BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

J E L E N T É S

Engedély alapján szóbeli tájékoztatást adtunk Vészics Ferenc elvtársnak, a Művészeti Alap igazgatójának Galántai György ez év nyarán az újpesti Mini Galériában rendezett kiállításáról. Elmondtuk, hogy a „Mail Art” elnevezéssel - félrevezetve a hivatalos szerveket - az „Art Pool” eddig összegyűjtött anyagát állította ki. A kiállítás szervezéséhez Swierkiewicz Róbert grafikus, a Mini Galéria munkatársa nyújtott segítséget.

Az anyag zsűrizését Galántai György egyedül végezte. Így lehetőség nyílt arra, hogy a kiállítás anyagai között Lech Walesa, a lengyel Szolidaritás Szakszervezet vezetőjének két fényképét is kirakják. Olyan alkotások is bemutatásra kerültek, amelyek kiállítását korábban nem engedélyezték. A kiállítás ideje alatt Galántai György által készített propagandaanyagokat 100,-, illetve 20,- forintért árulták.

A továbbiakban tájékoztattuk Vészics elvtársat Simon Zsuzsa (Szépművészeti Múzeum munkatársa) által - a kulturális szervek tudta nélkül - létrehozott „Iroda” célkitűzéseiről, terveiről, kiállítási szervezéséről, művek eladásáról. Az eladott művek közvetítéséért a 20%-os honoráriumra tart igényt. Elmondtuk, hogy a „Simon Zsuzsa Iroda” működik; 1981. szeptember 5-6-án magánlakáson rendezett - előadással egybekötött - kiállítást. A kiállításon Bán András a sárospataki Múzeum számára megvett egy képet 8.000,- forintért.

Átadjuk Galántai György - a Mini Galériában árult - propagandaanyagait, valamint a „Simon Zsuzsa Iroda” kiállításra szóló meghívóját.
Vészics Ferenc elvtárs tájékoztatásunkat köszönettel fogadta. Ígéretet tett, hogy mindhárom személy ügyében megteszi a szükséges lépést, amelyről tájékoztatni fog bennünket.

Elmondta, hogy Simon Zsuzsa már háromszor kereste és érdeklődött; a művésztársak nevében benyújtott magángaléria létesítési kérelme ügyében van-e döntés, és ha még nincs, az mikorra várható. Így lehetősége van visszatérni Simon Zsuzsa szervező tevékenységére.

Bán András képvásárlásainak utánanéz, mivel azt csak a Művészeti Alapon keresztül bonyolíthatja le.

Galántai Györggyel is beszélni fog. Érthetetlennek tartotta, hogyan önzsűrizhette a kiállítás anyagát Galántai. Nem érti, hogy kerülhették el a Budapesti Képzőművészeti Igazgatóság, illetve a kerületi tanács illetékeseinek ellenőrzését.

A tájékoztatást Magyar Péter r.hdgy. és Rácz Sándorné r.alezredes hajtották végre.

Budapest, 1981. október 09.

Rácz Sándorné r.alezredes

Nytsz.: 4/5-824/81.
K.: 3 pld.
1 pld „Festő” do.
1 pld Táj. ti.
1 pld III/III-5. oszt.

[az olvasó / kutató figyelmébe]