BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

Dr. ANTAL JÓZSEF r. alezredes Elvtárs,
BM III/III-4. Osztály V E Z E T Ő J É N E K !

B u d a p e s t

Hivatkozással fenti számú átiratukra tájékoztatjuk osztályvezető elvtársat, hogy az 502-22500 számon szereplő „közös csekkszámlát” 1982. szeptember 30-án megnyitották.
Tulajdonosa: Galántai György.
Jelenleg a csekkszámlán 11.382,40 Ft van, mely összeget 150,- 300,- Ft-os tételekben adták fel.
A számláról 1982. október 7-én vett fel 7000,- Ft-ot.
Egyetlenegy esetben, 1982. október 21-én érkezett nagyobb befizetés a számlára, 5702,- Ft.
A befizető személyeket megállapítani nem tudjuk.

Felhívjuk Osztályvezető Elvtárs figyelmét, hogy a fenti adatokat operatív szakban felhasználni, nyílttá tenni nem lehet.

Budapest, 1982. november 16.

Mátraházi Elemér r. ezredes
osztályvezető

Tóth Lajos r. alezredes
alosztályvezető

Készült: 2 pld/1 lap
Kapja: 1 pld Címzett
1 pld le
Készít: I.A.
Nytsz: 7/7-6/60/1982.
Melléklet: 1 db csekk

[az olvasó / kutató figyelmébe]