Bács-Kiskun megyei
Rendőr-főkapitányság
Állambiztonsági Szerv
95–3
./1983.

SZIGORÚAN TITKOS!

Tárgy: Bálint Péter szegedi
lakos ügye

Jávor Miklós r.őrnagy Elvtárs
BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4/b Alosztály
v e z e t ő j é n e k !

B u d a p e s t

Tájékoztatom Alosztályvezető elvtársat, hogy ellenőrzött, megbízható forrásból származó adataink szerint a „Rajk butikból” származó „Beszélő 4 és 5+6” című kiadványok, továbbá G. Galántai Frankel Leó u. 68/b. 1023. Budapest, Hungary bélyegzővel ellátott borítékban lévő 3/4–16 és 4/3–05 jelzésű (1983. márciusi és áprilisi) ARTPOOL–BUDAPEST főcímű, NE KÉRDEZZ / VÁLASZOLJ alcímű illegális füzetek terjesztésével foglalkozik Bálint Péter pszichológus, szegedi lakos.
A rendelkezésünkre álló adatok szerint Bálint Péter baráti köréhez tartozik NAGY BÁLINT budapesti lakos, aki a „BESZÉLŐ” szerkesztőbizottságának tagja.

Bálint Péter szegedi lakossal összefüggésben keletkezett információkról tájékoztattuk a Csongrád megyei Rendőrfőkapitányság III/III. Osztályvezetőjét.

Telefonon történt megbeszélésünk értelmében mellékelten megküldöm az AL 3 és AL 4 kiadványok fedőlapjainak fénymásolatát.

K e c s k e m é t, 1983. július 5.

Nytsz.: 71-378/1983.
Készítette: BZ/BR.
Készült: 2 pld-ban
Kapja: 1 pld-t
Cím 1 pld-t 70/9 do.
Melléklet: 3 lap

Balogh Zoltán r.fhdgy
Csoportvezető

[az olvasó / kutató figyelmébe]