BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

J E L E N T É S

Operatív úton keletkezett adataink szerint Swierkiewicz Róbert (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) pártonkívüli, grafikus, az Ady Endre Művelődési Ház dolgozója, Budapest, XIII., Máglya köz 3. szám alatti lakos mintegy 50 személynek az alábbi felszólítást küldte:

„Kedves Barátom! ... Ön - fejtágító akcióm alkalmával szeretném elszigeteltségem feloldani, megismerkedni a másként gondolkodó munkatársaim munkáival, ezért kérlek „fehér foltom” kitöltésére. A visszaküldött lapokból 1981 júliusában kiállítást készítek.”

Swierkiewicz a válaszadásra egy üres lapot (ún. fehér foltot) mellékelt.

A felszólított személyek nagy része, osztályunkon ellenzéki-ellenséges tevékenysége miatt bizalmas nyomozás alatt áll, illetve a célszemélyek szoros kapcsolataként került látókörünkbe. Pl.: Bán András, dr. Beke László, Galántai György, Maurer Dóra, Rajk László stb.

Swierkiewicz Róbert személyéről további adatokat szerzünk be, illetve tevékenységét a „Festő” fn.-n bizalmas nyomozás keretében - mint szoros kapcsolat - ellenőrizzük. Mivel a közeljövőben további felszólítások szétküldése és a „másként gondolkodó” válaszok érkezése várható, szoros „K” ellenőrzés bevezetésére tettünk intézkedéseket.

Budapest, 1981. május 28.

Horváth Tibor r.százados*

Nytsz.: 4/5-542.
K.: 3 pld. - „Festő „ do.
- Táj. alo.
- Táj. ti.

* Kézzel aláírta: Horváth Tibor, valamint Rácz Sándorné is. Szerepel még: „L. Jávor”.

[az olvasó / kutató figyelmébe]