BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

E n g e d é l y e z e m:

Dr. Horváth József r. ezredes
csoportfőnök-helyettes

J A V A S L A T

Megbízható adataink szerint GALÁNTAI GYÖRGY (Bikács, 1941., Szameth Krisztina) pártonkívüli festőművész, budapesti lakos – 1981. július 21-től augusztus 22-ig – az Ady Endre Művelődési Házhoz tartozó Mini Galériában rendez ART POOL anyagaiból kiállítást. Az általa meghirdetett kiállításon különböző „művészek” postai munkáinak (képeslapok, mail-akciók stb.) bemutatását tervezi. A rendezvény része annak az Art Pool akciónak, melyet 1980-ban Galántai zsűrizés kijátszásával akart megtartani, ezért azt a Képzőművészeti Igazgatóság betiltotta.

Információk keletkeztek arra vonatkozóan is, hogy Galántai külföldi levelezése költségének egy részét, mintegy kétezer forintot Swierkiewicz Róbert grafikus a Művelődési Ház dolgozója, az egyéb kulturális célokra biztosított pénzből akarja biztosítani.

Javasoljuk, adjunk a BRFK III/III Osztállyal közösen szóbeli tájékoztatást Galántai tevékenységéről – kiállítási terveiről, zsűrizéssel kapcsolatos manipulációiról az Ady Endre Művelődési Ház igazgatójának.

Mondjuk el, hogy Art Pool néven főleg külföldi személyektől gyűjt és archivál anyagokat, melyek között a legszélsőségesebbek, esetenként ellenséges tartalmúak is megtalálhatók. Áttekinthetetlen anyagainak kiállítása során minden esetben a zsűrizés elkerülésére, kijátszására törekszik. Várható, hogy a Mini Galériában tervezett kiállítását is hasonlóan kívánja megrendezni.

A kulturális szervek tudta és engedélye nélkül működő Art Pool gyűjteményének népszerűsítésére, további bővítésére nagy mennyiségű propagandaanyagot készíttet és terjeszt. E célra jelentős pénzösszegeket használ fel.
Adataink szerint ennek egy részét Swierkiewicz Róbert a Művelődési Ház pénzéből – feltehetően engedély nélkül – fedezi. Nevezett egy bizonyos összeget már kifizetett, vagy a közeljövőben tervez átadni Galántainak.

Javasoljuk a szóbeli tájékoztatást a fentiek szerint engedélyezni.

Budapest, 1981. április

Horváth Tibor r.szds.

A lap alján az alábbi kézzel írt feljegyzés olvasható:

Nytsz.: 4/5-324.
K.: 3 pld – dosszié
– Táj. alo.
– Táj. ti.

A szóbeli szignalizációt 1981. április 30-án végrehajtottuk. A javaslatban foglaltaktól nem tértünk el. A Művelődési Ház igazgatója információnkat megköszönte, kinyilvánította, hogy hasonló esetben – a jövőben is – igényli tájékoztatásunkat. Budapest, 1981. április 30.

Horváth Tibor r. szds.

[az olvasó / kutató figyelmébe]