BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

IGAZ ANDOR r. ezredes elvtárs
BM III/3 Osztály vezetője!

B u d a p e s t

Kérjük az alábbi személyek „K” ellenőrzését 1981. december 31-ig meghosszabbítani:

Dalos György
Beke László
Bán András
Galántai György
Maurer Dóra
Könczöl Csaba
Bajkó Anikó

Haraszti Miklós
Hajdú István
Fazekas György
Erdély Miklós
Szemadám György
Fitz Péter
Hegyi Lóránd

Budapest, [dátum nélkül]

Dr. Horváth József r.ezredes
csoportfőnök-helyettes

Jávor Miklós r.őrnagy
alosztályvezető

Nytsz.: 4/5-867.
K.: 2 pld. - Cím
- Lerakva

[az olvasó / kutató figyelmébe]