BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-a alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

Adta: „Gál Béla” fn. tmt.
Vette: Böszörményi György r. fhdgy.
Hely: „Kanizsai” fn. „T” lakás
Idő: 1982. augusztus 31.

Tárgy: Galántai György

J E L E N T É S
Budapest, 1982. szeptember 3.

1982. augusztus 18-n Galántai György lakásán baráti összejövetelt tartottak. Jelen voltak Swierkiewicz Róbert, Bika Júlia, Pácser Attila, Lévai Jenő és a barátom.

Galántai nyári élményeiről beszélgetett. Felmerült egy elképzelés, hogy a grafikai szakosztályon belül egy MAIL csoportot kellene alakítani. Barátom számára ez az összejövetel csak szócséplésnek tűnt. Megállapodott a társaság, hogy legközelebb komolyabb, konkrétabb formában foglalkoznak a témával, melyre valószínűleg barátomat is meghívják.

„Gál Béla” sk.

Értékelés:
A jelentés a BM III/III-4-b alosztály kérésére, az értékelést is ők végzik.
Feladat: A feladattervében rögzítettek szerint.
Intézkedés: A jelentés 1 példányát megküldjük a BM III/III-4-b alosztálynak hasznosítás céljából.

Böszörményi György r. fhdgy.

Nytsz.: 4/4-1046/82.
K.: 3 pld-ban
1 pld III/III-4-b alo.
1 pld „M” do.
1 pld Táj. ti.
Készítette: BGy/Szné

[az olvasó / kutató figyelmébe]