BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

J E L E N T É S

Megbízható adataink szerint Galántai György festőművész „Aktuális levél” (AL) elnevezéssel rendszeres kiadvány megjelentetését határozta el.

A havonta megjelenő „AL” első két száma már elkészült. Galántai az engedély nélkül megjelent kiadványai összeállításánál abból indult ki, hogy válogatás nélkül „mindent el kell mondani”. A sokszorosításban így kapott helyet többek között:

– Eörsi István FMK-ban elhangzott előadása.
– A „SZETA” által „Feketében” címmel megjelentetett antológia propagálása.
– A magánlakáson megtartott kiállítások alkalmával elhangzott előadások szövege, melyben korábban ellenséges tevékenységet folytató, jelenleg külföldön élő személyek „rehabilitását” hangsúlyozzák.

Az „AL” 1. és 2. száma több száz példányban az Országos Vezetőképző Központ nyomdájában, az állami vagyonból eltulajdonított anyagok felhasználásával készült. A szedést Szilágyi Lászlóné, a további nyomdai munkákat Hudák János végezte. Jelenleg az „AL-3” kiadvány készítése van folyamatban, mely több korábban visszautasított írást tartalmaz.

Galántai György a radikális ellenzék egyes személyeivel jó kapcsolatot alakított ki, ezért várható, hogy közvetítésével a fenti nyomdai lehetőséget ellenséges anyagok készítésére is felhasználják.

A nyomdai lehetőség felszámolása érdekében javasoljuk az Országos Vezetőképző Központ illetékes vezetőjét szóban tájékoztatni.

Szignalizációnk során ismertessük Hudák János és Szilágyi Lászlóné fenti tevékenységét, és hívjuk fel a figyelmet az illegálisan sokszorosított kiadványok veszélyeire.

Tájékoztatásunkat – az operatív úton birtokunkba kerülő információk alapján – akkor hajtjuk végre, amikor a nyomdában Galántai részére munkát végeznek.

Budapest, 1983. március 10.

Horváth Tibor r.szds.

Nytsz.: 4/5-259/1983.
K.: 3 pld – Do.
- Táj. alo.
- Táj. ti.

[az olvasó / kutató figyelmébe]