BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

E n g e d é l y e z e m:

Dr. Antal József r.alezredes
osztályvezető

J A V A S L A T

„Festő” fedőnéven bizalmas nyomozást folytatunk Galántai György (Bikács, 1941. Szameth Krisztina) pártonkívüli festőművész Budapest, II., Frankel Leó u. 68/B. szám alatti lakos ellenséges tevékenységének felderítésére és megakadályozására.

Galántai továbbra is működteti és folyamatosan bővíti a hivatalos szervek engedélye nélkül Art Pool néven létrehozott archívumát. Az elmúlt félévben újabb propagandaanyagok ezreit készítette el és küldte szét - túlsúlyban nyugati - kapcsolatainak. Tevékenysége hazai vonatkozásban is megélénkült.

Galántai címére külföldről folyamatosan nagy mennyiségű anyag érkezik. A küldemények között egyre több ellenséges tartalmú „alkotás”, újságcikk, kép stb. beküldését is megkísérelték. A lengyelországi eseményekkel szimpatizáló, azt méltató küldemények, sztrájkfelhívások is érkeztek.

1981-ben főleg a „Mail Art”-postai művészet terjesztését, szervezését végzi. Ennek népszerűsítése, kiterjesztése érdekében 1981. július 22. - augusztus 20-ig az Újpesti Mini Galériában önzsűrizéssel kiállítást rendezett. A kiállítás szervezéséhez Swierkiewicz Róbert grafikus nyújtott segítséget.

Ellenőrzött adataink szerint a „Mail Art” elnevezéssel - félrevezetve a hivatalos szerveket - az Art Pool eddig összegyűjtött anyagát állították ki. A „művek” többségét külföldi - főleg nyugati - állampolgárok készítették. Az idegen nyelvű feliratokhoz - a kiállítók - magyar fordítást nem csatoltak. Gyűjteményéből a magyar avantgarde művészet teljes dokumentumanyagát is bemutatták.

A szervezők által végzett önzsűrizés lehetővé tette, hogy a kiállítás anyagai közül Lech Walesa lengyel Szolidaritás Szakszervezet vezető két fényképét is kirakják. Olyan „alkotások” is bemutatásra kerültek, melyeket korábban kiállításra alkalmatlannak találtak.

A kiállítás ideje alatt Galántai György propagandaanyagait - húsz forintért - árulták. Ezeken a nyomtatványokon a kiadásért felelős személy neve, valamint az engedélyezési szám nem volt feltüntetve.

Javasoljuk, hogy Galántai György tevékenységéről, Art Pool archívumában gyűjtött anyagok tartalmáról, a Mini Galériában rendezett kiállításról - a fentiek szerint - szóban szignalizáljunk a BM III/III-t Osztály segítségével - a Budapesti Művészeti Igazgatóság főigazgatójának és a M. N. Művészeti Alap igazgatójának. A tájékoztatással egyidejűleg mutassuk be a kiállításon árult propagandaanyagokat.

Budapest, 1981. szeptember 08.

Horváth Tibor r.százados*

Nytsz.: 4/5-642/a.
K.: 3 pld.

* Kézzel aláírta: a href="../lista_kronologikus.html#81">Horváth Tibor, valamint Rácz Sándorné is. Szerepel továbbá: „Javaslom. - Olvashatatlan aláírás”

[az olvasó / kutató figyelmébe]