b szám alatti lakos a hivatalos szervek engedélye nélkül Art Pool archívumot hozott létre, melynek népszerűsítéséhez különböző propagandaanyagokat, kiadványokat készíttet és hoz forgalomba. Az illegális sokszorosítási tevékenység felderítése során az alábbi nyomdászkapcsolatok kerültek látókörünkbe:

Hudák János (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) pártonkívüli, könyvkötő, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx alatti lakos, az Országos Vezetőképző Központ – Bp. VIII., Könyves K. krt. 48–52. nyomdájának dolgozója. Univerzális nyomdai munkás. Előző munkahelye: Könyvkötő Szövetkezet, Budapest, VII., Tanács krt. 9.

Nős, felesége Hudák Jánosné, sz: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) műhímző, a Műhímző és Zászlókészítő Szövetkezet dolgozója.

Többször járt külföldön. 1982. évi ausztriai útja során különböző műszaki cikkeket akart – engedély nélkül – behozni az országba. a Budai K. K. bíróság a btk. 312. paragrafus /1/ bek. a. pontja alapján csempészés és vámorgazdaság vétsége miatt 5000, Ft főbüntetésre és elkobzás mellékbüntetésre ítélték.
Galántai György „Aktuális Levél” elnevezésű időszakos kiadványának első négy számát 1983-ban Hudák készítette el 2–3000 példányban. Várható, hogy további illegális sokszorosítást vállal, állandó kapcsolat.
Operatív adataink szerint „Újságos” fn. célszemélyünknek is végzett már több esetben munkát.

Tóth Tibor (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) pártonkívüli nyomdavezető, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx alatti lakos, a SZOT Társadalombiztosító Főigazgatóság. Nyugdíjfolyósító Igazgatóság – Budapest, VIII., Kállai Éva u. 20. – nyomdájának dolgozója.

1982 nyarán Galántai György bélyegkatalógusának nyomását és kötését végezte el illegálisan. A nyomdai munkáért mintegy 20.000, Ft-ot kapott Galántaitól.

Megbízható adataink szerint 1983-ban a BM. III/III-a Osztály által ellenőrzött Krassó Györgynek is végzett sokszorosítást.

Thurza Gábor (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) pártonkívüli nyomdász, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx alatti lakos, a Képző és Iparművészeti Főiskola nyomdájának dolgozója. Célszemélyünkkel 1980 óta tart kapcsolatot, azóta folyamatosan végez illegális sokszorosító munkát. Tevékenysége megszakítása érdekében előző munkahelyén – a Révay Nyomda igazgatójának – egy esetben szignalizáltunk.

Halász Iván (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) pártonkívüli gépmester, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx alatti lakos, a Gabonaforgalmi és Malomipari Szolgáltató Vállalat – Budapest, IX., Soroksári út 24. – nyomdájának dolgozója, nyomdai csoportvezető. 1976 óta dolgozik jelenlegi munkahelyén.

Nős, felesége Halász Erika, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) montírozó, grafikus, a Kereskedelmi Szervezési Intézet sokszorosító üzemének dolgozója.
Halász Iván és felesége 1979-től folyamatosan utazik külföldre. Járt már az USA-ban, Kanadában és több nyugat-európai országban.

Több esetben végzett illegális nyomdai munkát, valamint különböző anyagokat „szerzett” Galántainak.

Imre Sándor (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) MSZMP-tag, kéziszedő, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx alatti lakos, a Kossuth Nyomda – Bp. V., Alkotmány u. 3. – dolgozója. Két gyermekük van.

1983-ban voltak külföldön – Nyugat-Európában – turista útlevéllel.

Galántainak a közelmúltban több esetben végzett illegális sokszorosítást. Főleg kisebb anyagok azonnali nyomását vállalja.

Imreh Tibor (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) pártonkívüli, mélynyomó előkészítő, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx alatti lakos, az Athenaum Nyomda dolgozója. Jelenlegi munkahelyén 1973 óta áll alkalmazásban.
Elvált, egy gyermeke van. Útlevele nincs.

Állandó kapcsolat, főleg fényképek sokszorosítását végzi.

Füzesi Mihály Ferencné, sz.: Lőrinczi Mária (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) pártonkívüli, gépiszedő, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx alatti lakos, az Egészségügyi Minisztérium sokszorosító üzemének – Budapest, V., Báthori u. 18. – dolgozója.

Galántainak 2–3 alkalommal végzett sokszorosítást.

Maglay Mihály (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) pártonkívüli, compozer szerkesztő, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx alatti lakos, a Statisztikai Kiadó Vállalat – Bp. III., Kaszás u. 10–12. – dolgozója. 1981ben egy esetben végzett sokszorosítást Galántainak. Azóta nem merült fel.
Külföldön nem járt, útlevéllel nem rendelkezik.
Ulrich Tamás (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) pártonkívüli építészmérnök, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx alatti lakos a Középületépítő Vállalat dolgozója.

Apja a Középülettervező Vállalat igazgatóhelyettese. Anyja a Pedagógiai Kutató Központban dolgozik, pedagógus.

Többször járt külföldön, Nyugat-Európában és Algériában.

Adataink szerint nevezett egy ízben közvetítő szerepet vállalt Galántai sokszorosítása ügyében.

Fehérvári Ottó (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) pártonkívüli nyomdász, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx alatti lakos, a Kossuth Konvkiadó dolgozója. (Munkahelye: Bp. V., Steindl u. 6.) 1975 óta.

Galántainak gyakran végez sokszorosítási munkákat. Ez évben is szinte havonta keresték egymás kapcsolatát. Nagy mennyiségű propagandaanyagokat sokszorosított eddig.

Papp Tamást „Újságos” fedőnéven tartjuk bizalmas nyomozás alatt, illegális anyagok szerkesztése miatt. Sokszorosítási lehetősége nincs, ezért nyomdai lehetőségek felkutatásán tevékenykedik.

Budapest, 1983. szeptember 13.

Horváth Tibor r.szds.

Nytsz.: 4/5-794.
K.: 2 pldban
- do.
- III/III-B.Alo.

[az olvasó / kutató figyelmébe]