BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/1. OSZTÁLY

34-161/1983.

SZIGORÚAN TITKOS!
11-2316/1983.

J E L E N T É S
Budapest, 1983. május 6.

A BM III/III-4. Osztály jogi véleményezésre megküldte az „Aktuális levél” elnevezésű folyóirat 1–3. számát, amelyek alapján az alábbiak állapíthatók meg:

Galántai György festőművész „Aktuális levél” elnevezéssel folyóiratot adott ki, amely 1983. januárban indult, és havonta jelenik meg. Az időszaki lapnak minősülő kiadványt – a szükséges engedélyek nélkül – Galántai szerkeszti, nyomdász ismerőseivel készítteti, kül- és belföldön terjeszti. A kiadványban közölt írások a képzőművészettel, különösen az avantgárd művészeti irányzat helyzetével és problematikájával, továbbá művészetpolitikai kérdésekkel foglalkoznak, államellenes irányultságuk nincs, tartalmuk büntetőjogilag védett érdekeket nem sért.

A fentiek alapján Galántai György alaposan gyanúsítható sajtó-rendészeti vétség elkövetésével, amely miatt a büntetőeljárás jogilag megalapozottan megindítható. Ugyanakkor – az engedélyhez kötött ipari tevékenységnek minősülő kiadói tevékenység folytatása miatt – kontárkodásért, a szabálysértési úton történő felelősségre vonásának lehetősége is fennáll.

Bármelyi eljárás megindítása előtt célszerűnek mutatkozik, hogy az illetékes államigazgatási szerv – a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatala – folytasson beszélgetést Galántai Györggyel, hívja fel az illegális kiadói tevékenység abbahagyására. A további intézkedések megtételét az államigazgatási szerv eljárásának eredményétől függően kell meghatározni.

Dr. Havlicsek József r.fhdgy.

Egyetértek:
Dr. Pajcsics József r.őrgy.
osztályvezető h.

Jóváhagyom:
Dr. Wéber Gyula r.ezds.
osztályvezető

[az olvasó / kutató figyelmébe]