english

BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

Adta: „Kalocsai” fn. tmb.
Vette: Horváth Tibor r.szds.
Idő: 1982. február 3.
Helye: Nyilvános

J E L E N T É S

Nyilvános helyen 1982. február 3-án találkoztam „Kalocsai” fn.-ű tmb.-vel, aki az alábbiakat mondta el:

„Az eligazításnak megfelelően telefonon felhívta Galántai Györgyöt. Elmondta neki, hogy a felszólítása alapján a pecsét-terveket elkészítette, de a kivitelezés szempontjából néhány problémája van, s ezeket szeretné tisztázni. Galántai örült a hívásnak, megkérte, hogy menjen fel lakására és megbeszélik a részletkérdéseket.

A lakáson Galántai és annak felesége tartózkodott. Barátságos fogadtatás után Galántai ismertette a „pecsét”-akció lebonyolításának módját, valamint azt, hogy az összegyűlt pecséteket és terveket 1982. február végén az FMK-ban fogja kiállítani. Erre a rendezvényre meghívja mindazokat, akik közreműködtek az anyag összeállításában. A kiállítás megnyitóján „Mindenki-mindenkivel” megismerkedhet és használhatja az ott lévő pecséteket. A kiállítás befejezése után munkáit mindenki visszakapja. Megnézte az általa készített öt db pecséttervet. Úgy tűnik, nagyon tetszett neki azok kivitelezése. Különösen két db tervezet pecsétté való megformálását javasolta, sőt kimondottan rábeszélte annak elkészíttetésére. Közölte, hogy az elkészítés darabonként 200 Ft-ba kerül, amelyet a közeli napokban vigyen fel lakására. Abban maradtak, hogy ha szüleitől kap rá pénzt, megcsináltatja mindkét pecsétet.

Ezt követően Galántai ismertette tevékenységét. Elmondta, hogy az 1970-es években Balatonbogláron egy kápolnatárlatot hozott létre. Megemlítette, hogy törekvéseit a hivatalos szervek nem támogatták, sőt bizonyos nehézségeket gördítettek munkája elé. Mutatott több újságcikket, ami Galántai akkori tevékenységét kritizálta, helytelenítette.

Továbbiakban arról beszélt, hogy a világon jelenleg 4-5 olyan avantgarde archívum van, mint az övé. Úgy ítéli meg, hogy Európában az ő gyűjteménye a legnagyobb. Megmutatta azokat a kartonokat, amiket kapcsolatairól vezet, ezek száma több ezerre tehető. Az összegyűjtött anyagokat polcokon, rendezetten helyezte el. Említette, hogy ez idáig több akciót szervezett kisebb-nagyobb sikerrel. A közelmúltban egy hangarchívumot hozott létre, ami nagyon költséges.

Galántainak jól felszerelt műhelye van. Rendelkezik szitanyomáshoz szükséges berendezéssel, fényképezőgéppel és nagyítóval. Ezeket mind megmutatta.

A beszélgetés során szóba jött néhány közös ismerősük. Bokros Péterről elmondta, hogy ő is egy hasonló akció alkalmával került kapcsolatba Galántaival. Beke Lászlót és Birkás Ákost is jól ismeri. Tevékenységi területük ugyan nem esik egybe, de tartják a kapcsolatot, vagyis ha arra szükség van, csak akkor találkoznak.

Galántai felvetette, hogy a jövőben mód lesz arra is, hogy különböző hazai és külföldi akciókban részt vegyen. Kapcsolatai közül megadja azoknak nevét és címét, akik vele azonos „művészi” tevékenységet folytatnak.

Azzal váltak el, hogy a pecsétek elkészítéséhez szükséges pénzt néhány nap múlva lakására felviszi.”

„Kalocsai”

Értékelés:
„Kalocsai” az eligazítás során meghatározott módon vette fel a kapcsolatot Galántaival, aki a telefonon történt hívás után felhívta lakására. A beszélgetés mintegy két és fél órán át tartott. „Kalocsait” Galántai barátságosan, gyanakvás nélkül fogadta. Ezt bizonyítja az, hogy Galántai - ha nagy vonalakban is - beszámolót tartott tevékenységéről. „Kalocsai” munkáját látva szinte örömmel beszélte rá az általa nagyon jónak tartott pecsétek kivitelezésére.
A két és félórás beszélgetés, a jövőre vonatkozó címek megadásának ígérete is arra enged következtetni, hogy a létrejött kapcsolat megtartható, sőt fokozható, állandóvá tehető.
A beszélgetésre pozitívan nyomta rá bélyegét az is, hogy kapcsolatunk mintegy „jó ajánlólevélként” hivatkozhatott Beke László, Birkás Ákos, Bokros Péter és Swierkiewicz Róbert ismeretére, akik Galántainak is megbízható barátai.

Intézkedés:
Az információt felhasználjuk a hálózati személy hírszerző lehetőségének végleges megteremtése elősegítésére.

Feladat: Feladatot továbbra is a „Festő” fn.-ű célszeméllyel való kapcsolat elmélyítésére kapott.

Budapest, 1982. február 10.

Horváth Tibor r.százados

Nytsz.: 4/5-171.
K.: 4 pld. - „Festő” do.
- „M” do.
- III/III-B.o
- Táj. ti.

[az olvasó / kutató figyelmébe]